Český výraz "postní doba" není přesný

Český výraz "postní doba" není přesný

(25.2.2017)

Jsem asi blázen, ale na postní dobu se vždy těším.Český název "postní doba" ale není úplně přesný, protože slovem „postní“ vyjadřuje jen jednu stránku této doby. Smysl postní doby je ale větší...

    více...

Sekce: Články

Neděle je pro křesťany shrnutím víry

Neděle je pro křesťany shrnutím víry

(21.2.2017)

Neděle je křesťanům shrnutím obsahu veškeré bohoslužby, rekapitulací celých dějin spásy. Svěcení Dne Páně znamená zachovávání principů křesťanské víry. Pařížský augustinián XII. století zpívá v jedné skladbě: "Buď pozdraven Dni, koruno všech našich dnů, Dni Kristova vítězství, Dni Slunce, jež osvítilo celý svět. Buď pozdraven dni Kristův.

    více...

Sekce: Články

Vždycky budeme potkávat překážky

Vždycky budeme potkávat překážky

(17.2.2017)

Jděte proti proudu, prospívá to srdci! Chce to odvahu, ale On nám ji dává!  Vsaďte na velké ideály, na velké věci. My křesťané nejsme vyvoleni Pánem kvůli drobnostem. Jděte vždycky dál, k velkým věcem. Dejte život velkým ideálům.

    více...

Autor: papež František (Jorge Mario Bergoglio)   |   Sekce: Články

Svatý Michaeli

(15.2.2017)


 

    více...

Sekce: Články

Když jsme doslova zavaleni trápením nebo nemocí

Když jsme doslova zavaleni trápením nebo nemocí

(10.2.2017)

Když jsme zavaleni utrpením a bolestí, těžko budeme jasně myslet nebo se horlivě modlit. Ale přesto můžeme důvěřovat a tiše spočinout v Boží lásce k nám.

    více...

Autor: Pete Greig   |   Sekce: Články

Pohled na nemoc z hlediska křesťanské víry

Pohled na nemoc z hlediska křesťanské víry

(7.2.2017)

Postoj k nemoci je u jednotlivých lidí, ať věřících nebo nevěřících, velmi rozličný. Pro některé je nemoc a smrt posledním vrcholným argumentem pro jejich odmítání Boha. Pro jiné lidi je utrpení a nemoc skutečností, o které si myslí, že se Bohu líbí, a že je tedy třeba utrpení doporučovat a glorifikovat. A konečně jsou takoví, kteří trvající nemoc považují za defekt víry.

    více...

Autor: Aleš Opatrný   |   Sekce: Články

Svatost neznamená perfekcionismus

Svatost neznamená perfekcionismus

(3.2.2017)

Vzpomínám si na slova, která mi kdysi dávno řekl jeden kartuzián: „Uvěříte-li opravdu v lásku, kterou chová Bůh k vám, pak budete svatým.“

    více...

Autor: Charles Journet   |   Sekce: Články

Na Hromnice o hodinu více

Na Hromnice o hodinu více

(30.1.2017)

2. února se v katolických kostelích světí svíce. Od pradávna existoval zvyk, 40. den po Kristově narození slavit událost z Ježíšova dětství, kde zaznělo, že Kristus je světlo k osvícení národů (srov. Lk 2, 22 – 39). Proto se po bohoslužbách konal průvod se svícemi. Kristus – Slunce – světlo lidského nitra…

    více...

Sekce: Články

Učiňme si štít z milosrdenství

Učiňme si štít z milosrdenství

(24.1.2017)

Všichni chtějí, aby se s nimi nakládalo podle milosrdenství,
je však jen málo těch, kdo se sami k druhým chovají milosrdně.

    více...

Sekce: Články

Specifika internetové komunikace v pastorační práci

Specifika internetové komunikace v pastorační práci

(20.1.2017)

V dnešní éře informačních technologií probíhá na sítích i komunikace v oblasti poradenství nebo duchovního rozhovoru. To má své kladné i záporné stránky, často obě současně.

    více...

Autor: Aleš Opatrný   |   Sekce: Články

V církvi jsou stále rozsévači rozepří, kteří rozdělují a ničí

V církvi jsou stále rozsévači rozepří, kteří rozdělují a ničí

(17.1.2017)

Jednota křesťanských společenství, křesťanských rodin je svědectvím toho, že Otec poslal Ježíše. A dosáhnout jednoty v nějaké křesťanské komunitě, farnosti, biskupství, nějaké instituci a křesťanské rodině je snad jednou z nejtěžších věcí. 

    více...

Autor: papež František (Jorge Mario Bergoglio)   |   Sekce: Články

Je-li člověk Boží, všechny věci mu prospívají

Je-li člověk Boží, všechny věci mu prospívají

(13.1.2017)

Je-li člověk Boží, všechny věci mu prospívají. I ty negativní. Jakkoliv to nelze pochopit v okamžiku, kdy se to děje. Cokoliv těžkého umí Bůh převést v úžasné dobro. Lepší než se nám kdy mohlo zdát. Postupem času zjistíme, že nám prospělo, když nám Bůh něco vzal.

    více...

