Bez Boha nemůžeš učinit nic, co by prospělo jeho království. - archív citátů

Navigace: Tematické texty P Příběhy ke katecheziO lásce Král a sedlák- cokoli jste učinili...

Král a sedlák- cokoli jste učinili...


Kdo obstojí při posledním soudu?
Kdo s láskou pomáhá těm, kdo pomoc potřebují. Ježíš říká: „Cokoliv jste učinili jednomu z mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“

______________________


Tato příhoda se odehrála kdysi dávno ve španělském království:

Jednoho dne se král Richard vypravil na lov. Zastihla ho bouřka a on se při ní ocitl uprostřed lesa docela sám. Když nastal večer, vydal se na zpáteční cestu ke královskému paláci, ale zabloudil. Celou noc musel strávit venku. Soužil ho hlad a zima a marně hledal cestu v nekonečném lese.

Úplně promočený a vyčerpaný zahlédl konečně časně ráno osamělý selský dvůr. Zaklepal na dveře, pak ještě jednou, ale nikdo neotevíral. Zoufalý král se pokusil dveře otevřít. Nebyly zavřené, a tak vešel.

Tu vyskočil od kuchyňského stolu sedlák a rozkřikl se na něj: „Ty drzý lumpe, ty tu chceš něco ukrást, co?! Koukej se klidit, nebo na tebe pošlu psy!“

Král žebrá a prosí, ale sedlák je tím zuřivější. Nakonec uhodil krále do tváře a přirazil mu dveře před nosem. Král se však díky pomoci jiných lidí, které potkal, dostal zase domů.

Za tři dny si nechal sedláka zavolat do královského paláce. Sedlák si pomyslil: „Proč musím ke králi? Přece jsem nic neudělal! Vždyť ho ani neznám.“

Ve velkém sále musel docela sám předstoupit před shromážděná knížata říše. Král byl v slavnostním odění, v ruce žezlo, na hlavě korunu.

Dlouho se díval na třesoucího se sedláka a mlčel. Pak řekl: „Poznáváš mě?“

Sedlák byl tím vším a těmi slovy tak ohromený, že brzy nato zemřel.

Tato slova uslyšíme na posledním soudu i my: „Poznáváš mě? Byl jsem hladový, byl jsem nemocný, byl jsem cizincem.“

Doufejme, že nikomu z nás nebude muset Kristus Král říci: „Jdi ode mne do věčného ohně! Cokoliv jsi neučinil jednomu z těchto nepatrných, ani mně jsi neučinil" (Mt 25, 41.45) 


 

Se svolením zpracováno podle knihy:
Příběhy psané životem, Pierre Lefevre,
kterou vydalo nakladatelství Portál.
Redakčně upraveno

 

Související texty k tématu:

 

"Příběhy pomáhají s katechezí"
Příběhy ke katechezi“ vznikly z potřeby rychle a účinně najít vhodný příběh k určitému tématu, který chceme sdělit druhým. Povídky jsou sesbírány v rámci Arcidiecézního katechetického střediska v Praze. Ve spolupráci s webovým portálem Pastorace.cz mohou sloužit širokému spektru uživatelů. Všechny povídky jsou zveřejněny s laskavým svolením vydavatelů. Rozdělení: dle témat / seznam jednotlivých příběhů.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 20.11.

1 Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Lk 18,35-43

Komentář k 1 Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64: Spolu s novým stylem, vynuceným řeckou nadvládou, přichází: porušení zákona, oddání se modloslužbě. Nepřipadá ti, že jsou lidé stále stejní? Chci jít proti proudu!

Zdroj: Nedělní liturgie

Slavnost Ježíše Krista Krále

(20. 11. 2017) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém...

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...

Litanie ke Kristu Králi

(16. 11. 2017) Kriste, Králi všeho tvorstva, smiluj se nad námi. Kriste, Králi národů, Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nebe i...

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(15. 11. 2017) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen...

Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.)

(12. 11. 2017) Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ...