Bez Boha nemůžeš učinit nic, co by prospělo jeho království. - archív citátů

3. 11. 2010 , Dominik Opatrný

Studia theologica 41

?Fosca sum et formosa,? tedy ?jsem osmahlá a krásná? nadepisuje svůj článek Lenka Karfíková. Zaměřuje se v něm na Origenův výklad Velepísně a v něm na svatost církve a duše. V závěru autorka ukazuje, že Origenes nerozumí označení ?osmahlá a krásná? tak, ?že by (církev) byla zároveň svatá i hříšnice.?
Další článek se posouvá k západním církevním otcům. Vít Hušek se tentokrát věnuje Jeronýmovi, konkrétně jeho pojetí vztahu mezi milostí, lidským úsilím a Božím předvěděním.

Třetí článek nadepsaný ?Vztah církve a liturgie? je od významného německého liturgika Klemense Richtera. Autor ukazuje, jak se eklesiologie a liturgika vzájemně ovlivňují, a klade si otázku, jak být věrný koncilním reformám v měnící se době.

Pavel Frývaldský se v dalším příspěvku zabývá tématem ?Christologie v díle Josepha Ratzingera ? Benedikta XVI.?. Probírá prameny Ratzingerovy christologie, používané christologické tituly, jeho teologii vtělení a přístupy k tajemství Ježíšova života. Ratzingerovu christologii charakterizuje jako ?christologie ve vztazích? a v závěru svého článku tyto vztahy vypočítává.

Řecké slovo ?parrhesia? označovalo v athénské demokracii právo svobodně vyjádřit svůj názor. Ladislav Heryán zkoumá použití termínu ?Parrhesia v Prvním Janově listu?. Dochází k závěru, že ?parrhesia v Prvním Janově listu je především důvěrou těch, kdo v Krista uvěřili a v něm zůstávají.?

Jedním z aktuálních morálních témat se opět zabývá Jindřich Šrajer ve svém článku ?Ospravedlnění války s ohledem na potenciální hrozbu jaderného konfliktu a akutní ohrožení terorismem?. Jak píše, jeho studie nenachází ani tak nové odpovědi, jako spíše rozkrývá nové otázky a nejasnosti.

Poslední článek je od Tomáše Fabera. Ve studii nazvané ?Zmocněnci Ministerstva školství, věd a umění (MŠVU) na biskupské konzistoři v Českých Budějovicích v letech 1956?1967? představuje další výsledky svého bádání o strategiích komunistického režimu proti církvi v jižních Čechách.

Recenze obsažené v časopise jsou volně dostupné v databázi ceeol.com: Miroslav Král: Věda a Víra: S vědou za hranice každodennosti (Ctirad V. Pospíšil), Ladislav Tichý ? Dominik Opatrný (eds.): Apoštol Pavel a Písmo (Petr Chalupa), Francis J. Moloney: Evangelium podle Jana (Dominik Opatrný). Dále jsou připojeny dvě zprávy z konferencí: Duchovní život ve svobodné společnosti: Dvacet let náboženské svobody u nás (Martin Klapetek) a Colloquium liturgicum III (František Kunetka).

www.studiatheologica.eu

Čtení z dnešního dne: Pondělí 20.11.

1 Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Lk 18,35-43

Komentář k 1 Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64: Spolu s novým stylem, vynuceným řeckou nadvládou, přichází: porušení zákona, oddání se modloslužbě. Nepřipadá ti, že jsou lidé stále stejní? Chci jít proti proudu!

Zdroj: Nedělní liturgie

Slavnost Ježíše Krista Krále

(20. 11. 2017) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém...

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...

Litanie ke Kristu Králi

(16. 11. 2017) Kriste, Králi všeho tvorstva, smiluj se nad námi. Kriste, Králi národů, Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nebe i...

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(15. 11. 2017) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen...

Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.)

(12. 11. 2017) Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ...