Kdo se umí rozdělit, sám z toho má víc

Kdo se umí rozdělit, sám z toho má víc

(23.5.2016)

Co je lepší: být štědrým dárcem nebo úzkostlivým strážným? Co je pro tebe lepší: když tě budou s uznáním nazývat otcem mnoha sirotků, nebo když budeš vlastníkem mnoha potvrzení opatřených pečetěmi dokládajícími tvou movitost? Peníze tu musíme nakonec zanechat druhým, ale dobrotivost a štědrost nás bude provázet, až budeme předstupovat před toho, jenž spravedlivě soudí.

    více...

Autor: Ambrož Milánský   |   Sekce: Články

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer

(20.5.2016)

Svatý Klement Maria Hofbauer je živým svědectvím toho, že Boží prozřetelnost umí psát rovně i po křivolakých řádcích. Prožité utrpení jej nezlomilo, naopak mu pomohlo vnitřně dozrát. Stává se tak oblíbeným duchovním pastýřem.

    více...

Autor: Kateřina Lachmanová   |   Sekce: Články

Milí kněží, kteří procházíte zkouškami

Milí kněží, kteří procházíte zkouškami

(17.5.2016)

Pouze Kristova láska činí apoštolské působení účinným, především v těžkých okamžicích zkoušek. Hlásejte ji, milí kněží, tím, že zůstanete niterně sjednoceni s Ježíšem a budete konat s nadšením svou službu s jistotou, že nebude mít nedostatku ten, kdo mu důvěřuje.

    více...

Autor: Benedikt XVI.   |   Sekce: Články

Boží útěcha nám vychází vstříc v Duchu svatém

Boží útěcha nám vychází vstříc v Duchu svatém

(13.5.2016)

Ježíš posílá každému z nás Ducha svatého a učí nás obracet se na něho výslovně titulem Přímluvce (srov. Jan 14,16,26). Nazývat takto Ducha svatého má zvláštní a hluboký význam. Jednou ze základních lidských zkušeností je totiž nenaplněnost. Člověk je na cestě ke svému naplnění, a zatímco po ní kráčí, trpí, je zarmoucený a stýská se mu. Těmto nelehkým zkušenostem vychází vstříc Boží útěcha. 

    více...

Autor: Jerzy Zielinski   |   Sekce: Články

Problémy v chápání biřmování

Problémy v chápání biřmování

(11.5.2016)

Zkušenost ukazuje, že chápání svátosti biřmování je často dosti nepřesné a povrchní, zatížené řadou v historii vzniklých myšlenkových klišé. 

    více...

Autor: Aleš Opatrný   |   Sekce: Články

Někteří lidé si myslí, že se modlí špatně a přitom se modlí velmi dobře

Někteří lidé si myslí, že se modlí špatně a přitom se modlí velmi dobře

(9.5.2016)

Jsou lidé, kteří si myslí, že se modlí špatně
a přitom se modlí velmi dobře,
a jsou jiní, kteří si naopak myslí,
jak dobře se nemodlí a přitom se modlí špatně!

    více...

Autor: Jacques Philippe   |   Sekce: Články

Práce a služba se mohou stát falešným cílem

Práce a služba se mohou stát falešným cílem

(4.5.2016)

Člověk se mnohdy nechá strhnout
naléhavými potřebami a opomene to,
co je opravdu důležité.
Toto nebezpečí číhá
na každém kroku. 

    více...

Sekce: Články

Co mi vadí na katolické mši

Co mi vadí na katolické mši

(29.4.2016)

Jeden kamarád mi řekl: „Povím Ti, co mi vadí na katolické mši. Kázání nestojí za nic, hudba nestojí za nic a já z toho nic nemám.“

    více...

Autor: Mark Hart   |   Sekce: Články

Pravý učitel je ve vašem nitru

Pravý učitel je ve vašem nitru

(25.4.2016)

Ten, kdo skutečně vyučuje srdce,
má svou katedru v nebi.

On sám má proto mluvit
ve vašem nitru, 
tam, kam nemůže
proniknout žádný člověk.

    více...

Autor: Augustin z Hippo   |   Sekce: Články

Krátké příběhy ke katechezi – nová rubrika

Krátké příběhy ke katechezi – nová rubrika

(20.4.2016)

Na webu pastorace.cz vznikla nová rubrika "Příběhy ke katechezi".  Jde o reakci na praktickou potřebu katechetů, kněží, vychovatelů a rodičů mít možnost snadno najít vhodný příběh k tématu, o kterém chtějí psát nebo mluvit. Každý dobrý příběh je totiž jako otevřené dveře do jiné reality, jiného světa než ve kterém jsme my sami.

    více...

