Bez Boha nemůžeš učinit nic, co by prospělo jeho království. - archív citátů

18. 9. 2003

Hradišťan s Jiřím Pavlicou na Kuksu pro nemocné RS

Benefiční koncert pro lidi, kteří trpí roztroušenou mozkomíšní sklerózou, se uskuteční v pátek 19.9. od 19.00 hodin na nádvoří barokního hospitalu Kuks.
Kuks: Návštěvníky čeká příjemná hudba v podání originálního hudebního tělesa a v netradiční společnosti Braunových soch neřestí a ctností. Navíc všichni příznivci Hradišťanu svou účastí pomohou nemocným roztroušenou mozkomíšní sklerózou (RS). Výtěžek z tohoto koncertu bude použit na nákup výtahu od firmy ELEKTRO MOSEV pro nové oddělení Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem.

Připravované 3. oddělení Domova sv. Josefa bude určeno především pro krátkodobé, tzv. respitní pobyty lidí nemocných RS, což je vážné neurologické onemocnění poutající člověka na invalidní vozík. "To by mělo umožnit jejich rodinám, aby si na čas odpočinuly od náročné péče a nabraly nové síly a zároveň budou mít jistotu, že jejich nemocnému blízkému bude poskytnuto kvalitní přechodné zázemí," vysvětluje Míla Kroulová, PR pracovnice Domova sv. Josefa. "Nové oddělení plánujeme otevřít koncem tohoto roku," dodává M. Kroulová.

Uspořádání benefičního koncertu pro Domov sv. Josefa by nebylo možné bez finanční podpory sponzorů. Hlavním sponzorem koncertu je firma ELEKTRO MOSEV Hradec Králové. Dále akci podpořili Guseppe a.s., Mrazírny Dašice, Stará lékárna Dvůr Králové a mnoho dalších.

Mediálními partnery koncertu jsou Rádio Metuje, Český rozhlas Hradec Králové, Rádio Proglas a Rádio Černá hora. Výtěžek z koncertu zdvojnásobí Nadace Divoké husy až do výše 50.000 Kč.

Domov sv. Josefa je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní péči lidem nemocným RS. Nachází se v prostorách bývalé jezuitské rezidence v Žirči u Dvora Králové nad Labem, v těsném sousedství Šporkova Kuksu a Braunova Betléma. K areálu barokního kláštera s otevřeným nádvořím náleží též krásný zámecký park.

Péče o 28 lidí nemocných RS zahrnuje zdravotní, sociální a rehabilitační péči spolu s psychoterapií, arteterapií a volnočasovými aktivitami. Kromě toho nabízí Domov také různé aktivity pro veřejnost - koncerty, přednášky, výstavy a výtvarná odpoledne. Snahou Domova je propojovat svět uvnitř a vně Domova a přispět tak k prolamování bariér mezi zdravými a zdravotně postiženými lidmi. Domov sv. Josefa zřídila Diecézní charita Hradec Králové jako středisko Hospice Anežky České.

Pozvánku s bližšími informacemi naleznete v příloze této zprávy nebo na nebo www.hospic.cz.

Kontakt: Jana Karasová, Diecézní charita Hradec Králové; tel: 495 063 135; e-mail: jana.karasova@hk.caritas.cz nebo Míla Kroulová, PR pracovnice Domova sv. Josefa v Žirči; tel: 499 628 508; e-mail: kroulova@zirec.hospic.cz


***

Se svolením převzato z: TS ČBK

Čtení z dnešního dne: Úterý 21.11.

2 Mak 6,18-31; Lk 19,1-10

Komentář k Lk 19,1-10: I z doby nedávné ke mně mluví vzory statečnosti a odporu. Následování Ježíše předpokládá odvahu postavit se většině. Připravuji se na to?

Zdroj: Nedělní liturgie

Stipendia KAAD pro studium a bádání v Německu

(21. 11. 2017) Německá katolická stipendijní organizace Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst e.V. (KAAD) poskytuje mladým...

C. S. Lewis

(21. 11. 2017) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ (? 22. 11. 1963)

Slavnost Ježíše Krista Krále

(20. 11. 2017) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém...

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...

Litanie ke Kristu Králi

(16. 11. 2017) Kriste, Králi všeho tvorstva, smiluj se nad námi. Kriste, Králi národů, Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nebe i...