Raduj se, když tě zarmoutí ten, koho miluješ protože očišťuje tvou duši, činí ji krásnou, jemnou... - archív citátů

15. 9. 2003

David Wilkerson navštívil Prahu

Světoznámý kazatel a evangelizátor David Wilkerson přijel do Prahy na konferenci s názvem "Zpět k první lásce", která se konala ve dnech 11.-13.9. ve sportovní hale Sky Club Brumlovka.
Praha: David Wilkerson je spojován především s prací mezi drogově závislými mladými lidmi. Počátky této činnosti popsal v knize "Dýka a kříž", která se stala bestsellerem i mezi křesťany v bývalém komunistickém Československu. Dnes již nikdo nespočítá, kolik výtisků této knihy bylo v Čechách a na Slovensku tajně distribuováno.

Práce mezi mladými narkomany začala v roce 1958 a dnes je všeobecně známa jako Teen Challenge. Podstata této služby spočívala v praktické pomoci mladým lidem, v kontaktu s gangy žijícími na ulici, většinou v ghettech New Yorku, v kázání a šíření evangelia. Přestože zpočátku mnozí považovali tuto činnost za bláznovství, dnes už o její úspěšnosti a významu pochybuje málokdo. Teen Challenge se rozrostlo na 146 denních center pro rehabilitaci drogově závislých jen ve USA a 175 center v dalších více než 100 zemích, mezi nimiž je dnes i Česká republika.

David Wilkerson navštívil Prahu v rámci konference "Zpět k první lásce", která je určena zejména duchovním a laickým pracovníkům v církvích. Jednoduchost Wilkersonova kázání a jednoznačné zaměření na osobu a dílo Ježíše Krista mu otevírá dveře do různých křesťanských denominací.

Večery 12. a 13.9. byly otevřeny pro veřejnost, vždy od 19.00 hodin. Šlo o první návštěvu Wilkersona v České republice. Pořadatelem je Apoštolská církev, na přípravě se podíleli také věřící z dalších křesťanských církví.

Informace a kontakty: pastor Martin Moldan, vedoucí přípravného výboru; mobil: 603 174 842; e-mail: ekklesia@volny.cz; www.konferencewilkerson.cz nebo www.davidwilkerson.org.


***

Se svolením převzato z: TS ČBK

Čtení z dnešního dne: Pátek 23.3.

Jer 20,10-13; Jan 10,31-42

Komentář k Jer 20,10-13: Navzdory nepřátelství prorok nezanevře na své pronásledovatele. Soud nechává Hospodinu. I v tom spočívá zvěstovatelská úloha proroka: vzít Hospodina za slovo a nešířit nenávist.

Zdroj: Nedělní liturgie

Divine Attraction, Nomads + Natives a Mate.O/TU dalšími hosty letního festivalu UNITED

Divine Attraction, Nomads + Natives a Mate.O/TU dalšími hosty letního festivalu UNITED
(19. 3. 2018) Festival UNITED naplňuje každý srpen valašský Vsetín. Kromě zahraničních kapel Christafari a LZ7 teď přibývají...

Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef

(18. 3. 2018) Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží...

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2018) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se...

Den sv. Patrika (17.3)

(16. 3. 2018) Pro našince je velkolepá oslava, spojená se svátkem sv. Patrika, možná trochu nepochopitelnou podívanou, která však má...

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2018) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za...

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu
(13. 3. 2018) Pět dní plných zajímavých témat, neuvěřitelné bohoslužby, setkání s pětistovkou mladých z celé Evropy, cool velikonoční...