Čtení z dnešního dne: Středa 22.2. svátek Stolce sv. Petra

1 Petr 5,1-4; Mt 16,13-19

Komentář k Mt 16,13-19: Petrovo vyznání povzbudilo Pána k předání klíčů. A jejich užívání musí provázet láska a odvaha jít občas proti zaběhlým zvyklostem, jak to dovedl Pán. Dnes se mohu zvlášť modlit za římského biskupa.

www.vira.cz

Požadovaný obsah nenalezen

Neděle je pro křesťany shrnutím víry

Neděle je pro křesťany shrnutím víry

(21.2.2017)

Neděle je křesťanům shrnutím obsahu veškeré bohoslužby, rekapitulací celých dějin spásy. Svěcení Dne Páně znamená zachovávání principů křesťanské víry. Pařížský augustinián XII. století zpívá v jedné skladbě: "Buď pozdraven Dni, koruno všech našich dnů, Dni Kristova vítězství, Dni Slunce, jež osvítilo celý svět. Buď pozdraven dni Kristův.

Celý článek

Vždycky budeme potkávat překážky

Vždycky budeme potkávat překážky

(17.2.2017) papež František (Jorge Mario Bergoglio)

Jděte proti proudu, prospívá to srdci! Chce to odvahu, ale On nám ji dává!  Vsaďte na velké ideály, na velké věci. My křesťané nejsme vyvoleni Pánem kvůli drobnostem. Jděte vždycky dál, k velkým věcem. Dejte život velkým ideálům.

Celý článek

Když jsme doslova zavaleni trápením nebo nemocí

Když jsme doslova zavaleni trápením nebo nemocí

(10.2.2017) Pete Greig

Když jsme zavaleni utrpením a bolestí, těžko budeme jasně myslet nebo se horlivě modlit. Ale přesto můžeme důvěřovat a tiše spočinout v Boží lásce k nám.

Celý článek

Pohled na nemoc z hlediska křesťanské víry

Pohled na nemoc z hlediska křesťanské víry

(7.2.2017) Aleš Opatrný

Postoj k nemoci je u jednotlivých lidí, ať věřících nebo nevěřících, velmi rozličný. Pro některé je nemoc a smrt posledním vrcholným argumentem pro jejich odmítání Boha. Pro jiné lidi je utrpení a nemoc skutečností, o které si myslí, že se Bohu líbí, a že je tedy třeba utrpení doporučovat a glorifikovat. A konečně jsou takoví, kteří trvající nemoc považují za defekt víry.

Celý článek

Svatost neznamená perfekcionismus

Svatost neznamená perfekcionismus

(3.2.2017) Charles Journet

Vzpomínám si na slova, která mi kdysi dávno řekl jeden kartuzián: „Uvěříte-li opravdu v lásku, kterou chová Bůh k vám, pak budete svatým.“

Celý článek

Na Hromnice o hodinu více

Na Hromnice o hodinu více

(30.1.2017)

2. února se v katolických kostelích světí svíce. Od pradávna existoval zvyk, 40. den po Kristově narození slavit událost z Ježíšova dětství, kde zaznělo, že Kristus je světlo k osvícení národů (srov. Lk 2, 22 – 39). Proto se po bohoslužbách konal průvod se svícemi. Kristus – Slunce – světlo lidského nitra…

Celý článek

Učiňme si štít z milosrdenství

Učiňme si štít z milosrdenství

(24.1.2017)

Všichni chtějí, aby se s nimi nakládalo podle milosrdenství,
je však jen málo těch, kdo se sami k druhým chovají milosrdně.

Celý článek

Specifika internetové komunikace v pastorační práci

Specifika internetové komunikace v pastorační práci

(20.1.2017) Aleš Opatrný

V dnešní éře informačních technologií probíhá na sítích i komunikace v oblasti poradenství nebo duchovního rozhovoru. To má své kladné i záporné stránky, často obě současně.

Celý článek

V církvi jsou stále rozsévači rozepří, kteří rozdělují a ničí

V církvi jsou stále rozsévači rozepří, kteří rozdělují a ničí

(17.1.2017) papež František (Jorge Mario Bergoglio)

Jednota křesťanských společenství, křesťanských rodin je svědectvím toho, že Otec poslal Ježíše. A dosáhnout jednoty v nějaké křesťanské komunitě, farnosti, biskupství, nějaké instituci a křesťanské rodině je snad jednou z nejtěžších věcí. 

Celý článek

Je-li člověk Boží, všechny věci mu prospívají

Je-li člověk Boží, všechny věci mu prospívají

(13.1.2017)

Je-li člověk Boží, všechny věci mu prospívají. I ty negativní. Jakkoliv to nelze pochopit v okamžiku, kdy se to děje. Cokoliv těžkého umí Bůh převést v úžasné dobro. Lepší než se nám kdy mohlo zdát. Postupem času zjistíme, že nám prospělo, když nám Bůh něco vzal.

Celý článek

Nevěřme strachu z Boha

 Nevěřme strachu z Boha

(9.1.2017) Vojtěch Kodet

Lidé někdy řeknou: „Víte, já mám strach, že když se Bohu cele odevzdám, všechno mi sebere.“ Někdo si myslí, že Bůh tak nějak žárlí na každou lidskou radost a libuje si v tom, když člověk trpí. Proto se někteří lidé bojí, pustit si Boha k sobě blíž... 

Celý článek

Co znamená: K+M+B

Co znamená: K+M+B

(4.1.2017)

Svátek Zjevení Páně, lidově „Třech králů“ (6.1.), vždy doprovázely lidové zvyky. Ve střední Evropě se žehnají domy, při čemž se na dveře křídou píší písmena C+M+B + letopočet. Nejsou to počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu.

Celý článek

Nemusím se obávat budoucnosti

Nemusím se obávat budoucnosti

(30.12.2016)

Je-li Kristus ve mně a já v něm, 
dávám-li mu ve svém životě prostor,
pak postupně mohou odpadávat
všechny moje vnitřní strachy a obavy. 

Celý článek

Nedokážu snášet zbožné řeči o Bohu

Nedokážu snášet zbožné řeči o Bohu

(28.12.2016)

Jedna žena řekla matce Makríně: „Už nedokážu vystát všechny ty zbožné řeči o Bohu. Vždyť ani nevíme, kdo Bůh je, a tak proč o něm stále mluvíme, jako bychom to věděli?“

Celý článek

Betlémská hvězda je hvězdou temné noci (Edita Steinová)

Betlémská hvězda je hvězdou temné noci (Edita Steinová)

(21.12.2016)

Betlémská hvězda je hvězdou temné noci – tak je tomu i dnes. Tajemství vtělení a tajemství zla spolu úzce souvisejí.

Celý článek

[nahoru]

NAVRCHOLU.czMapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2017

© 2000 - 2016 Pastorace.cz