Trpím osamělostí

Trpím osamělostí

(30.11.2016)

Vím, že Bůh je vždy se mnou,
tak proč bych se měl vůbec kdy cítit osamělý?

    více...

Sekce: Články

Nová řada krátkých videoúvodů do nedělních evangelií

(28.11.2016)

Na webu vojtechkodet.cz byla k 1. adventní neděli 2016 spuštěna nová řada krátkých úvodů do nedělních evangelií. "Povzbuzuji k návratu ke staré tradici, kdy se rodiny v sobotu večer scházeli k modlitbě nad nedělním evangeliem. K této příležitosti jsem připravil krátká zamyšlení nad nedělními evangelii, která budou na webu zveřejněnována každou sobotu ráno", píše autor projektu P. Vojtěch Kodet, Th.D., O.Carm.

 

    více...

Autor: Vojtěch Kodet   |   Sekce: Články

Nemusíš být dokonalý a schopný

Nemusíš být dokonalý a schopný

(23.11.2016)

Dejme tomu, že nějaký člověk výtečně řídí svou loď. Dovede řádně ovládat kormidlo, umí je znamenitě řídit, umí rozrážet vlny a umí plout tak, aby loď byla chráněna před bočními nárazy. Má tolik síly, že vede loď, kam chce a odkud chce. Ale k čemu to je, když zapomněl na cíl, ke kterému směřuje.

    více...

Autor: Augustin z Hippo   |   Sekce: Články

Čest a sláva nesmrtelnému Králi

Čest a sláva nesmrtelnému Králi

(16.11.2016)

Pane Ježíši Kriste,
Plnosti časů a Králi věků! 

Dej nám prosté srdce,
abychom dokázali poznat,
že ty, Syn Nejvyššího,
ses stal naším bratrem...

    více...

Autor: Jan Pavel II.   |   Sekce: Články

Smrti můžeme zabránit, aby otrávila náš život

Smrti můžeme zabránit,  aby otrávila náš život

(8.11.2016)

Smrti můžeme zabránit, aby otrávila náš život.
Naši drazí nezmizeli do temnot nicoty.
Jsou v dobrých rukou Božích.
Důvěřujme Kristu a svěřme se mu,
On nezklame.
Láska je silnější než smrt.

    více...

Autor: papež František (Jorge Mario Bergoglio)   |   Sekce: Články

V těžkostech často nevíme zač se modlit

V těžkostech často nevíme zač se modlit

(3.11.2016)

Proč apoštol Pavel napsal: "Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit"? Těžko si lze přeci myslet, že by neznal alespoň modlitbu Páně! Ale v nesnázích totiž často nevíme, zač se máme pořádně modlit. 

    více...

Autor: Augustin z Hippo   |   Sekce: Články

Co přináší nový vatikánský dokument o pohřbívání?

Co přináší nový vatikánský dokument o pohřbívání?

(28.10.2016)

Krátký komentář k vatikánskému dokumentu „Ad resurgendum cum Cristo“ - o pohřbívání zemřelých a uchovávání popela v případě pohřbu žehem. 

    více...

Autor: Aleš Opatrný   |   Sekce: Články

Od Marie se učíme, kde nalézat radost

Od Marie se učíme, kde nalézat radost

(24.10.2016)

Od Marie se učíme, kde lze nalézt pravou radost. Ta její pramení z toho, že klidně a tiše naslouchá slovu Božímu. Je tichá, protože naslouchá. Jak bychom mohli naslouchat, kdybychom bez přestání mluvili? Jak bychom vůbec mohli Bohu rozumět, kdybychom bez ustání hlučeli? Důležitá slova se vždycky rodí z ticha.

    více...

Sekce: Články

Kdo se nezajímá o Boží vůli, je jako parní lokomotiva

Kdo se nezajímá o Boží vůli, je jako parní lokomotiva

(18.10.2016)

Člověk, který se o Boží vůli pro svůj život nezajímá, se vydává v nebezpečí, že prosupí svou pozemskou pouť jako parní lokomotiva. Ta sice táhne a na chvíli po sobě zanechá i jiné výrazné stopy (produkuje totiž notný rámus a čmoud), ale její účinnost je údajně něco kolem pouhých pěti procent. Na pohyb vpřed spotřebuje jen nepatrné množství energie, zbytek jde nevyužitý do vzduchu.

    více...

