Nesmíš mít strach ze strachu. Musíš ho svěřit Pánu - archiv citátů

Sekce: Knihovna

Michael Slavík

Křest Duchem svatým

Vyznáváme dva křty - jeden vodou a jeden Duchem?

Kapitoly z knihy na tomto webu:

Mnozí katolíci jsou nervózní z termínu „křest v Duchu svatém“, aby nedocházelo k matení a záměně se křtem vodou, tedy svátostným křtem. Mohlo by to vypadat, že vyznáváme dva křty - jeden vodou a jeden Duchem.
 

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Pátek 28.4.

Sk 5,34-42; Jan 6,1-15

Komentář k Sk 5,34-42: Radost, že směli pro evangelium trpět! Nechybí v naší přesycené společnosti právě tento druh radosti?