Naše křehkost není překážkou působení Boží milosti, naopak... - archív citátů

18. 9. 2003

Hradišťan s Jiřím Pavlicou na Kuksu pro nemocné RS

Benefiční koncert pro lidi, kteří trpí roztroušenou mozkomíšní sklerózou, se uskuteční v pátek 19.9. od 19.00 hodin na nádvoří barokního hospitalu Kuks.
Kuks: Návštěvníky čeká příjemná hudba v podání originálního hudebního tělesa a v netradiční společnosti Braunových soch neřestí a ctností. Navíc všichni příznivci Hradišťanu svou účastí pomohou nemocným roztroušenou mozkomíšní sklerózou (RS). Výtěžek z tohoto koncertu bude použit na nákup výtahu od firmy ELEKTRO MOSEV pro nové oddělení Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem.

Připravované 3. oddělení Domova sv. Josefa bude určeno především pro krátkodobé, tzv. respitní pobyty lidí nemocných RS, což je vážné neurologické onemocnění poutající člověka na invalidní vozík. "To by mělo umožnit jejich rodinám, aby si na čas odpočinuly od náročné péče a nabraly nové síly a zároveň budou mít jistotu, že jejich nemocnému blízkému bude poskytnuto kvalitní přechodné zázemí," vysvětluje Míla Kroulová, PR pracovnice Domova sv. Josefa. "Nové oddělení plánujeme otevřít koncem tohoto roku," dodává M. Kroulová.

Uspořádání benefičního koncertu pro Domov sv. Josefa by nebylo možné bez finanční podpory sponzorů. Hlavním sponzorem koncertu je firma ELEKTRO MOSEV Hradec Králové. Dále akci podpořili Guseppe a.s., Mrazírny Dašice, Stará lékárna Dvůr Králové a mnoho dalších.

Mediálními partnery koncertu jsou Rádio Metuje, Český rozhlas Hradec Králové, Rádio Proglas a Rádio Černá hora. Výtěžek z koncertu zdvojnásobí Nadace Divoké husy až do výše 50.000 Kč.

Domov sv. Josefa je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní péči lidem nemocným RS. Nachází se v prostorách bývalé jezuitské rezidence v Žirči u Dvora Králové nad Labem, v těsném sousedství Šporkova Kuksu a Braunova Betléma. K areálu barokního kláštera s otevřeným nádvořím náleží též krásný zámecký park.

Péče o 28 lidí nemocných RS zahrnuje zdravotní, sociální a rehabilitační péči spolu s psychoterapií, arteterapií a volnočasovými aktivitami. Kromě toho nabízí Domov také různé aktivity pro veřejnost - koncerty, přednášky, výstavy a výtvarná odpoledne. Snahou Domova je propojovat svět uvnitř a vně Domova a přispět tak k prolamování bariér mezi zdravými a zdravotně postiženými lidmi. Domov sv. Josefa zřídila Diecézní charita Hradec Králové jako středisko Hospice Anežky České.

Pozvánku s bližšími informacemi naleznete v příloze této zprávy nebo na nebo www.hospic.cz.

Kontakt: Jana Karasová, Diecézní charita Hradec Králové; tel: 495 063 135; e-mail: jana.karasova@hk.caritas.cz nebo Míla Kroulová, PR pracovnice Domova sv. Josefa v Žirči; tel: 499 628 508; e-mail: kroulova@zirec.hospic.cz


***

Se svolením převzato z: TS ČBK

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 18.1.

1 Sam 18,6-9; 19,1-7; Mk 3,7-12

Komentář k Mk 3,7-12: I dnes mnozí neduživí a nemocní vyhledávají Kristovu církev. Kéž je to pro mě jeden ze znaků její pravosti!

Zdroj: Nedělní liturgie

Kulturní i přírodní bohatství Amazonie leží papeži na srdci

Kulturní i přírodní bohatství Amazonie leží papeži na srdci
(18. 1. 2018) Papež František směřuje světovou pozornost k záchraně unikátních světových ekosystémů i kulturám domorodých národů,...

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2018) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem...

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2018) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v židovské rodině...

15.1.2008 zemřel jeden z českých předních biblistů Profesor Jan Heller

(12. 1. 2018) Když se přiblíží stáří, sil ubývá. Co bude dál? Někdo ulpí na tom, co uplývá. To rozmnožuje bolest. Někomu je však dáno...

Marie Elekta od Ježíše (1605?1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2018) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka...

Svátek Křtu Páně

(9. 1. 2018) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.