Láska se neutužuje, když za ní není třeba bojovat. - archív citátů

18. 9. 2003

Hradišťan s Jiřím Pavlicou na Kuksu pro nemocné RS

Benefiční koncert pro lidi, kteří trpí roztroušenou mozkomíšní sklerózou, se uskuteční v pátek 19.9. od 19.00 hodin na nádvoří barokního hospitalu Kuks.
Kuks: Návštěvníky čeká příjemná hudba v podání originálního hudebního tělesa a v netradiční společnosti Braunových soch neřestí a ctností. Navíc všichni příznivci Hradišťanu svou účastí pomohou nemocným roztroušenou mozkomíšní sklerózou (RS). Výtěžek z tohoto koncertu bude použit na nákup výtahu od firmy ELEKTRO MOSEV pro nové oddělení Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem.

Připravované 3. oddělení Domova sv. Josefa bude určeno především pro krátkodobé, tzv. respitní pobyty lidí nemocných RS, což je vážné neurologické onemocnění poutající člověka na invalidní vozík. "To by mělo umožnit jejich rodinám, aby si na čas odpočinuly od náročné péče a nabraly nové síly a zároveň budou mít jistotu, že jejich nemocnému blízkému bude poskytnuto kvalitní přechodné zázemí," vysvětluje Míla Kroulová, PR pracovnice Domova sv. Josefa. "Nové oddělení plánujeme otevřít koncem tohoto roku," dodává M. Kroulová.

Uspořádání benefičního koncertu pro Domov sv. Josefa by nebylo možné bez finanční podpory sponzorů. Hlavním sponzorem koncertu je firma ELEKTRO MOSEV Hradec Králové. Dále akci podpořili Guseppe a.s., Mrazírny Dašice, Stará lékárna Dvůr Králové a mnoho dalších.

Mediálními partnery koncertu jsou Rádio Metuje, Český rozhlas Hradec Králové, Rádio Proglas a Rádio Černá hora. Výtěžek z koncertu zdvojnásobí Nadace Divoké husy až do výše 50.000 Kč.

Domov sv. Josefa je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní péči lidem nemocným RS. Nachází se v prostorách bývalé jezuitské rezidence v Žirči u Dvora Králové nad Labem, v těsném sousedství Šporkova Kuksu a Braunova Betléma. K areálu barokního kláštera s otevřeným nádvořím náleží též krásný zámecký park.

Péče o 28 lidí nemocných RS zahrnuje zdravotní, sociální a rehabilitační péči spolu s psychoterapií, arteterapií a volnočasovými aktivitami. Kromě toho nabízí Domov také různé aktivity pro veřejnost - koncerty, přednášky, výstavy a výtvarná odpoledne. Snahou Domova je propojovat svět uvnitř a vně Domova a přispět tak k prolamování bariér mezi zdravými a zdravotně postiženými lidmi. Domov sv. Josefa zřídila Diecézní charita Hradec Králové jako středisko Hospice Anežky České.

Pozvánku s bližšími informacemi naleznete v příloze této zprávy nebo na nebo www.hospic.cz.

Kontakt: Jana Karasová, Diecézní charita Hradec Králové; tel: 495 063 135; e-mail: jana.karasova@hk.caritas.cz nebo Míla Kroulová, PR pracovnice Domova sv. Josefa v Žirči; tel: 499 628 508; e-mail: kroulova@zirec.hospic.cz


***

Se svolením převzato z: TS ČBK

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 21.6.

Sir 48,1-15 (řec. 1-14); Mt 6,7-15

Komentář k Mt 6,7-15: Vezmu Pána za slovo: kéž nás v našich pokušeních neopouští! Zamyšlení nad tolikrát již vyřčenými prosbami mě má přivést k hlubšímu pohledu na modlitbu Páně.

Zdroj: Nedělní liturgie

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2018) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2018) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se...

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

(17. 6. 2018) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal prvním americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými světy: syn Němce...

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13. 6. 2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství. Tato knížka chce...

Jaroslav Škarvada - oblíbený a optimistický člověk - pomocný pražský biskup († 14.6.2010)

Jaroslav Škarvada - oblíbený a optimistický člověk - pomocný pražský biskup († 14.6.2010)
(13. 6. 2018) "Na konci života nevidím nějakou tmu hrobu, anebo pec krematoria. Na mě tam čeká otevřená náruč Boha. Není to hezký...

V roce 2021 si připomeneme 1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily

V roce 2021 si připomeneme 1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily
(11. 6. 2018) Svatá Ludmila je první česká žena známá jménem, první pokřtěná panovnice, zakladatelka Přemyslovské dynastie, babička a...