Litoval jste někdy, že jste se stal knězem?

Litoval jste někdy, že jste se stal knězem?

(19.7.2016)

Litoval jste někdy, že jste se stal knězem? 
"Ne.
Jen chvilkama se mi zdálo, že jiní to mají lehčí."

(P. Václav Dvořák, "dělník Boží")

    více...

Autor: Václav Dvořák, Jan Mazanec   |   Sekce: Články

Řeholnice na křídlech: Mary Aquinas Kinskey OFM

Řeholnice na křídlech: Mary Aquinas Kinskey OFM

(15.7.2016)

Mary Aquinas Kinskeyová, OFM byla americká františkánka, kterou Letectvo Spojených států Amerických (USAF) ocenilo za „význačný přínos k pokroku letectva v zájmu národní bezpečnosti a světového míru“.

    více...

Autor: Boleslav Vraný   |   Sekce: Články

Odpouštíme-li, začne se náš život měnit

Odpouštíme-li, začne se náš život měnit

(12.7.2016)

Na evangeliu je strhující právě odpuštění, které dává Bůh a kterým nás zve, abychom i my si navzájem odpouštěli. Jednoho dne, přesně si na něj pamatuji, jsem v soumraku pozdního letního večera pozoroval tlumené světlo, když na krajinu padal stín. Tehdy jsem si řekl: Začni u sebe, rozhodni se, že nebudeš vynášet přísné soudy, snaž se spíš pochopit druhé než být pochopen, a nalezneš radost.

    více...

Autor: Bratr Roger Schutz   |   Sekce: Články

´Položit svůj život´ znamená také přijímat lidi s jejich charakterovými omezeními

´Položit svůj život´ znamená také přijímat lidi s jejich charakterovými omezeními

(6.7.2016)

„Dát svůj život“ znamená i snášet mlčení a grimasy lidí kolem mně, přijímat jejich charakterová omezení a nedivit se, když se setkám s tím, v čem oni sami nemají jasno, a s jejich hříchy. „Položit za druhé svůj život“ znamená i přijímat své bližní takové, jací jsou, a ne takové, jací by (dle mého) měli být.

    více...

Sekce: Články

Kdo přehlíží vlastní provinění, a jen ostře kritizuje druhé, škodí sám sobě (Jan Zlatoústý)

Kdo přehlíží vlastní provinění, a jen ostře kritizuje druhé, škodí sám sobě (Jan Zlatoústý)

(30.6.2016)

Kdo přehlíží vlastní provinění, a naproti tomu se snaží hledat a ostře kritizovat chyby druhých, škodí si. Především tím, že přehlíží a zmenšuje vlastní prohřešky, a pak tím, že vyvolává nepřátelství a zášť kvůli všem svým povýšeným soudům a stává se den ze dne nelidštějším a krutějším.

    více...

Autor: Jan Zlatoústý   |   Sekce: Články

Říká jednou sirka svíčce…

Říká jednou sirka svíčce…

(29.6.2016)

„Mám úkol tě zapálit,“ říká jednou zápalka svíčce.
„Jen to ne,“ úzkostlivě odpovídá svíčka,
„když budu hořet, mé dny jsou sečteny
a nikdo už nebude obdivovat mou krásu.“

    více...

Sekce: Články

Kněz s úsměvem a humorem

Kněz s úsměvem a humorem

(24.6.2016)

29. ledna 2007 večer vysílala Česká televize dokumentární film o knězi Františku Kohlíčkovi. A aniž to kdo tušil, dokument by vysílán právě v hodinu, kdy P. Kohlíček odcházel z tohoto světa. 

    více...

Sekce: Články

Z dopisu před smrtí: Jsem ještě naživu v této krajině mrtvých... (Alois Gonzaga)

Z dopisu před smrtí: Jsem ještě naživu v této krajině mrtvých... (Alois Gonzaga)

(21.6.2016)

"Váš dopis mě zastihl ještě naživu v této krajině mrtvých. Ale teď už je třeba směřovat k nebi, abychom chválili věčného Boha v zemi živých. Doufal jsem, že v tuto chvíli už budu mít onu cestu za sebou. Musíte se, drahá máti, velice radovat, neboť Bůh mě volá do pravé radosti a ubezpečuje mě, že ji nikdy neztratím...."

    více...

