Na útoky démona lze odpovídat pouze Božími skutky, totiž odpuštěním, láskou a úctou. - archiv citátů

19.8.2004

Evangelizační kampaň na Slovensku

Pátým rokem se připravuje na evagelizační kampaň Společenství při dómu sv. Martina v Bratislavě. Mladí lidé navštíví s poselstvím o Bohu náměstí osmi slovenských měst ve dnech 19. až 30.8.
Bratislava: Na náměstích osmi slovenských měst se koncem srpna objeví katolické společenství z Bratislavy s "Kampaní pro Ježíše". Mladí lidé, kteří dvěma autobusy vyráží evangelizovat, budou zpívat a mluvit o naději, smyslu života a svém obrácení. "Zklamali Tě? Ježíš Tě ne(z)klame!" Těmito slovy zvou na náměstí každého, kdo chce slyšet poselství o Bohu. "Nejde o žádnou církevní propagandu. Jsme občanské sdružení a po Slovensku takto cestujeme už pátý rok. Nechceme říkat nějaké fráze, ale fakta o tom, jak se nám změnily životy, když jsme objevili hlubší víru v Boha," uvedl 33letý vedoucí společenství Branislav Škripek.

Katolické společenství působí již 11 let v centru Bratislavy a usiluje o morální obrodu společnosti. Chce oslovovat nejen samotné katolíky, ale také jiné křesťany a samozřejmě i ateisty. Slouží k tomu nejen řada přednášek a kurzů přímo v Bratislavě, ale především letní "Kampaň pro Ježíše". Při každé prezentaci zazní z pódia rytmické křesťanské písně, osobní příběhy lidí, kteří prožili pozitivní změnu svého života a chtějí se o ni podělit. V evangelizačním týmu pracuje celá řada mladých, kteří se neostýchají mluvit o Bohu s cizími lidmi přímo na ulici. Nevadí jim ani to, že se občas setkají s nesouhlasem kolemjdoucích.

"Mluvit na náměstích o smyslu života, o Bohu, o dobru, se nám zdá velmi důležité. Ze zákona máme právo veřejně prezentovat své názory. Nikomu je však nevnucujeme. Lidé si nás mohou poslechnout nebo odejít. Mnozí zůstávají a zajímají se. Často jsou to ti, kteří by do kostela nikdy nevkročili, ale přitom mají nezodpovězené základní životní otázky," myslí si B. Škripek, který byl sám kdysi ateistou a "pankáčem". Po svém obrácení chce svůj životný příběh sdělit co největšímu počtu lidí.

Hlavní část letní kampaně začíná 19.8. ve Zlatých Moravcích a pokračuje v dalších dnech zastávkami v Michalovcích, Humenném, Revúci, Kežmarku, Martine, Krásném nad Kysucou a končí akcí Hody při Galantě. Závěr evangelizační šňůry je možné sledovat na sídlišti Petržalka v Bratislavě. Během každého setkání budou mladí lidé v zelených tričkách k dispozici k osobním rozhovorům s lidmi, které program zaujme. Více o "Kampani pro Ježíše" a aktivitách Společenství při dómu sv. Martina najdete na www.martindom.sk


***

Další texty k tématu evangelizace, misie a zvěstování evangelia naleznete zde

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Neděle 20. 8.

Iz 56,1.6-7; Žalm 67; Řím 11,13-15.29-32
Mt 15,21-28

Obvykle se při čtení dnešního evangelia lidé pozastavují nad podivným přístupem Ježíše, protože jedná jako člověk tvrdého srdce. A skutečně tak naoko jedná! Proč? Protože o chvíli dříve slyšeli apoštolové argumentaci farizejů a tvrdé odsouzení nedodržování Zákona (Tóry). Nikde nebyla ani stopa po milosrdenství, pochopení… Tak černobílý Boží zákon není! Na vyprávění o pokorné cizince je to zřejmé. Příběh je velmi aktuální i dnes, protože se v naší zemi a v Evropě setkáváme s cizinci, které snadno odsuzujeme. Ježíš nechválí lhostejnost či hloupost! Ale poukazuje na tvrdé srdce, které se neumí slitovat. Žádný předpis o morálce či liturgii nesmí pomíjet smysl normy a chápání širokého kontextu, pro který norma vznikla.

Zdroj: Nedělní liturgie

Mediálně spolupracujeme:

CSM 2017 Olomouc / Celostátní setkání mládeže 15. - 20. 8. 2017

Festival United 24.8. - 26.8. 2017 Vsetín

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

(19.8.2017) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13.8.2017) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13.8.2017) K čemu nám slouží tento svátek?

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4.8.2017) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí...

Proměnění Páně (6.8.)

(4.8.2017) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2.8.2017) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria...

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(29.7.2017) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec...

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(27.7.2017) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v...