Čtení z dnešního dne: Úterý 24.5.

1 Petr 1,10-16; Mk 10,28-31

Komentář k Mk 10,28-31: Petrovo vyznání nemá být výčitkou, ale upřímným konstatováním. Co bych asi tak mohl říct Ježíšovi já… Opustil jsem vůbec něco, nebo jen získávám?

www.vira.cz

Požadovaný obsah nenalezen

Kdo se umí rozdělit, sám z toho má víc

Kdo se umí rozdělit, sám z toho má víc

(23.5.2016) Ambrož Milánský

Co je lepší: být štědrým dárcem nebo úzkostlivým strážným? Co je pro tebe lepší: když tě budou s uznáním nazývat otcem mnoha sirotků, nebo když budeš vlastníkem mnoha potvrzení opatřených pečetěmi dokládajícími tvou movitost? Peníze tu musíme nakonec zanechat druhým, ale dobrotivost a štědrost nás bude provázet, až budeme předstupovat před toho, jenž spravedlivě soudí.

Celý článek

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer

(20.5.2016) Kateřina Lachmanová

Svatý Klement Maria Hofbauer je živým svědectvím toho, že Boží prozřetelnost umí psát rovně i po křivolakých řádcích. Prožité utrpení jej nezlomilo, naopak mu pomohlo vnitřně dozrát. Stává se tak oblíbeným duchovním pastýřem.

Celý článek

Milí kněží, kteří procházíte zkouškami

Milí kněží, kteří procházíte zkouškami

(17.5.2016) Benedikt XVI.

Pouze Kristova láska činí apoštolské působení účinným, především v těžkých okamžicích zkoušek. Hlásejte ji, milí kněží, tím, že zůstanete niterně sjednoceni s Ježíšem a budete konat s nadšením svou službu s jistotou, že nebude mít nedostatku ten, kdo mu důvěřuje.

Celý článek

Boží útěcha nám vychází vstříc v Duchu svatém

Boží útěcha nám vychází vstříc v Duchu svatém

(13.5.2016) Jerzy Zielinski

Ježíš posílá každému z nás Ducha svatého a učí nás obracet se na něho výslovně titulem Přímluvce (srov. Jan 14,16,26). Nazývat takto Ducha svatého má zvláštní a hluboký význam. Jednou ze základních lidských zkušeností je totiž nenaplněnost. Člověk je na cestě ke svému naplnění, a zatímco po ní kráčí, trpí, je zarmoucený a stýská se mu. Těmto nelehkým zkušenostem vychází vstříc Boží útěcha. 

Celý článek

Problémy v chápání biřmování

Problémy v chápání biřmování

(11.5.2016) Aleš Opatrný

Zkušenost ukazuje, že chápání svátosti biřmování je často dosti nepřesné a povrchní, zatížené řadou v historii vzniklých myšlenkových klišé. 

Celý článek

Někteří lidé si myslí, že se modlí špatně a přitom se modlí velmi dobře

Někteří lidé si myslí, že se modlí špatně a přitom se modlí velmi dobře

(9.5.2016) Jacques Philippe

Jsou lidé, kteří si myslí, že se modlí špatně
a přitom se modlí velmi dobře,
a jsou jiní, kteří si naopak myslí,
jak dobře se nemodlí a přitom se modlí špatně!

Celý článek

Práce a služba se mohou stát falešným cílem

Práce a služba se mohou stát falešným cílem

(4.5.2016)

Člověk se mnohdy nechá strhnout
naléhavými potřebami a opomene to,
co je opravdu důležité.
Toto nebezpečí číhá
na každém kroku. 

Celý článek

Co mi vadí na katolické mši

Co mi vadí na katolické mši

(29.4.2016) Mark Hart

Jeden kamarád mi řekl: „Povím Ti, co mi vadí na katolické mši. Kázání nestojí za nic, hudba nestojí za nic a já z toho nic nemám.“

Celý článek

Pravý učitel je ve vašem nitru

Pravý učitel je ve vašem nitru

(25.4.2016) Augustin z Hippo

Ten, kdo skutečně vyučuje srdce,
má svou katedru v nebi.

On sám má proto mluvit
ve vašem nitru, 
tam, kam nemůže
proniknout žádný člověk.