Sekce: Články

Ježíš neřekl: ´Poznej mne!´, nýbrž: ´Následuj mne!´

Ježíš neřekl: ´Poznej mne!´, nýbrž: ´Následuj mne!´

(17.6.2016)

Spíše učedník než učenec
pozná, kým je Ježíš...

    více...

Autor: papež František (Jorge Mario Bergoglio)   |   Sekce: Články

Sami jsme bezmocní

Sami jsme bezmocní

(13.6.2016)

"Beze mne nemůžete činit nic", prohlašuje Ježíš (Jan 15,5). Chce tím říct, že bez něj nelze vykonat nic podstatného, co by mělo trvalejší charakter. Vnější a povrchní věci zvládáme poměrně snadno: pracujeme, jíme a spíme, aniž potřebujeme nějakou zvláštní pomoc od Boha. 

    více...

Autor: Wilfrid Stinissen   |   Sekce: Články

Jak číst Bibli? Prostý a účinný recept

Jak číst Bibli? Prostý a účinný recept

(6.6.2016)

Existuje velmi prostý,
avšak zároveň účinný recept:
jednoduše vzít a číst.
Číst tak, jak umím,
a časem se to bude postupně
zlepšovat a zdokonalovat.

    více...

Autor: Angelo Scarano   |   Sekce: Články

Jedině Bůh dokáže ukojit naši žízeň po lásce, ať je jakkoli veliká

Jedině Bůh dokáže ukojit naši žízeň po lásce, ať je jakkoli veliká

(2.6.2016)

Najednou začínám chápat, že mé setkání s Ježíšem, i když bylo trochu ubohé, trochu nevydařené, trochu zmatené, mi dává najednou nečekanou sílu.

    více...

Sekce: Články

Čeká-li někdo na mávnutí kouzelného proutku, může dopadnout špatně

Čeká-li někdo na mávnutí kouzelného proutku, může dopadnout špatně

(30.5.2016)

Jestliže se rozhodneme následovat Krista, 
pak jsme na Kristově cestě, a to znamená, 
že se nemusíme obávat o svou budoucnost.

    více...

Autor: Aleš Opatrný   |   Sekce: Články

Náš život se může stát plodným, jako byl život Mariin

Náš život se může stát plodným, jako byl život Mariin

(27.5.2016)

Aneb: každý z nás může být plný Boha... Maria otevřela Bohu svůj život docela. Ne v upachtěné supervýkonnosti, ale v bezmezné důvěře. Musela naplnit úkoly a povinnosti chudé palestinské dívky a později matky. Ale v tom všem a nad to všechno byla Boží. Plná milosti, Dívka Páně, která nechtěla nic, než aby se jí stalo podle jeho slova.

    více...

Autor: Aleš Opatrný   |   Sekce: Články

Eucharistie je nám nabízena do našich konkrétních životních podmínek

Eucharistie je nám nabízena do našich konkrétních životních podmínek

(24.5.2016)

Eucharistie je pokrmem, který člověka udržuje při životě během jeho dlouhého exodu pouští lidské existence. Stejně jako mana pro lid Izraele, je také eucharistie pro každou křesťanskou generaci nepostradatelnou potravou.

    více...

Autor: Benedikt XVI.   |   Sekce: Články

Kdo se umí rozdělit, má z toho nakonec sám víc

Kdo se umí rozdělit, má z toho nakonec sám víc

(23.5.2016)

Co je lepší: být štědrým dárcem nebo úzkostlivým strážným? Co je pro tebe lepší: když tě budou s uznáním nazývat otcem mnoha sirotků, nebo když budeš vlastníkem mnoha potvrzení opatřených pečetěmi dokládajícími tvou movitost? Peníze tu musíme nakonec zanechat druhým, ale dobrotivost a štědrost nás bude provázet, až budeme předstupovat před toho, jenž spravedlivě soudí.

    více...

