Čtení z dnešního dne: Pondělí 27.4.

Sk 11,1-18; Jan 10,1-10

Komentář k Sk 11,1-18: V úryvku poznáváme Petra jako osobnost, která má odvahu překonávat hranice. Díky Bohu, za jeho sen. Važme si všech, kdo pod vlivem Ducha svatého mění zaběhlé zvyky, které jsou pro šíření evangelia překážkou.

www.vira.cz

Požadovaný obsah nenalezen

Je velmi obtížné být dobrou autoritou (Jean Vanier)

Je velmi obtížné být dobrou autoritou (Jean Vanier)

(27.4.2015)

Čím dál, tím zřetelněji vidím, 
jak je obtížné dobře zastávat úlohu autority. 
A to hned z několika důvodů...

Celý článek

Chceme-li pevným krokem následovat svého Pána...

Chceme-li pevným krokem následovat svého Pána...

(24.4.2015)

Chceme-li pevným krokem
následovat  svého Pána,
ať už v hojnosti nebo v protivenstvích,
Mějme na něj upřený svůj pohled, 
neboť on dává klidnému svědomí radost,
uzdravuje svědomí zraněné hříchem
a všem dává jistotu naděje ve spásu...

Celý článek

Dostávám odvahu projít temnotou a nenechat se přemoci strachem

Dostávám odvahu projít temnotou a nenechat se přemoci strachem

(21.4.2015)

Štěpán plný Ducha svatého zvolal:
„Vidím nebesa otevřená…“ (srov. Sk 7,55-56)

Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování.
Když se zahledím do těchto zářivých nebes,
dostávám odvahu projít temnotou,
nenechat se přemoci strachem...

Celý článek

666, aneb existuje mnoho věcí, které jsou na újmu povolání

666, aneb existuje mnoho věcí, které jsou na újmu povolání

(19.4.2015) Christoph kardinál Schönborn

S obavami se ptáme,
zda dnes nevysychá půda pro modlitbu.
Může se ale dařit modlitbě,
jestliže například průměrný Američan
stráví 15 let svého života
před televizní obrazovkou?

Celý článek

Každý má v druhých to, co sám neobdržel

Každý má v druhých to, co sám neobdržel

(15.4.2015) Řehoř Veliký

Náš stvořitel a Pán vše uspořádal tak,
že když se chce někdo vyvyšovat pro dary, které obdržel,
musí se zároveň pokořit pro ctnosti,
které nemá. 

Celý článek

Křesťané patří k nejpronásledovanější skupině společnosti

Křesťané patří k nejpronásledovanější skupině společnosti

(11.4.2015) Andrea Riccardi

Krutost ničí,
láska probouzí k životu

Celý článek

Církev je už 2000 let hrdá na jednoho nerozumného mladíka

Církev je už 2000 let hrdá na jednoho nerozumného mladíka

(6.4.2015) Benedikt XVI., Vojtěch Kodet

Štěpáne, Štěpáne, proč jen jsi nebyl trochu víc opatrný? Nemuseli by tě ukamenovat! Kdybys byl opatrnější, nemuselo se ti to stát... Proč jsi tolik mluvil o tom Kristu? Člověk přeci nemusí být hned fanatikem…

Celý článek

Zpívejme Aleluja, i když jsme plni starostí

Zpívejme Aleluja, i když jsme plni starostí

(4.4.2015) Augustin z Hippo, Anselm Grün

„Zpívejme Aleluja zde na zemi,
kde jsme ještě plni starostí,
abychom je jednou mohli zpívat ´tam´ v jistotě...
Zpívejme Aleluja dnes ne proto,
abychom se radovali z klidu,
ale abychom našli útěchu v trápení.
 

Celý článek

Velikonoce v pekle

Velikonoce v pekle

(4.4.2015)

Velikonoce v pekle zajateckého tábora

Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské ateistické dozorce, aby mu dovolili slavit velikonoční bohoslužbu. Byla to laskavost, které ale brzy litovali. 

Celý článek

Kříž: Bůh se činí zranitelným

Kříž: Bůh se činí zranitelným

(2.4.2015) Anselm Grün

Miluje-li Bůh člověka,
činí se tím zranitelným...

Celý článek

Nelogické rozdělení světa na profánní a posvátný

Nelogické rozdělení světa na profánní a posvátný

(29.3.2015) Tomáš Špidlík

Snad žádné jiné slovo není tolik konfúzní jako výraz “svět”. I v biblické mluvě najdeme dvojí postoj: asketický, který se “světa” zásadně zříká, a dogmatický, pro který je “svět” stále uskutečňované slovo Stvořitele.

Celý článek

O cokoliv budeš Boha žádat...

O cokoliv budeš Boha žádat...

(24.3.2015)

O cokoliv budeš Boha žádat, dostaneš to, byla-li tvá prosba obrácena k Boží slávě a k dobru bližního. Ale i v případě, že bys prosil o něco, co sám potřebuješ, co se ti hodí nebo co slouží k tvému osobnímu dobru, neboj se: jestliže to skutečně potřebuješ, Bůh ti to dopřeje.

Celý článek

Zapiš si má slova do srdce. V době krize ti budou velmi potřebná.

Zapiš si má slova do srdce. V době krize ti budou velmi potřebná.

(19.3.2015)

Uprostřed noci utrpení a zkoušky
je Boží slovo světlem na naší cestě.
Toto slovo se současně stává modlitbou,
kterou je třeba neúnavně opakovat.

Celý článek

Povolání sv. Josefa se týká i každého z nás (papež František)

Povolání  sv. Josefa se týká i každého z nás (papež František)

(15.3.2015) papež František

Péče a ochrana vyžaduje dobrotu, je třeba žít ji s něhou. V evangeliích se svatý Josef jeví jako silný, odvážný a pracovitý muž, ale z jeho duše vysvítá velká něha, která není ctností slabocha, ba naopak, pojí se k síle ducha a všímavosti, k soucitu a opravdové otevřenosti vůči druhému, ke schopnosti milovat. Nesmíme se obávat dobroty, něhy!

Celý článek

Do nebe si vezmeme jen to, oč se rozdělíme s druhými… (papež František)

Do nebe si vezmeme jen to, oč se rozdělíme s druhými… (papež František)

(9.3.2015) papež František

Moc peněz
je tak velká, 

že tě odvede
od víry.

Celý článek

Nemějte strach z mlčení a klidu (Benedikt XVI.)

Nemějte strach z mlčení a klidu (Benedikt XVI.)

(5.3.2015) Benedikt XVI.

Necháváme si trochu prostoru pro naslouchání šepotu Boha,
který nás volá, abychom postupovali směrem k dobru?
Přátelé, nemějte strach z mlčení a klidu, naslouchejte Bohu.

Celý článek

[nahoru]

NAVRCHOLU.cz

Dny víry Praha 30.5. - 6.6.2015

Praktické odkazy

Nejčtenější články za 30 dní

4.4.2015
Velikonoce v pekle

4.4.2015
Zpívejme Aleluja, i když jsme plni starostí

2.4.2015
Kříž: Bůh se činí zranitelným

Náhodný tip

Malý kurz duchovní péče o n...
Nejen teorie, nejen praxe...

Vybraná témata

z webu vira.cz: Láska | Manželství
Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2015

© 2000 - 2014 Pastorace.cz