Autor: Kateřina Lachmanová   |   Sekce: Články

Znám tvou bídu, tvé zápasy...

Znám  tvou bídu, tvé zápasy...

(10.10.2016)

Znám tvou bídu, tvé zápasy,
trápení tvé duše, slabosti tvého těla.
Vím i o tvé zbabělosti, o tvých poklescích,
ale navzdory tomu ti říkám:
„Dej mi své srdce, miluj mě, jaký jsi!“

 

    více...

Autor: Faustyna (Faustina) Kowalská   |   Sekce: Články

Jak si uchovat vnitřní pokoj v neklidném světě?

Jak si uchovat vnitřní pokoj v neklidném světě?

(3.10.2016)

Možná, že by otázka měla znít spíš: „Jak získávat pokoj v neklidném světě?“ Protože vnitřní pokoj není něco, co bychom povětšinou v minulosti dávné či nedávné měli a teď jsme si ho chtěli jen uchovat.

    více...

Autor: Aleš Opatrný   |   Sekce: Články

Bůh mě nestvořil bezdůvodně

Bůh mě nestvořil bezdůvodně

(27.9.2016)

Jsem součástí velikého díla. Bůh mě stvořil a svěřil mi úkol, který neobdržel nikdo jiný. Mám své poslání – i kdybych je třeba v tomto životě nepoznal, bude mi odhaleno v tom příštím… Jsem součástí velikého díla, jsem článkem řetězu, pojítkem mezi lidmi. Bůh mě nestvořil bezdůvodně.

    více...

Autor: John Henry Newman   |   Sekce: Články

Svatý ´Sudeťák´ - blahořečen 24.9.2016

Svatý ´Sudeťák´ - blahořečen 24.9.2016

(23.9.2016)

P. Hubert Engelmar Unzeitig se narodil 1. března 1911 v Hradci nad Svitavou severně od Brna. Zemřel 2. března 1945 v Dachau, den po svých 34. narozeninách. 

    více...

Sekce: Články

Papež František: ´Kdo opravdu trpí, není sterilní případ, modleme se za něj srdcem!´

Papež František: ´Kdo opravdu trpí, není sterilní případ, modleme se za něj srdcem!´

(17.9.2016)

Saduceové mluvili o ženě z Markova evangelia (Mk 12,18–27) jako o sterilním laboratorním případu, bez emocí. Byla to pro ně otázka morálky.

    více...

Autor: papež František (Jorge Mario Bergoglio)   |   Sekce: Články

Manželství se přežilo? Aneb Nemanželské děti a statistiky

Manželství se přežilo? Aneb Nemanželské děti a statistiky

(15.9.2016)

Leckdo si všiml v Lidových novinách z pátku 9. září titulku „Už každé druhé dítě je nemanželské“. Přesněji je dále uvedeno, že se v roce 2015 narodilo 47,8 procent dětí nesezdaným rodičům. Statistika říká i další zajímavé věci... Jak se na tato neutěšená, až alarmující skutečnosti dívat? 

    více...

Autor: Aleš Opatrný   |   Sekce: Články

Scandalum crucis (Meditace kříže)

Scandalum crucis  (Meditace kříže)

(12.9.2016)

Ve všech našich domovech, ve všech kostelích a klášterech visí na stěnách kříže. Často je vnímáme jako součást zařízení, už si je ani neprohlížíme. Pojďme v něm najít naše vlastní bolesti, které na sebe vzal.

    více...

Autor: Jitka Hosanna Štěpánková   |   Sekce: Články

Tomášova nevíra je pro nás cenná…

Tomášova nevíra je pro nás cenná…

(8.9.2016)

Každý z nás může být pokoušen ke stejné nevíře jako Tomáš. Bolest, zlo, nespravedlnost, smrt, zejména postihne-li nevinné, jako například děti, které se stávají obětí válek, terorismu, nemocí a hladu – copak toto vše nevystavuje naši víru těžké zkoušce?

    více...