Celý článek

Krátké příběhy ke katechezi – nová rubrika

Krátké příběhy ke katechezi – nová rubrika

(20.4.2016)

Na webu pastorace.cz vznikla nová rubrika "Příběhy ke katechezi".  Jde o reakci na praktickou potřebu katechetů, kněží, vychovatelů a rodičů mít možnost snadno najít vhodný příběh k tématu, o kterém chtějí psát nebo mluvit. Každý dobrý příběh je totiž jako otevřené dveře do jiné reality, jiného světa než ve kterém jsme my sami.

Celý článek

Pán s vámi. I s tebou! V tomto pozdravu nejde o zbožné přání...

Pán s vámi. I s tebou! V tomto pozdravu nejde o zbožné přání...

(18.4.2016)

Na začátku slavení eucharistie - po znamení kříže - pokračuje slavení eucharistie vzájemným pozdravem kněze a věřících. V pozdravu „Pán s vámi“ nejde o zbožné přání, ale o skutečnost. Jde o vyznání víry, že Pán je stále s námi a bude s námi až do skonání věků: on je ten prorokovaný Emmanuel, což znamená „Bůh s námi“

Celý článek

Jak Bůh povolal papeže Františka v jeho 17 letech

Jak Bůh povolal papeže Františka v jeho 17 letech

(12.4.2016) papež František (Jorge Mario Bergoglio) , Austin Ivereigh

Bůh se s Jorgem „poprvé spojil“ 21. září 1953, šest týdnů před jeho sedmnáctými narozeninami. Byl na cestě za svou přítelkyní a přáteli. Když procházel kolem kostela svatého Josefa, pocítil nutkání vejít dovnitř. „Vstoupil jsem, protože jsem věděl, že to musím udělat. Tyhle věci cítíte, ale nevíte, co znamenají,“ řekl později.

Celý článek

Přehledně o dokumentu Amoris laetitia papeže Františka

Přehledně o dokumentu Amoris laetitia papeže Františka

(8.4.2016) papež František (Jorge Mario Bergoglio) , Aleš Opatrný

Očekávaný dokument papeže Františka  Amoris laetitia, který vychází z obou synod o rodině, byl představen dnes 8. 4. 2016. Pro lovce senzací je špatnou zprávou, že se žádná senzace nekoná. Text je výslovně pastorační, což znamená, že jen neopakuje zásady, nemluví o tom, jak by všechno mělo být krásné, ale bere vážně obtížné situace lidí a do nich se snaží „svítit světlem evangelia“. 

Celý článek

Bible není vrcholným dílem literatury, nýbrž ohnivou knihou (papež František)

Bible není vrcholným dílem literatury, nýbrž ohnivou knihou (papež František)

(5.4.2016) papež František (Jorge Mario Bergoglio)

Mohli byste mi darovat novou Bibli, ale nechtěl bych ji. Miluji svou starou Bibli, tu, která mě provázela polovinu mého života. Zná mou radost, byla smáčená mými slzami. Žiji z ní, píše papež František.

Celý článek

Mám postižení, kterému se říká Aspergerův syndrom

Mám postižení, kterému se říká Aspergerův syndrom

(30.3.2016) Jitka Hosanna Štěpánková

Mám postižení, kterému se říká Aspergerův syndrom. Jeho výhodou je skvělý mozek a nadprůměrná paměť. Nevýhodou je všechno ostatní. Tváříme se pitomě, takže nás pak lidé mají za pitomce. Někdy si myslím, že údělem autistů je být ukřižován jako Kristus za hříchy, které nespáchali. Málokdo na světě zažije tolik odmítání, odsuzování a šikanování jako autisti.

Celý článek

Oheň a světlo o Velikonocích

Oheň a světlo o Velikonocích

(25.3.2016)

Křesťané v prvních staletích přejali od pohanů zvyk vítat večerní světlo zapalované lampy zvoláním: Buď pozdraveno, dobré světlo, buď pozdraveno milované světlo. Křesťané v záři lampy svítící do přicházející noci viděli světlo Krista, slunce, které nezapadá.

Celý článek

[nahoru]

NAVRCHOLU.czMapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2016

© 2000 - 2016 Pastorace.cz