Maria bojuje po našem boku (papež František) - archiv citátů

Navigace: Tematické textyNNástěnky

Nástěnky

Zde naleznete (některé) texty na nástěnky a vývěsky, které vydalo Pastorační středisko. Zapamatujte si jednoduchou adresu této stránky: www.pastorace.cz/nastenky


Nalezené rubriky k tématu:

Texty nástěnek dle témat:

Zde naleznete odkazy na (některé) nástěnkové texty uložené na tomto webu, řazeno tématicky dle abecedy a následně pak dle roku vydání.

Kompletní soubory textů na nástěnky ke stažení (řazené dle data vydání) naleznete zde.

* Advent
* Bible, Boží slovo...
* Biřmování
* Boží království, Ježíš Kristus Král
* Boží vedení
* Boží vůle
* Cesta (životem)
* Čas (plynutí času, organizace času, Nový rok...)
* Duch svatý, letnice
* Ekumenismus, jednota
* Eucharistie
* Hromnice
* Jednota, ekumena
* Ježíš Kristus Král
* Kříž
* Láska
* Maria
* Mikuláš
* Milosrdenství
* Modlitba
* Nanebevstoupení
* Nemoc
* Odpočinek, oddech, rekreace
* Orientace v životě (Boží vedení, Boží vůle, cesta)
* Postní doba
* Povolání
* Práce
* Proměnění Páně
* Příroda, stvoření
* Radost
Rodina
* Různé texty
* Samota
* Smrt, "dušičková" témata, památka zesnulých...
* Srdce Ježíšovo
* Stáří
* Svatost
* Trojice
* Utrpení, krize, nemoc
* Vánoce
* Velikonoce
* Víra
* Vděčnost
* Žena

Další (a kompletní) soubory textů na nástěnky ke stažení
(řazené dle data vydání) naleznete zde
.

 

Chcete dostávat emailem avízo o nově vydaných textech? Objednejte si jej přes webové rozhraní zde: www.vira.cz/email/

 

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Neděle 26. 3.

1 Sam 16,1b.6-7.10-13a; Žalm 23; Ef 5,8-14
Jan 9,1-41

V úryvku evangelia se do konfrontace dostává hned několik skupin lidí. Nejen uzdravený slepec a farizeové, ale i slepcovi rodiče. Jakoby „zdravý rozum“ velel, že obyčejný chlapík chodící po ulici nemůže být Božím synem. Jenže tento typ zdravého rozumu v této chvíli neobstojí. Lidé, se kterými uzdravený vede dialog, jsou představitelé víry! Oni první měli rozpoznat Mesiáše. Jak to, že zcela selhávají? Jak to, že mesiáš oslovuje žebráky, chudé a nikoli elitu? Protože Mesiáše pozná jen ten, kdo ho hledá, očekává, kdo touží se s ním setkat… Kdo ho prosí za uzdravení. Jak legračně vyznívá otázka farizeů (tedy těch, kteří dávají najevo, že usilují o dokonalost): „Jsme snad i my slepí?“ v níž předpokládají jasnou odpověď. Nyní je třeba hledat, jaké skutečné místo v příběhu zaujímáme my. Kterou z postav jsme my? Jsme to totiž často my sami, kdo spolu s farizeji považujeme svůj postoj za tak jasně daný, že neumožňuje vstup skutečného Božího pohledu!