Na útoky démona lze odpovídat pouze Božími skutky, totiž odpuštěním, láskou a úctou. - archiv citátů

Věcný rejstřík

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

Dobro

 • Dobro (soubor tematických textů) - Velikým není ten, kdo usiluje o velikost, ale o dobro. (Erazim Kohák)
 • Dva vlci v nás (tematický text) - Jednou vyprávěl starý indián svému vnukovi o velké bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu: „Chlapče, ta bitva v každém z nás je bitvou mezi dvěma vlky.  
 • Hodina náboženství: Kde by se vzalo to dobro? (tematický text) - Když jsem začal v devadesátém roce učit Náboženství na jedné brněnské škole, přihlásilo se samo od sebe děvče, které mi řeklo: "Já v Pána Boha nevěřím, protože kdyby byl Bůh, kde by se vzalo to zlo?"  
 • Hudba pro pláč (tematický text) - K jedné ženě doléhaly každý večer od sousedů přes tenké stěny bytu pláč maličké holčičky. Rodiče vždycky zhasl i světlo a nechávali dítě usínat v pokoji samotné. 
 • Maminka a návrat z války (tematický text) - Válkou zničené město bylo pokryto závojem noci. Ulicí kráčel jediný člověk. Po letech se vracel zase domů. Došel až k domu, v němž před válkou s maminkou bydlel, ale bál se jít dál.
 • Nečekaný příběh o krávě (tematický text) - Mistr moudrosti procházel lesem se svým věrným žákem, když vtom v dáli spatřil místo, které vypadalo velmi chudě, a rozhodl se je navštívit.
 • Psát do písku a do kamene (tematický text) - Jedna arabská legenda vypráví příběh dvou přátel, kteří cestovali pouští. Když dospěli do určitého místa, začali se hádat.  
 • V obchodě – Bůh koná dobro skrze nás (tematický text) - Jednomu chlapci se zdálo, že se ocitl ve velkém obchodě. Za pultem jako prodavač stál anděl.
 • Zpomal a dělej jen to, co ti řeknu (tematický text) - V této době jsem se setkal s Briege McKennou. Je to řeholní sestra s darem uzdravování a modlitby za kněze.  Sestra Briege se za mě modlila a řekla mi: “Mám před sebou obraz a vidím, jak se procházíš ve velké zahradě. 
 • 8. NEPROMLUVÍŠ křivé svědectví - Jste podvodník! (tematický text) - Bylo to v létě roku 1956. Sloužil jsem v severní Africe jako voják. Francie tehdy vedla koloniální válku.
 • Bůh a holič (tematický text) - Jeden muž zašel do holičství, aby si dal ostříhat vlasy a oholit vousy. A jak to u holiče chodí, dal se s ním do řeči. Během konverzace se dobrali až k otázce týkající se Boha.
 • Člověk a jeho stín (tematický text) - Jeden člověk se chtěl zbavit svého stínu, ale vše bylo marné. Ať dělal, co chtěl, nedařilo se mu to.  Běhal, skákal, válel se po zemi, ale jeho stín byl pořád s ním.
 • Evangelní radost (Jan Pavel II.) (tematický text)
 • Exorcista a filosof Sante Babolin o ´tekutém´ ďáblu (tematický text) - Nikdy jsem nepochyboval o ďáblově existenci a jeho vlivu na člověka, ale jejich váhu jsem skutečně pochopil až od té doby, co sloužím jako exorcista. Ďábel se skrývá v chaosu, jeho zbraní je zmatek...
 • Literatura k tématu (tematický text)
 • O výchově - Příběh orlího mláděte (tematický text) - Když orlí mládě vyroste a nastane čas, aby se naučilo létat, matka ho vezme a vynese vysoko k nebi. 
 • Obecné blaho a sociální učení katolické církve (Cyril Martínek) (tematický text)
 • Poslední soud ukáže dobro, které každý ne-vykonal (tematický text)
 • Přilnutí k majetku okrádá o naději (tematický text) - S bohatstvím je třeba jednat tak, aby sloužilo obecnému dobru. Egoistické zacházení s majetkem způsobuje smutek, odebírá naději a vede ke korupci nejrůznějšího druhu, velké i malé.
 • Různé (tematický text)
 • Šimbakuku - bible a dva obrácení (tematický text) - Bez jakýchkoli dalších křesťanských kontaktů a vedeni pouze textem Písma, proměnili tihle dva muži celou svou komunitu. Nebyla tam šatlava ani nevěstinec, žádní opilci, žádné rozvody. 
