Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 5.3.

Jer 17,5-10; Lk 16,19-31

Komentář k Jer 17,5-10: Bodlák na stepi, nebo strom u pramene? Chci být tím druhým, ačkoli vím, že stále nenesu ovoce…

www.vira.cz

Požadovaný obsah nenalezen

Jak se nenechat udusit ´černou kronikou´ života?

Jak se nenechat udusit  ´černou kronikou´ života?

(2.3.2015)

Život nám často – můžeme říci neustále – staví před oči nejrůznější  tragické situace plné nenávisti, která ovládá tento svět. Když se nad tuto černou kroniku nedokážeme povznést, riskujeme, že v sobě zcela udusíme důvěru a naději.  Co máme dělat?

Celý článek

Víru nelze studovat

Víru nelze studovat

(24.2.2015) papež František

Víru předávají matky a babičky. Jednou věcí je předat víru a jinou věcí je učit věcem víry. Víra je dar a nelze ji studovat. Studují se věci víry k jejímu lepšímu chápání, ale studiem nikdy k víře nedojdeš. Víra je darem Ducha svatého. (Papež František)

Celý článek

Půst jako šance...

Půst jako šance...

(20.2.2015)

Půst jako šance něco pustit / upustit / vypustit / odpustit / připustit a napustit

Celý článek

Postní doba nás vede blíže k Bohu (Benedikt XVI.)

Postní doba nás vede blíže k Bohu (Benedikt XVI.)

(19.2.2015) Benedikt XVI.

Postní doba nás povzbuzuje, abychom nechali svůj život prostoupit slovem Božím a poznali základní pravdu, tedy kdo jsme, odkud přicházíme a kam máme směřovat, která cesta je správná a po které se máme v životě dát.

Celý článek

Postní doba je vhodnou dobou k dávání (papež František)

Postní doba je vhodnou dobou k dávání (papež František)

(16.2.2015) papež František

Udělá nám dobře, 
když pomůžeme
druhým.

Celý článek

Bez Boha jsme ještě míň než prach na starém nábytku na půdě

Bez Boha jsme ještě míň než prach na starém nábytku na půdě

(12.2.2015)

Ale díky Bohu
se z prachu můžeme proměnit
v lidskou bytost,
která myslí, logicky zvažuje,
učí se, modlí se
a pomáhá bližnímu…  

Celý článek

Malý kurz duchovní péče o nemocné - na pokračování

Malý kurz duchovní péče o nemocné - na pokračování

(10.2.2015) Aleš Opatrný

Při příležitosti světového dne nemocných (11.2.) začneme na tomto webu zveřejňovat malý kurz pastorační péče o nemocné.  Autorem kurzu je pastoralista - tělem i duší - praktik i teoretik - Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, ThD. Každé jednotlivé pokračování bude avizováno buď jako článek, anebo jako aktualita...

Celý článek

Ležel jsem několik dní v nemocnici

Ležel jsem několik dní v nemocnici

(9.2.2015) IMA

Poležel jsem si několik dní v nemocnici. Každý, kdo tam alespoň pár dní pobýval, ví, že nemocnice je tak trochu jiná realita. Svět ve světě. Platí tam trochu jiné zákonitosti, než „venku“. I čas tam plyne jinak.

Celý článek

Nebojte se nemocných! Potřebují vás!

Nebojte se nemocných! Potřebují vás!

(5.2.2015)

Je hodně nemocných, kteří zůstávají osamoceni ‒ jejich přátelé je opustí, protože se nemocných bojí. Nebojte se jich! Právě toto vzdálení v nás nemocných probouzí obavy. Ale když jsou ostatní nablízku, stojí po našem boku, kladou nám ruku na rameno a říkají: „Uvidíš, že to zvládneš!“, pak vám to dává sílu žít. 

Celý článek

Žehnat má každý z nás

Žehnat má každý z nás

(30.1.2015) Anselm Grün

Když Maria s Josefem přinesli své dítě do chrámu, setkali se tam se starcem Simeonem. Ten vzal dítě do náručí, aby je požehnal. A vyslovil i podivuhodná slova o tomto dítěti. Nejhlubším určením každého člověka je to, že slouží druhým ke spáse, aby tak skrze něho mohli dojít uzdravení a dospět k celistvosti.

Celý článek

Co byste doporučila člověku, který se chce začít modlit, a neví jak na to?

Co byste doporučila člověku, který se chce začít modlit, a neví jak na to?

(28.1.2015)

Modlitba a normální život – jak to jde skloubit? Odpovídá sestra Marie Sára od Ducha svatého z kláštera bosých karmelitek v Praze Hradčanech.

Celý článek

O pastoraci par excellence - vyšla nová praktická příručka o pastoraci zvláštních skupin

(23.1.2015) Aleš Opatrný

Pastorace zvláštních skupin Aleš Opatrný

Vyšla nová publikace "Pastorace zvláštních skupin". Jde o přehlednou publikaci, která nemá v češtině obdoby. 

 

"V současné pastoraci se vyskytují čím dál častěji problémy lidí, které souvisí s vírou, ale nejsou řešitelné jen cestou zbožnosti, svátostné praxe a sdílení v křesťanském společenství. Úkolem pastorace jistě není vše vyřešit, ale spíš doprovázet k lidsky důstojnému zvládání situace ve světle evangelní zvěsti a s pomocí i jiných vědních disciplín, než jen teologických. Záměrem publikace je proto upozornit na obtížné oblasti, ve kterých se má konat pastorační péče církve, vybavit čtenáře prostředky pro o orientaci a doprovázení..." 
(Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, ThD. -  autor)

... Celý článek

Emoce na nás mají vliv. Je to tak správně. Ale je třeba je usměrnit

Emoce na nás mají vliv. Je to tak správně. Ale je třeba je usměrnit

(22.1.2015)

Někdy narazíme na člověka, který své emoce totálně vytěsnil a chová se jako „robot“. Jindy se setkáme s prudkou emotivní reakci někoho blízkého, který si se sebou neví rady… Emoce ovlivňují vše, co prožíváme. Ovlivňují i náš vztah k Bohu a potažmo i naši modlitbu. / Rozhovor o emocích a jedné zajímavé knize

Celý článek

Ranní modlitba - jednoduše

Ranní modlitba - jednoduše

(20.1.2015) Anthony Surožskij / Bloom

Probudili jsme se ze spánku, který nás odděluje od včerejška. Probuzení nám nabízí novou skutečnost, den, který tu nikdy před tím nebyl, neznámý čas a prostor, který se před námi rozprostírá jako zasněžené pole, jež dosud nikdo nepošlapal. Poprosme Pána, aby požehnal tento den a nás v něm.

Celý článek

Falešná jednota křesťanů?

Falešná jednota křesťanů?

(19.1.2015) Vojtěch Kodet

V Písmu čteme i o falešné jednotě, kdy se lidé semkli ve své ctižádosti a svévolnosti. Např. text o stavbě babylonské věže: „Celá země byla jednotná v řeči i v činech. …  Tu si řekli vespolek: ‘Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi’…“ (Gn 11,1-4). Společenství se svorně, ale svévolně pro něco rozhodlo – a rozhodlo se špatně.

Celý článek

Nečekejme s ekumenismem na teology (papež František)

Nečekejme s ekumenismem na teology (papež František)

(15.1.2015) papež František

„Nedávno jsem byl v Albánii, kde očití svědci vyprávěli o pronásledování křesťanů za komunistické diktatury. Tehdy se komunisté neptali – ´Jsi katolík nebo pravoslavný?´ Ale: ´Jsi křesťan?´ Prásk!“

Celý článek

[nahoru]

NAVRCHOLU.cz

Praktické odkazy

Náhodný tip

Barvy lásky
Manželství a krása Boží

Vybraná témata

z webu vira.cz: Láska | Manželství
Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2015

© 2000 - 2014 Pastorace.cz