15. 9. 2003

David Wilkerson navštívil Prahu

Světoznámý kazatel a evangelizátor David Wilkerson přijel do Prahy na konferenci s názvem "Zpět k první lásce", která se konala ve dnech 11.-13.9. ve sportovní hale Sky Club Brumlovka.
Praha: David Wilkerson je spojován především s prací mezi drogově závislými mladými lidmi. Počátky této činnosti popsal v knize "Dýka a kříž", která se stala bestsellerem i mezi křesťany v bývalém komunistickém Československu. Dnes již nikdo nespočítá, kolik výtisků této knihy bylo v Čechách a na Slovensku tajně distribuováno.

Práce mezi mladými narkomany začala v roce 1958 a dnes je všeobecně známa jako Teen Challenge. Podstata této služby spočívala v praktické pomoci mladým lidem, v kontaktu s gangy žijícími na ulici, většinou v ghettech New Yorku, v kázání a šíření evangelia. Přestože zpočátku mnozí považovali tuto činnost za bláznovství, dnes už o její úspěšnosti a významu pochybuje málokdo. Teen Challenge se rozrostlo na 146 denních center pro rehabilitaci drogově závislých jen ve USA a 175 center v dalších více než 100 zemích, mezi nimiž je dnes i Česká republika.

David Wilkerson navštívil Prahu v rámci konference "Zpět k první lásce", která je určena zejména duchovním a laickým pracovníkům v církvích. Jednoduchost Wilkersonova kázání a jednoznačné zaměření na osobu a dílo Ježíše Krista mu otevírá dveře do různých křesťanských denominací.

Večery 12. a 13.9. byly otevřeny pro veřejnost, vždy od 19.00 hodin. Šlo o první návštěvu Wilkersona v České republice. Pořadatelem je Apoštolská církev, na přípravě se podíleli také věřící z dalších křesťanských církví.

Informace a kontakty: pastor Martin Moldan, vedoucí přípravného výboru; mobil: 603 174 842; e-mail: ekklesia@volny.cz; www.konferencewilkerson.cz nebo www.davidwilkerson.org.


***

Se svolením převzato z: TS ČBK

Čtení z dnešního dne: Sobota 21.7.

Mich 2,1-5; Mt 12,14-21

Komentář k Mich 2,1-5: Touhu zmocnit se všeho, nač si vzpomenou, „zprivatizovat“ si i Boží věci vidíme i dnes u mocných. Toto vede i dnes k neštěstí. Když to vím, dokážu se proti tomu dle svých skromných možností postavit?

Zdroj: Nedělní liturgie

Skauting prochází obdobím rozkvětu

Skauting prochází obdobím rozkvětu
(20. 7. 2018) Zdálo se, že skauting vyšel z módy. V posledním desetiletí však zažívá dynamický rozvoj. Skauting se...

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20. 7. 2018) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií. (odkaz...

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2018) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2018) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2018) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2018) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.