 • Tři síta - pravda, dobro a potřebnost (tematický text) - ​Jednou přišel kdosi celý rozčilený k Sokratovi: „Sokrate, slyšel jsi, co udělal tvůj přítel? To ti musím hned vyprávět.“  
 • Základ demokracie (Joseph kardinál Ratzinger) (tematický text)
 • Zlo Bůh obrátil v dobro... (Gen40) (tematický text)
 • 26. neděle v mezidobí B / Petr Šabaka (kázání)
 • Biblické texty (tematický text) -
 • Ďábelské pokušení (tematický text) - V jedné staré legendě se vypráví o třech ďáblových učních, kteří při šli jednoho dne na zemi, aby zde uzavřeli své vzdělání.  Se Satanem, nejvyšším z ďáblů, hovořili o svých plánech uvádět lidi v pokušení a kazit je.
 • Delší texty (tematický text) -
 • Hra lásky – já půl, ty půl (tematický text) - Ve Švýcarsku jsem ve vlaku pozoroval maminku s malým chlapcem. Jmenoval se Jonathan.
 • Kdo dává, sám nakonec dostává víc... (článek) - Co je lepší: být štědrým dárcem nebo úzkostlivým strážným? Co je pro tebe lepší: když tě budou s uznáním nazývat otcem mnoha sirotků, nebo když budeš vlastníkem mnoha potvrzení opatřených pečetěmi dokládajícími tvou movitost? Peníze tu musíme nakonec zanechat druhým, ale dobrotivost a štědrost nás bude provázet, až budeme předstupovat před toho, jenž spravedlivě soudí.
 • Krátké texty, citáty (tematický text) -
 • O dobru a zlu (tematický text)
 • Podobenství o dvou džbánech (tematický text) - Prodavač s vodou vykonával každé ráno stejný rituál – položil si na rameno prkno a na každý konec připevnil džbán. Potom šel k řece, naplnil džbány vodou a donesl ji zákazníkům do města.
 • Příběh farmáře o štěstí (tematický text) - Byl jednou jeden farmář, který žil v horách. Byl to chudý muž, podobně jako ostatní farmáři, kteří žili v jeho sousedství. Ale díky houževnatosti a pracovitosti se mu podařilo koupit si koně. 
 • Rafinovaná omluva a spravedlnost (tematický text) - V roce 1981 byl vydavatel jedněch novin odsouzen k 40000 marek pokuty. Napadl totiž dobré jméno spisovatele Heinricha Bolla.
 • Srdce a jazyk - nástroj dobra i zla (tematický text) - Jeden panovník z dávných časů hloubal nad otázkami života. Protože ho znepokojovala podstata dobra a zla, přikázal svému sluhovi, aby přinesl orgány, které jsou nejlepší, nejkrásnější a nejcennější. 
 • Vladimír a dozorce - lékař v koncentráku (tematický text) - ​ Vladimír Lindenberg, pravoslavný křesťan, byl lékař. Žil ve třicátých letech v Bonnu a jako Hitlerův odpůrce byl odsouzen na čtyři roky do koncentračního tábora. 
 • Vypočítavost a ne smíření (tematický text) - Jakýsi starý muž se jednoho večera procházel po mořském břehu a našel tam kouzelnou lampu. 
 • Závěrečné poznámky, literatura, odkazy (tematický text) -
 • Život nebo smrt je v našich rukách (tematický text) - Moudrý láma promlouval před mnoha posluchači. Měl jednoho žáka, který byl závistivý a nikomu nedůvěřoval.

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Středa 23.8.

Sd 9,6-15; Mt 20,1-16

Komentář k Sd 9,6-15: Neužitečný bodlák že má vládnout nad stromy? Ale neověnčí jednou jeho pichlavé roští tvář Božího Syna?

Zdroj: Nedělní liturgie

Mediálně spolupracujeme:

CSM 2017 Olomouc / Celostátní setkání mládeže 15. - 20. 8. 2017

Festival United 24.8. - 26.8. 2017 Vsetín

sv. Bartoloměj (svátek 24.8.)

(23.8.2017) „Čím nás může tento takřka anonymní světec inspirovat?

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

(19.8.2017) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13.8.2017) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13.8.2017) K čemu nám slouží tento svátek?

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4.8.2017) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí...

Proměnění Páně (6.8.)

(4.8.2017) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2.8.2017) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria...

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(29.7.2017) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec...