To, co jsme vykonali, zůstane s námi navždy a navěky... - archiv citátů

16.7.2009

Podzimní Brno bude za přítomnosti bratrů z Taizé patřit ekumenickému setkání


Brno – Mladí lidé z celé republiky přijedou druhý víkend v říjnu do Brna, aby se zúčastnili ekumenického setkání s názvem Dny důvěry. S podporou bratří z Taizé, z vesničky na jihu Burgundska, kde se setkávají křesťané z celého světa, chtějí organizátoři akce navázat na snahu o smíření a důvěru v lidské rodině, která mnohé z nich v Taizé naplnila.
„Myšlenka Taizé má ve světě velký ohlas a počátkem devadesátých let se dostala i k nám. Po vlně nadšení a celosvětovém setkání Taizé v Praze se aktivita přesunula spíše do jednotlivých měst,“ vysvětlil koordinátor přípravného týmu Martin Hájíček.

Stejně jako v Taizé budou i v Brně srdcem akce modlitby s meditativními zpěvy. Poutníci se také budou moci zúčastnit nejrůznějších workshopů a biblických zamyšlení. „Skrze společnou modlitbu, biblické dílny nebo semináře může setkání pomoci podívat se na náš každodenní život ve světle evangelia,“ přiblížil český člen komunity Taizé bratr Josef, který na podzim do Brna také přijede.

Bratr Josef dále dodal, že již samotná příprava Dnů důvěry nabízí mnohé příležitosti k budování společenství a k prohlubování důvěry mezi generacemi, mezi věřícími a nevěřícími. Také proto realizační tým složený z členů různých církví už teď hledá hostitele z Brna a okolí, kteří mohou několik mladých na dvě noci ubytovat. „Jedním z nejsilnějších momentů setkání se může stát právě gesto přijetí mladých poutníků rodinami,“ popsal bratr Josef.

Dny důvěry v Brně navazují na stejnojmennou akci, která se s úspěchem uskutečnila před dvěma lety ve Zlíně. „Symbolickou štafetu jsme převzali letos my v Brně a věříme, že ani námi setkání neskončí a Dny důvěry se stanou živou tradicí,“ uvedl Hájíček.

Více informací: www.dnyduvery.czDoplňující informace:

Taizé

Francouzská vesnička Taizé je domovem mezinárodní ekumenické komunity, kterou založil v roce 1940 bratr Roger. Bratři se zavazují na celý život, že budou spolu sdílet materiální i duchovní společenství, život v celibátu a velké prostotě. Dnes tvoří komunitu více než sto bratří — katolíků i různých protestantských vyznání. Bratři se živí pouze svou prací. Nepřijímají pro sebe žádné dary nebo dotace. Někteří z bratří žijí v malých skupinkách — fraternitách — mezi nejchudšími lidmi.

Od konce padesátých let dvacátého století mnoho tisíc mladých lidí z různých zemí nachází cestu do Taizé, kde se podílejí na týdenních setkáních s modlitbami a rozjímáním. Během některých letních týdnů se takto může setkat až 5 000 mladých lidí ze 75 zemí.
Srdcem setkání jsou společné modlitby, které třikrát denně shromažďují všechny přítomné v kostele Smíření a při kterých se střídá zpěv, ticho a naslouchání Božímu slovu.

Každý den vedou bratři komunity biblické úvody, na něž navazují setkání ve skupinkách. Část dne je věnována organizační či praktické pomoci. Ti, kdo chtějí prohloubit své osobní hledání ve světle evangelia, mohou prožít ,,týden v tichu“.

Taizé kolem sebe nevytváří hnutí. Všichni, kdo vykročili na „pouť důvěry na zemi“, jsou vyzýváni, aby se vraceli domů s těmito otázkami: jak se přiblížit k pramenům společenství s Kristem, jak žít z jeho pokoje a radosti? Jak být nositeli důvěry a odpuštění tam, kde žijeme?

Více informací o Taizé: www.taize.fr/csPředběžný program Dnů důvěry

Pátek 9. října
15:00–18:30 Příjezd účastníků
19:00–20:30 Zahájení, společná modlitba
21:00–23:00 Nahlášení v rodinách

Sobota 10. října
8:30–09:30 ..... Společná modlitba
10:00–12:00 .... Biblické úvody, sdílení
12:30–13:30 ... Společná modlitba
13:30–15:00 ... Oběd
15:00–19:00 ... Workshopy
17:00–19:00 ... Vydávání večeře
19:30–21:30 ... Společná modlitba
21:30–00:00 ... Možnost individuální modlitby

Neděle 11: října
09:00–11:00 ... Bohoslužby ve farnostech
12:00–13:00 ... RozloučeníKontakt: Anežka Oujezdská – Luklová e-mail: anezka@seznam.cz

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Středa 26.7.

Ex 16,1-5.9-15; Mt 13,1-9

Komentář k Mt 13,1-9: Dobrý rozsévač svým semenem nešetří. Jako by bez rozmyslu plýtval, na rozdíl od nás, kteří dobro konáme pečlivě a s rozmyslem.

Zdroj: Nedělní liturgie

Mediálně spolupracujeme:

CSM 2017 Olomouc / Celostátní setkání mládeže 15. - 20. 8. 2017

Festival United 24.8. - 26.8. 2017 Vsetín

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20.7.2017) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z...

Sv. Eliáš (20.7.)

(18.7.2017) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16.7.2017) z kláštera Compiègne u Paříže

Prosba o Vaši pomoc

(12.7.2017) Svou krví můžete zachránit život. Hledá se akutně dárce kostní dřeně pro 16 letého Jakuba z Brna.

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12.7.2017) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10.7.2017) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(3.7.2017) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3.7.2017) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)