Jestliže se děsíte pozemské bídy, proč nemáte strach z bídy na věčnosti?  - archív citátů

28. 4. 2004

Anglikánsko-katolický dokument o Panně Marii

Vatikán/Londýn. Mezinárodní anglikánsko-římskokatolická komise vypracovala společný mariologický dokument. Je to událost, zakončující druhou etapu práce komice. O podrobnostech informoval ředitel úřadu pro ekumenické záležitosti anglikánské komunity, kanonik Gregory Cameron.
Dokument nazvaný Maria, milost a naděje v Kristu bude zveřejněn v první polovině příštího roku spolu s anglikánskými a římskokatolickými komentáři. Jeho vydání završuje program, který před Komisi postavili před téměř čtyřiceti lety papež Pavel VI. a tehdejší arcibiskup Canterbury, Michael Ramsey. Vedle prohlášení o eucharistii, svěcení či moci v církvi byly zpracovány společné dokumenty na témata spása a etika. Před pěti lety byl podepsán poslední z série společných dokumentů, s názvem „Dar vlády“.

V prosinci loňského roku anglikánské společenství a papežská rada pro jednotu křesťanů vyjádřily vůli vypracovat další fázi dialogu. O zvážení možnosti jeho dalšího pokračování požádal stálý anglikánsko-římskokatolický výbor Svatého otce a canterburského arcibiskupa, Rowana Williamse.


***

Se svolením převzato z: webu české sekce Vatikánského rozhlasu***

Další texty k tématu Maria naleznete zde
 

Témata: Maria

Čtení z dnešního dne: Středa 18.7.

Iz 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27

Komentář k Iz 10,5-7.13-16: Tak, jak mluví Izaiáš ve jménu Boha, tak má být pevný hlas církve! Ona dnes na sebe musí vzít prorockou úlohu hlasatele pravdy!

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2018) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2018) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2018) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2018) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Katolická charismatická konference 2018

(4. 7. 2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem charismatické konference, která se letos uskuteční od...

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2018) svátek 5.7.