Čtení z dnešního dne: Středa 23.7. svátek sv. Brigity

Gal 2,19-20; Jan 15,1-8

Komentář k Jan 15,1-8: Chval svého Pána za přivtělení ke kmeni, za zůstávání v něm, za nesení ovoce, chval jej za jeho péči, za pročišťování, za možnost oslavovat Otce...

www.vira.cz

Požadovaný obsah nenalezen

Pokušení být v církvi jen jako ´nájemník´

Pokušení být v církvi jen jako ´nájemník´

(21.7.2014) papež František

Církev není rigidní, církev je svobodná – zdůraznil papež František a vykreslil přitom tři skupiny lidí, kteří se označují za křesťany: uniformisty, alternativisty a prospěcháři. Pro ně církev není domem, berou ji jen do nájmu.

Celý článek

Lze si hříchy ´odpracovat´?

Lze si hříchy ´odpracovat´?

(16.7.2014) Aleš Opatrný

Svátost smíření je zcela jedinečné a osobní setkání s Bohem. Jak toto setkání prožijeme, závisí plně na naší víře. Na víře v odpouštějícího Boha toužícího zbavit nás našich dluhů, které zatěžují život člověka.

Celý článek

Následovat Ježíše i v odpočinku

Následovat Ježíše i v odpočinku

(14.7.2014) Wilfrid Stinissen

Když Ježíš vybídne apoštoly: Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte (Mk 6,31), dostávají tak do jisté míry nové poslání: nikoli pracovat stále na vinici Páně, ale odpočinout si a zotavit se, strávit s ním prázdniny. Mají Ježíše následovat nejen v jeho činnosti, ale i v odpočinku.

Celý článek

Neshody existovaly již v prvotní církvi

Neshody existovaly již v prvotní církvi

(9.7.2014) papež František

Problémy nelze řešit tím, že se dělá jako by neexistovaly

Celý článek

Co křesťanští kazatelé zamlčují (Tomáš Špidlík)

Co křesťanští kazatelé zamlčují (Tomáš Špidlík)

(4.7.2014) Tomáš Špidlík

Věčnost není skokem do neznámé budoucnosti.

Celý článek

´Každá pasivita je beze smyslu´

´Každá pasivita je beze smyslu´

(30.6.2014)

V knize "Hovory s Hitlerem" stojí, že "každá pasivita je beze smyslu". A tak je ve tváři moderního člověka, který uctívá aktivnost jako modlu, charakteristickým rysem neustálé napětí a přepětí.

Celý článek

Odložme aroganci (papež František)

Odložme aroganci (papež František)

(26.6.2014) papež František

"Odložme každou formu arogance a skloňme se před těmi, které Pán svěřil naší péči. Mezi nimi mají zvláštní místo naši kněží. Zvláště pro ně ať zůstanou naše srdce, naše ruce a naše dveře otevřené za všech okolností." Pronesl papež ke členům Italské biskupské konference.

Celý článek

Většina lidí pochybuje o lásce

Většina lidí pochybuje o lásce

(23.6.2014)

K Svátku Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Křesťan si ve svém srdci musí znovu připomínat, že je milovaným Božím dítětem. Každý z nás totiž vnitřně o lásce pochybuje a samozřejmě i o lásce Boží. 

Celý článek

Každý z nás je pokoušen korupcí

Každý z nás je pokoušen korupcí

(20.6.2014) papež František

Korupce je hřích, který je na dosah a jehož se dopouští ten, kdo má ekonomickou, politickou či církevní pravomoc nad druhými. Všichni jsme pokoušeni korupcí. Tento hřích je na dosah, protože každý kdo má nějakou pravomoc, cítí se mocný, cítí se skoro Bohem.

Celý článek

Pán skrze eucharistii přetváří anonymní dav ve společenství

Pán skrze eucharistii přetváří anonymní dav ve společenství

(16.6.2014) papež František

„Vy jim dejte jíst!“ (Lk 9,13).  Kdo jsou ti, kterým dát jíst? Jsou to zástupy lidí. Ježíš stojí mezi lidmi, které přijímá, mluví k nim, stará se o ně a prokazuje jim Boží milosrdenství. I my jsme oním zástupem...

Celý článek

Tajemství Trojice je nepochopitelné, a přece tak prosté!

Tajemství Trojice je nepochopitelné, a přece tak prosté!

(11.6.2014) Carlo Carretto

Říká se, že tajemství Nejsvětější Trojice je nepochopitelné, a snad tomu tak doopravdy je!
A přece je tak prosté, když ho žiješ! Když ho zakoušíš, není nic, co by bylo jasnější a pravdivější.

Celý článek

Církev nikdy nebude tak lákavá, jako Bůh sám...

Církev nikdy nebude tak lákavá, jako Bůh sám...

(9.6.2014) Joachim Wanke

Východiskem všech snah o živější církev, která by byla schopna lépe oslovit lidi, není pohled na církev samotnou se všemi jejími strukturami a úřady, akcemi a prohlášeními, strategiemi a metodami, nýbrž pohled na Boha, jak nám jej umožnil Ježíš.

Celý článek

Není zapotřebí jen lidí odvážných, chytrých a silných…

Není zapotřebí jen lidí odvážných, chytrých a silných…

(4.6.2014) IMA

Četl jsem knížku, která mě velice oslovila. Jmenuje se Invaze a pojednává o vylodění spojeneckých vojsk v Normandii v červnu 1944. Pro úspěch celé akce bylo zapotřebí nejen lidí „odvážných“, „chytrých“ a „silných“, ale i všech ostatních…

Celý článek

Duch svatý v křesťanovi působí pokoj, lásku a radost

Duch svatý v křesťanovi působí pokoj, lásku a radost

(2.6.2014) papež František

To je křesťanské povolání:
zůstávat v Boží lásce. 
Dýchat a žít z onoho kyslíku,
žít z onoho vzduchu.
Zůstávat v Boží lásce. 

Celý článek

Marii je zbytečné přimalovávat ornamenty nebo svatozáře

Marii je zbytečné přimalovávat ornamenty nebo svatozáře

(30.5.2014) Max Kašparů

Maria  je originálem Je proto zbytečné, abychom jí přimalovávali kýčovité ornamenty nebo umělé svatozáře.

Celý článek

Nenechme se zneklidnit posměváčky, kteří se snaží zesměšnit ´nebe´

Nenechme se zneklidnit posměváčky,  kteří se snaží zesměšnit ´nebe´

(26.5.2014) Clive Staples Lewis

Když se lidé pravdivě zahledí do vlastního srdce, poznají, že silně touží po něčem, co v tomto světě nalézt nemohou. Tento svět je plný věcí, jež vám něco takového slibují, nicméně svůj příslib nikdy nenaplní. Touhy, které se v nás probudí, když se poprvé zamilujeme, když zatoužíme navštívit cizí zemi, to vše jsou touhy, které nemůže uspokojit žádný vztah, žádné cestování ani bádání.  

Celý článek

[nahoru]

NAVRCHOLU.cz

Praktické odkazy

Náhodný tip

Tokijské květy
Ludvík Armbruster v rozhovoru s Alešem Palánem

Vybraná témata

z webu vira.cz: Láska | Manželství
Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2014

© 2000 - 2014 Pastorace.cz