Autor: Benedikt XVI.   |   Sekce: Články

Naše drobné skutky se zdaleka nepodobají nádhernému stromu, který z nich může vyrůst

Naše drobné skutky se zdaleka nepodobají nádhernému stromu, který z nich může vyrůst

(5.9.2016)

Naše skutky jsou jako hořčičné zrnko,
jež se vůbec nepodobá nádhernému stromu,
který z něho vyroste. 

    více...

Autor: František Saleský   |   Sekce: Články

Pohodlně žijící lidé často nevědí, co znamená být chudým (Matka Tereza)

Pohodlně žijící lidé často nevědí, co znamená být chudým (Matka Tereza)

(1.9.2016)

S několika lidmi jsme pomohli jedné ženě se stěhováním. Tato matka od rodiny je nemocná, trpí vážnou chorobou, která ji ohrožuje na životě. Na sklonku dne byla všechna práce hotová a my se v dobré náladě rozešli, unavení, ale spokojení, že jsme mohli někomu pomoci. Nasedli jsme do svých pohodlných automobilů a rozjeli se po dobře osvětlených ulicích směrem k našim domovům.

    více...

Autor: Matka Tereza   |   Sekce: Články

Nebyla celebritou. Matka Tereza přiváděla ostatní do Boží blízkosti

Nebyla celebritou. Matka Tereza přiváděla ostatní do Boží blízkosti

(31.8.2016)

Do naší komunity v Tijuaně přišla jedna mladá žena, jež před mnoha lety odložila svoji víru. Doufala, že se tam poprvé setká s Matkou Terezou. Očekávala, že se tam setká s nositelkou Nobelovy ceny, místo toho však ke svému překvapení náhle zakusila něco jiného.

    více...

Autor: Joseph Langford, Matka Tereza   |   Sekce: Články

Rok milosrdenství je ´kampaní´, která jednou skončí, ale ...

Rok milosrdenství je ´kampaní´, která jednou skončí, ale ...

(29.8.2016)

Rok milosrdenství je svého druhu kampaní, která jednou skončí a přijdou do popředí opět jiná témata. Neztratí se přínos tohoto mimořádného roku, roku milosrdenství? Předkládáme zde proto sérii podnětů k zamyšlení, které mohou napomoci k upevňování a rozšiřování víry v Boží milosrdenství v každodenním životě i k větší schopnosti milosrdenství prokazovat.  

    více...

Autor: Aleš Opatrný   |   Sekce: Články

Máme sílu i v situacích, které jsou očividně bezvýchodné

Máme sílu i v situacích, které jsou očividně bezvýchodné

(22.8.2016)

Evangelium je jako otvor, 
kterým proudí do hlubin naší duše světlo 
a působí, že máme sílu i v situacích, 
které jsou očividně bezvýchodné.

    více...

Autor: Bratr Roger Schutz   |   Sekce: Články

Věčné pokušení - dělat ze sebe šéfa

Věčné pokušení - dělat ze sebe šéfa

(16.8.2016)

V každém způsobu života se nevyhnutelně objevuje pokušení k tomu, aby člověk ze sebe dělal „šéfa“. V Ježíši Kristu ale získáváme svobodou od našeho chtění...

    více...

Sekce: Články

Maria bojuje po našem boku

Maria bojuje po našem boku

(12.8.2016)

Matka Ježíšova - oslavená s tělem a duší v nebi – je obrazem i počátkem církve, která se dovrší v budoucím věku. Maria zároveň zde na zemi září před putujícím Božím lidem jako znamení jisté naděje a útěchy, dokud nepřijde den Páně.

 
    více...

Autor: papež František (Jorge Mario Bergoglio)   |   Sekce: Články

František nebo Dominik?

František nebo Dominik?

(7.8.2016)

Někteří lidé uvažují o vstupu do řehole, ale nemohou se rozhodnout, zda jít k františkánům nebo k dominikánům. Nevidí mezi těmito řády žádný podstatný rozdíl. Na první pohled se zdají téměř stejné, když pomineme barvu hábitu. Čím se vlastně liší?

    více...

Autor: Jitka Hosanna Štěpánková   |   Sekce: Články

[nahoru]

NAVRCHOLU.czMapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2016

© 2000 - 2016 Pastorace.cz