Mimo Krista pro vás neexistuje nějaká jiná pravá hodnota - archív citátů

4. 11. 2010 , Pavel Frývaldský

Titul Kristus v teologii Josepha Ratzingera

Již v Úvodu do křesťanství řeší Ratzinger novodobé dilema ?Ježíš nebo Kristus,? kdy jménem ?Ježíš? je myšlena konkrétní osoba v dějinách a titulem ?Kristus? je vyjádřen význam osoby, který mu přisuzuje víra církve.
Podle Ratzingera je však zásadní chyba oddělovat dějiny a víru církve, jako nelze oddělovat titul ?Kristus? od jména ?Ježíš.? Odmítá proto na víře nezávislé rekonstrukce ?historického Ježíše? i rezignaci na historii u R. Bultmanna. Titul ?Kristus? tedy vyjadřuje význam osoby historického Ježíše, jak je vyznáván ve víře církve a jak je v církvi přítomný. Ratzinger chce prostřednictvím tohoto titulu ukázat jednotu osoby a významu Ježíše, historie a kérygmatu.

Otázka vztahu Ježíše a Krista, tedy historie a víry církve provází v nových souvislostech celé Ratzingerovo dílo. Reaguje na situaci v teologii, v níž se ?christologie? vypracovává nezávisle na víře církve, kritizuje konstrukce ?historického Ježíše,? vytvořené bez hermeneutiky víry pouze na základě módních trendů. Pro Ratzingera je církev ?hermeneutickým předpokladem christologie,? proto můžeme označit jeho christologii jako ?christologii shora.? Podle H. Verweyena zdůrazňuje Ratzinger stále více protiklad ?historicko-kritické biblické práce a církevně-teologické exegeze Písma.?

Kritika historických rekonstrukcí Ježíšova života je patrná i v papežově knize o Ježíši. Benedikt XVI. však ve své knize neodmítá historická bádání jako taková, neboť sám jejich výsledky využívá, usiluje ovšem o jejich začlenění do církevně předávané víry v Ježíše jako Krista. Jak píše v úvodu své knihy, pokouší se představit ?historického Ježíše? jako ?Ježíše evangelijního?, tak jak je přítomen v Písmu svatém, jejímž živým subjektem je Boží lid, církev.

Převzato z článku Pavel Frývaldský, ?Christologie v díle Josepha Ratzingera ? Benedikta XVI.,? Studia theologica 41 (2010): 43-62.

www.studiatheologica.eu

Čtení z dnešního dne: Pátek 20.10.

Řím 4,1-8; Lk 12,1-7

Komentář k Řím 4,1-8: Ne naše zásluhy, ale víra v Jeho dobrotu a vědomí naší závislosti na Bohu je to, co právě Jemu dělá radost. Mé skutky zbožnosti i modlitby ať jsou prodchnuté tímto vědomím!

Zdroj: Nedělní liturgie

Duchovní cvičení: „Vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď!“

(20. 10. 2017) Přijeďte 27.10. – 29.10. do Rožmitálu pod Třemšínem si odpočinout a načerpat sil při víkendu biblických a...

Pozvánka na Konferenci o evangelizaci

Pozvánka na Konferenci o evangelizaci
(20. 10. 2017) V termínu 10. – 11. listopadu proběhne v olomouckém Regionálním centru druhý ročník Konference o evangelizaci...

Zápas o každodenní modlitbu - P. Józef Augustyn

(19. 10. 2017) Již tradiční rekolekce s P. Józefem Augustynem pořádá Pastorační středisko od 10. do 11. listopadu 2017 (Kolejní 4,...

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2017) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2017) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II....

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2017) ... Opravdová svatost s sebou nese radost, protože ?svatý, který je smutný, je smutný svatý?. Svatí, na rozdíl od...