Sekce: Články

Nevěřme strachu z Boha

 Nevěřme strachu z Boha

(9.1.2017)

Lidé někdy řeknou: „Víte, já mám strach, že když se Bohu cele odevzdám, všechno mi sebere.“ Někdo si myslí, že Bůh tak nějak žárlí na každou lidskou radost a libuje si v tom, když člověk trpí. Proto se někteří lidé bojí, pustit si Boha k sobě blíž... 

    více...

Autor: Vojtěch Kodet   |   Sekce: Články

Co znamená: K+M+B

Co znamená: K+M+B

(4.1.2017)

Svátek Zjevení Páně, lidově „Třech králů“ (6.1.), vždy doprovázely lidové zvyky. Ve střední Evropě se žehnají domy, při čemž se na dveře křídou píší písmena C+M+B + letopočet. Nejsou to počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu.

    více...

Sekce: Články

Nemusím se obávat budoucnosti

Nemusím se obávat budoucnosti

(30.12.2016)

Je-li Kristus ve mně a já v něm, 
dávám-li mu ve svém životě prostor,
pak postupně mohou odpadávat
všechny moje vnitřní strachy a obavy. 

    více...

Sekce: Články

Nedokážu snášet zbožné řeči o Bohu

Nedokážu snášet zbožné řeči o Bohu

(28.12.2016)

Jedna žena řekla matce Makríně: „Už nedokážu vystát všechny ty zbožné řeči o Bohu. Vždyť ani nevíme, kdo Bůh je, a tak proč o něm stále mluvíme, jako bychom to věděli?“

    více...

Sekce: Články

Betlémská hvězda je hvězdou temné noci (Edita Steinová)

Betlémská hvězda je hvězdou temné noci (Edita Steinová)

(21.12.2016)

Betlémská hvězda je hvězdou temné noci – tak je tomu i dnes. Tajemství vtělení a tajemství zla spolu úzce souvisejí.

    více...

Sekce: Články

Bůh je větší než jakýkoliv hřích - text i video

Bůh je větší než jakýkoliv hřích - text i video

(16.12.2016)

Zeptám se: kdo je větší?
Bůh nebo hřích?
Bůh!
A kdo nakonec zvítězí?
Bůh nebo hřích?
Bůh.
Toto se musíme naučit! (papež František)

    více...

Autor: papež František (Jorge Mario Bergoglio)   |   Sekce: Články

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

(13.12.2016)

Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období XII.2016 - XI.2017. Texty si lze nechat zasílat vytištěné poštou, anebo si je stáhnout z internetu.

    více...

Sekce: Články

Svatost není v kurzu

Svatost není v kurzu

(6.12.2016)

Svatost není nuda!

    více...

Sekce: Články

Trpím osamělostí

Trpím osamělostí

(30.11.2016)

Vím, že Bůh je vždy se mnou,
tak proč bych se měl vůbec kdy cítit osamělý?

    více...

Sekce: Články

Nová řada krátkých videoúvodů do nedělních evangelií

(28.11.2016)

Na webu vojtechkodet.cz byla k 1. adventní neděli 2016 spuštěna nová řada krátkých videoúvodů do nedělních evangelií. "Povzbuzuji k návratu ke staré tradici, kdy se rodiny v sobotu večer scházeli k modlitbě nad nedělním evangeliem. K této příležitosti jsem připravil krátká zamyšlení nad nedělními evangelii, která budou na webu zveřejněnována každou sobotu ráno", píše autor projektu P. Vojtěch Kodet, Th.D., O.Carm.

 

    více...

Autor: Vojtěch Kodet   |   Sekce: Články

Nemusíš být dokonalý a schopný, ale drž si směr

Nemusíš být dokonalý a schopný, ale drž si směr

(23.11.2016)

Dejme tomu, že nějaký člověk výtečně řídí svou loď. Dovede řádně ovládat kormidlo, umí je znamenitě řídit, umí rozrážet vlny a umí plout tak, aby loď byla chráněna před bočními nárazy. Má tolik síly, že vede loď, kam chce a odkud chce. Ale k čemu to je, když zapomněl na cíl, ke kterému směřuje.

    více...

Autor: Augustin z Hippo   |   Sekce: Články

Čest a sláva nesmrtelnému Králi

Čest a sláva nesmrtelnému Králi

(16.11.2016)

Pane Ježíši Kriste,
Plnosti časů a Králi věků! 

Dej nám prosté srdce,
abychom dokázali poznat,
že ty, Syn Nejvyššího,
ses stal naším bratrem...

    více...

Autor: Jan Pavel II.   |   Sekce: Články

Smrti můžeme zabránit, aby otrávila náš život

Smrti můžeme zabránit,  aby otrávila náš život

(8.11.2016)

Smrti můžeme zabránit, aby otrávila náš život.
Naši drazí nezmizeli do temnot nicoty.
Jsou v dobrých rukou Božích.
Důvěřujme Kristu a svěřme se mu,
On nezklame.
Láska je silnější než smrt.

    více...

Autor: papež František (Jorge Mario Bergoglio)   |   Sekce: Články

[nahoru]

NAVRCHOLU.cz

Praktické odkazy

 

 

Náhodný tip

Ne vždy se nám chce modlit
V našem duchovním životě zjišťujeme, že ne vždy se nám modlit chce, ne vždy...

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2017

© 2000 - 2016 Pastorace.cz