Sekce: Články

Pán s vámi. I s tebou! V tomto pozdravu nejde o zbožné přání...

Pán s vámi. I s tebou! V tomto pozdravu nejde o zbožné přání...

(18.4.2016)

Na začátku slavení eucharistie - po znamení kříže - pokračuje slavení eucharistie vzájemným pozdravem kněze a věřících. V pozdravu „Pán s vámi“ nejde o zbožné přání, ale o skutečnost. Jde o vyznání víry, že Pán je stále s námi a bude s námi až do skonání věků: on je ten prorokovaný Emmanuel, což znamená „Bůh s námi“

    více...

Sekce: Články

Jak Bůh povolal papeže Františka v jeho 17 letech

Jak Bůh povolal papeže Františka v jeho 17 letech

(12.4.2016)

Bůh se s Jorgem „poprvé spojil“ 21. září 1953, šest týdnů před jeho sedmnáctými narozeninami. Byl na cestě za svou přítelkyní a přáteli. Když procházel kolem kostela svatého Josefa, pocítil nutkání vejít dovnitř. „Vstoupil jsem, protože jsem věděl, že to musím udělat. Tyhle věci cítíte, ale nevíte, co znamenají,“ řekl později.

    více...

Autor: papež František (Jorge Mario Bergoglio) , Austin Ivereigh   |   Sekce: Články

Přehledně o dokumentu Amoris laetitia papeže Františka

Přehledně o dokumentu Amoris laetitia papeže Františka

(8.4.2016)

Očekávaný dokument papeže Františka  Amoris laetitia, který vychází z obou synod o rodině, byl představen dnes 8. 4. 2016. Pro lovce senzací je špatnou zprávou, že se žádná senzace nekoná. Text je výslovně pastorační, což znamená, že jen neopakuje zásady, nemluví o tom, jak by všechno mělo být krásné, ale bere vážně obtížné situace lidí a do nich se snaží „svítit světlem evangelia“. 

    více...

Autor: papež František (Jorge Mario Bergoglio) , Aleš Opatrný   |   Sekce: Články

Bible není vrcholným dílem literatury, nýbrž ohnivou knihou (papež František)

Bible není vrcholným dílem literatury, nýbrž ohnivou knihou (papež František)

(5.4.2016)

Mohli byste mi darovat novou Bibli, ale nechtěl bych ji. Miluji svou starou Bibli, tu, která mě provázela polovinu mého života. Zná mou radost, byla smáčená mými slzami. Žiji z ní, píše papež František.

    více...

Autor: papež František (Jorge Mario Bergoglio)   |   Sekce: Články

Mám postižení, kterému se říká Aspergerův syndrom

Mám postižení, kterému se říká Aspergerův syndrom

(30.3.2016)

Mám postižení, kterému se říká Aspergerův syndrom. Jeho výhodou je skvělý mozek a nadprůměrná paměť. Nevýhodou je všechno ostatní. Tváříme se pitomě, takže nás pak lidé mají za pitomce. Někdy si myslím, že údělem autistů je být ukřižován jako Kristus za hříchy, které nespáchali. Málokdo na světě zažije tolik odmítání, odsuzování a šikanování jako autisti.

    více...

Autor: Jitka Hosanna Štěpánková   |   Sekce: Články

Oheň a světlo o Velikonocích

Oheň a světlo o Velikonocích

(25.3.2016)

Křesťané v prvních staletích přejali od pohanů zvyk vítat večerní světlo zapalované lampy zvoláním: Buď pozdraveno, dobré světlo, buď pozdraveno milované světlo. Křesťané v záři lampy svítící do přicházející noci viděli světlo Krista, slunce, které nezapadá.

    více...

Sekce: Články

Když vyznáváme Krista bez kříže, nejsme Pánovými učedníky

Když vyznáváme Krista bez kříže, nejsme Pánovými učedníky

(25.3.2016)

Když kráčíme bez kříže, když budujeme bez kříže a když vyznáváme nějakého Krista bez kříže, nejsme Pánovými učedníky, jsme světáky, jsme biskupy, kněžími, kardinály, papeži, ale nikoli Pánovými učedníky.

    více...

