Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 26.11.

Dan 6,12-28; Lk 21,20-28

Komentář k Dan 6,12-28: Král Dareios se raduje z velikosti Boha, v kterého věří Daniel. Kéž bychom my dovedli odvážně představit svému okolí našeho Zachránce.

www.vira.cz

Požadovaný obsah nenalezen

První týden byl nejtěžší - vypráví zajatec tzv. Islámského státu

První týden byl nejtěžší - vypráví zajatec tzv. Islámského státu

(25.11.2015)

Počáteční dny vězení jsem prožíval ve strachu, hněvu a studu. Velký obrat nastal osmého dne, kdy do cely vstoupil muž oblečený v černém a se zakrytou tváří. Podobal se jednomu z katů tzv. Islámského státu a mě zachvátila hrůza. Namísto popravy se však rozvinula dlouhá diskuse, jako by příchozí skutečně chtěl lépe poznat vězně před sebou. Opětovně jsem pak nalezl pokoj díky modlitbě... Za čtyři měsíce a 20 dní věznění jsem zažil výhrůžky, opakované fingované popravy, bičování...

Celý článek

Jako první se začal systematicky věnovat misii skrze média: Don Jakub Alberione

Jako první se začal systematicky věnovat misii skrze média:  Don Jakub Alberione

(23.11.2015)

Jakub Alberione  (1884 – 1971) došel k závěru,
že kázat prostřednictvím médií znamená shromáždit lidi,
kteří budou ochotni věnovat celý svůj život výhradně této misi.

Celý článek

Texty na nástěnky - vyšel další soubor předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšel další soubor předtištěných textů

(19.11.2015)

Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období XI.2015 - XI.2016 

Celý článek

Nepřestane-li nepřátelství a nenávist, zavládne hrozný mír smrti

Nepřestane-li nepřátelství a nenávist, zavládne hrozný mír smrti

(18.11.2015)

Nepřestane-li nepřátelství a nenávist,
je možné, že lidstvo, bude přivedeno k té neblahé hodině,
v níž nepozná jiný mír,
než hrozný mír smrti. 

Celý článek

Než Boží slovo zvěstujeme, musíme ho sníst

Než Boží slovo zvěstujeme, musíme ho sníst

(13.11.2015) Raniero Cantalamessa

Při zvěstování Božího slova se vystavuješ velkému riziku vnitřního vyčerpání. Vládnout slovem patřilo odpradávna k nejdůležitějším nástrojům okouzlení a podřizování si druhých. Jde ale i o cestu k pokoře, protože Boží slovo tě neustále soudí. 

Celý článek

Modlitba jako každodenní schůzka s Bohem

Modlitba jako každodenní schůzka s Bohem

(10.11.2015) Jesús Castellan Cervera

Modlitba se nám musí stát jako Ježíšovi každodenní schůzkou s Bohem dějin spásy, místem zápasu a očištění, radosti a oblažující slávy, skrytosti v Kristu a smrti, jasného rozlišování a normálnosti všednosti; bude konfrontací velkých rozhodnutí, světlem vědomí našich dějin.

Celý článek

Co se na zemi nepodařilo, může být později uzdraveno

Co se na zemi nepodařilo, může být později uzdraveno

(5.11.2015) Anthony Surožskij / Bloom

Pamatovat na smrt, připomínat si vlastní smrtelnost a pomíjivost pozemského způsobu života patří od nejstarších dob ke křesťanské tradici. Když budeme pamatovat na smrt, můžeme žít tak, abychom se nikdy nemuseli konfrontovat s bolestným vědomím, že je příliš pozdě. 

Celý článek

Příběh housenky a motýla: smrt není konec (krátké video pro katechezi)

(3.11.2015)


Narodili jsme se, abychom žili,
a ne abychom zemřeli.
Smrt není konec, 
je to jen začátek něčeho nového.

Celý článek

Naděje je mostem mezi šedivou přítomností a eschatologickou budoucností

Naděje je mostem mezi šedivou přítomností a eschatologickou budoucností

(27.10.2015)

Křesťanský život se odehrává
mezi polotemnou přítomností

a budoucností, která už nyní probleskuje…
Každý člověk prožívá
na vlastní kůži toto drama očekávání

Naděje nás podpírá, ačkoli bolesti,
utrpení a zkoušky
tohoto života přetrvávají.

Celý článek

Modlit se za zemřelé?

Modlit se za zemřelé?

(23.10.2015)

Církev nedělá rozdíly mezi živými a mrtvými. Bůh totiž není Bohem mrtvých, je Bohem živých. Pro Něj jsou všichni lidé živí. Z této perspektivy můžeme smrt vnímat jako velkou naději a radostně očekávat setkání s Kristem tváří v tvář. Můžeme říkat: „Přijď brzy, Pane Ježíši!“

Celý článek

Pán skrze eucharistii přetváří anonymní dav ve společenství

Pán skrze eucharistii přetváří anonymní dav ve společenství

(17.10.2015) papež František

„Vy jim dejte jíst!“ (Lk 9,13).  Kdo jsou ti, kterým dát jíst? Jsou to zástupy lidí. Ježíš stojí mezi lidmi, které přijímá, mluví k nim, stará se o ně a prokazuje jim Boží milosrdenství. I my jsme oním zástupem...

Celý článek

Práce se může stát se falešným cílem

Práce se může stát se falešným cílem

(16.10.2015)

Těm, kdo stavějí na první místo pomoc druhým, jak to udělal milosrdný Samaritán, Lukáš předkládá vyprávění o Martě a Marii, kde se podtrhuje, že tím nejdůležitějším v životě člověka je naslouchání Božímu slovu. Kdyby se Marta nechala oslovit tím, co si Ježíš skutečně přeje, pak by mu mohla mnohem lépe sloužit a nevystavovala by se nebezpečí, že mu bude vnucovat něco, oč Mistr vlastně ani nemá zájem…

Celý článek

Občas na nás přijde temnota

Občas na nás přijde temnota

(13.10.2015)

V obtížných dobách
často ovládne duši chlad a temnota. 
Prostě už nemůžeme dál.
Co dál?

Celý článek

K růženci jsem mívala silný odpor

K růženci jsem mívala silný odpor

(6.10.2015)

Kdysi jsem v zaměstnání vytvořila statistický program. Při následném prohlížení kódu jsem některé části vyškrtala a některé nakonec hodně zjednodušila, takže se program velmi zkrátil, ale fungoval stále dobře, protože vše podstatné v něm zůstalo. Napadlo mě, že se to dá vztáhnout také na modlitbu růžence.

Celý článek

Synoda o rodině - hlásat zásadu, nebo pomáhat lidem na cestě?

Synoda o rodině - hlásat zásadu, nebo pomáhat lidem na cestě?

(5.10.2015) Aleš Opatrný

Témata synody o rodině vzbuzují obavy, očekávání a zdá se, že mnohdy i vášně. Došlo totiž k situaci, kdy diskuse působí dojmem, jako by tématem synody byla a měla být pouze otázka rozvedených a znovu (občansky) sezdaných a jejich přístup ke svátostem. Případně otázka homosexuálních vztahů – a nic víc.

Celý článek

Anděl strážný není fantaskní doktrína, nýbrž společník (papež František)

Anděl strážný není fantaskní doktrína, nýbrž společník (papež František)

(2.10.2015) papež František

Anděl strážný existuje,
není to fantaskní doktrína,
nýbrž společník,
kterého nám dal Bůh na cestu naším životem...

Celý článek

[nahoru]

NAVRCHOLU.cz

Praktické odkazy

Náhodný tip

´Proti totalitě lze bojovat...
V únoru 1948 jsme měli zrovna exercicie - přípravu na jáhenství. A tenkrát přišel...

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2015

© 2000 - 2014 Pastorace.cz