Autor: Ambrož Milánský   |   Sekce: Články

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer

(20.5.2016)

Svatý Klement Maria Hofbauer je živým svědectvím toho, že Boží prozřetelnost umí psát rovně i po křivolakých řádcích. Prožité utrpení jej nezlomilo, naopak mu pomohlo vnitřně dozrát. Stává se tak oblíbeným duchovním pastýřem.

    více...

Autor: Kateřina Lachmanová   |   Sekce: Články

Milí kněží, kteří procházíte zkouškami

Milí kněží, kteří procházíte zkouškami

(17.5.2016)

Pouze Kristova láska činí apoštolské působení účinným, především v těžkých okamžicích zkoušek. Hlásejte ji, milí kněží, tím, že zůstanete niterně sjednoceni s Ježíšem a budete konat s nadšením svou službu s jistotou, že nebude mít nedostatku ten, kdo mu důvěřuje.

    více...

Autor: Benedikt XVI.   |   Sekce: Články

Boží útěcha nám vychází vstříc v Duchu svatém

Boží útěcha nám vychází vstříc v Duchu svatém

(13.5.2016)

Ježíš posílá každému z nás Ducha svatého a učí nás obracet se na něho výslovně titulem Přímluvce (srov. Jan 14,16,26). Nazývat takto Ducha svatého má zvláštní a hluboký význam. Jednou ze základních lidských zkušeností je totiž nenaplněnost. Člověk je na cestě ke svému naplnění, a zatímco po ní kráčí, trpí, je zarmoucený a stýská se mu. Těmto nelehkým zkušenostem vychází vstříc Boží útěcha. 

    více...

Autor: Jerzy Zielinski   |   Sekce: Články

Problémy v chápání biřmování

Problémy v chápání biřmování

(11.5.2016)

Zkušenost ukazuje, že chápání svátosti biřmování je často dosti nepřesné a povrchní, zatížené řadou v historii vzniklých myšlenkových klišé. 

    více...

Autor: Aleš Opatrný   |   Sekce: Články

Někteří lidé si myslí, že se modlí špatně a přitom se modlí velmi dobře

Někteří lidé si myslí, že se modlí špatně a přitom se modlí velmi dobře

(9.5.2016)

Jsou lidé, kteří si myslí, že se modlí špatně
a přitom se modlí velmi dobře,
a jsou jiní, kteří si naopak myslí,
jak dobře se nemodlí a přitom se modlí špatně!

    více...

Autor: Jacques Philippe   |   Sekce: Články

Práce a služba se mohou stát falešným cílem

Práce a služba se mohou stát falešným cílem

(4.5.2016)

Člověk se mnohdy nechá strhnout
naléhavými potřebami a opomene to,
co je opravdu důležité.
Toto nebezpečí číhá
na každém kroku. 

    více...

Sekce: Články

Co mi vadí na katolické mši

Co mi vadí na katolické mši

(29.4.2016)

Jeden kamarád mi řekl: „Povím Ti, co mi vadí na katolické mši. Kázání nestojí za nic, hudba nestojí za nic a já z toho nic nemám.“

    více...

Autor: Mark Hart   |   Sekce: Články

Pravý učitel je ve vašem nitru

Pravý učitel je ve vašem nitru

(25.4.2016)

Ten, kdo skutečně vyučuje srdce,
má svou katedru v nebi.

On sám má proto mluvit
ve vašem nitru, 
tam, kam nemůže
proniknout žádný člověk.

    více...

Autor: Augustin z Hippo   |   Sekce: Články

[nahoru]

NAVRCHOLU.cz

Praktické odkazy

 

 

Náhodný tip

Na konci života nevidím tmu...
Já už jsem starý a jen otázkou týdnů nebo měsíců, kdy můj život na této zemi...

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2016

© 2000 - 2016 Pastorace.cz