Autor: papež František (Jorge Mario Bergoglio)   |   Sekce: Články

I každému z nás chce Ježíš mýt nohy (sv. Ambrož)

I každému z nás chce Ježíš mýt nohy (sv. Ambrož)

(24.3.2016)

Jako služebník umýváš nohy svým sluhům.
I nám chceš umýt nohy.
Nejen Petrovi, ale každému.

    více...

Autor: Ambrož Milánský   |   Sekce: Články

´Ježíš je příšerně nepraktický!´ bědoval Jidáš (povídka)

´Ježíš je příšerně nepraktický!´ bědoval Jidáš (povídka)

(23.3.2016)

Proč to vlastně Jidáš udělal? Proč zradil Ježíše? Tuhle otázku si lidé kladou od chvíle, kdy oněch třicet stříbrných změnilo majitele. A nacházejí pro to spoustu rozmanitých vysvětlení. Jak to asi viděl sám Jidáš nám může pomoci pochopit následující povídka...

    více...

Sekce: Články

Neboj, Bůh ti nesebere prostor (sv. Augustin)

Neboj, Bůh ti nesebere prostor (sv. Augustin)

(22.3.2016)

Neobávej se ale Božího příchodu k tobě.
Neměj strach z toho, co si tvůj Bůh přeje.
Nesebere ti prostor, když k tobě přijde.
Naopak, přijde-li k tobě,
otevře před tebou nové horizonty.
(Augustin z Hippo)

    více...

Autor: Augustin z Hippo   |   Sekce: Články

Pastorace.cz je na facebooku

Pastorace.cz je na facebooku

(19.3.2016)

Na Facebooku můžete najít nově i stránku pastorace.cz - jako profil "Duchovní život, křesťanská spiritualita". Můžete tak být informováni o aktualitách a novinkách na webu pastorace.cz a hlavně se můžete stát zprostředkovateli obsahu pro další lidi... 

    více...

Sekce: Články

Svatý Josef a inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013

Svatý Josef a inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013

(18.3.2016)

Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží povolání a papežem byl Jorge Bergoglio zvolen 13. 3. 2013 - několik dní před svátkem sv. Josefa. Proto si datum své inaugurace zvolil právě svátek sv. Josefa  19. 3. Odkaz na sv. Josefa má i ve svém papežském znaku.

    více...

Autor: papež František (Jorge Mario Bergoglio) , Austin Ivereigh   |   Sekce: Články

Jak to asi prožíval svatý Josef... (povídka)

Jak to asi prožíval svatý Josef... (povídka)

(16.3.2016)

Kleofáš - bratr Marie se jednou navečer objevil u Josefa. Jakmile ho Josef spatřil, hned věděl, že budoucí švagr přišel s nepříjemnou zprávou a že mu bude zatěžko ji sdělit. Velký muž byl rozhněvaný, zamračený, ale také v rozpacích.

    více...

Autor: Jan Dobraczyński   |   Sekce: Články

Bolest doháněla papeže Františka k šílenství...

Bolest doháněla papeže Františka k šílenství...

(14.3.2016)

Jorge Bergoglio jako mladý onemocněl a ocitl se na prahu smrti. Začalo to v srpnu 1957 rozsáhlým zánětem pohrudnice, který odolával antibiotikům. Jorge se téměř nedokázal nadechnout a jeho život visel na vlásku. Okamžitě byl převezen do nemocnice, kde mu chirurgicky odstranili tři plicní cysty a malou část horního hrotu pravé plíce. 

    více...

Autor: papež František (Jorge Mario Bergoglio) , Austin Ivereigh   |   Sekce: Články

Ponesu jméno František

Ponesu jméno František

(10.3.2016)

Jméno František je celý program v kostce. Volba jména dává smysl, neboť František z Assisi byl velkým nepřítelem spirituální poživačnosti. V roce 1205 se pro Kristovu slávu stal žebrákem a zavrhl privilegovaný život v luxusu, aby mohl být mezi chudými. Jeho nakažlivá radost pramenila z toho, že uvolnil místo tomu, co bylo jako první: Bohu, Kristu, Jeho stvoření. (Papež František byl zvolen papežem 13. 3. 2013).

    více...

Sekce: Články

[nahoru]

NAVRCHOLU.cz

Praktické odkazy

 

 

Náhodný tip

Co vlastně znamená kříž?
Kříž je nejznámější symbol křesťanství. Co ale vlastně znamená kříž?

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2016

© 2000 - 2016 Pastorace.cz