Jestliže se děsíte pozemské bídy, proč nemáte strach z bídy na věčnosti?  - archív citátů

26. 3. 2010 , Dominik Opatrný

Vyšlo další číslo Studia theologica

Přehled článků ve Studia theologica 39
Úvodní studie, jejímž autorem je Július Pavelčík, představuje čtenáři „Podobenstvo o vytrhaní kúkoľa v Tomášovom evanjeliu“. Autor podrobně probírá tento krátký příběh, jak je zachycený v koptském apokryfu, a snaží se zodpovědět otázku, jaký je vztah tohoto textu k biblické variantě (Mt 13,24–30).

Další článek zaujme jistě tomisty: „Princip individuace morálních jsoucen v díle Tomáše Akvinského“. David Svoboda se v něm snaží ukázat Tomášovo řešení otázky, odkud pochází, že je určitá věc individuální. Přitom sleduje jak všechny souvislosti s dalšími ontologickými otázkami, tak možný vývoj Tomášova pojetí.

Karel Říha zase ve svém článku „Mezi transcendentalitou a transcendencí“ zajímavě propojuje fenomenologickou filosofii s teologií. Styčným bodem je v tomto případě (s odkazem na Husserla) moment náboženské konverze.

Petra Otýpková nám ve svém článku „Katolický aktivista a politický vězeň dr. Josef Myslivec“ dává nahlédnout do některých méně známých souvislostí toho, co se dělo v Československu v padesátých létech.

Ne všichni mladí lidé se cítí osloveni běžnou liturgickou praxí. Pro ně i pro ty, kteří liturgii pro mladé připravují, by mohl být inspirativní článek od Zdeňka Demela pohlížející za hranice naší země: „Liturgie s mládeží v německé jazykové oblasti“.

Závěrečný článek „Pluralita generálních vikářů?“ se opět týká aktuálního tématu. Štěpán Šťastník v něm řeší otázku, za jakých podmínek církevní právo umožňuje ustanovit v jedné diecézi vícero těchto vysokých církevních představitelů.

Recenze
Petr Bakalář: Bůh jako psychický virus (David Peroutka)
Pavel Marek (ed.): Teorie a praxe politického katolicismu 1870–2007 (Dominika J. Ondráčková)
Alexej S. Chomjakov: Jedna Církev (Rastislav Nemec)
Vladimír Losskij: Sedm dní na cestách po Francii (Rastislav Nemec)
Vladimír Solovjov: Vybrané stati I.: Čína a Evropa, Mohamed. Vybrané stati II.: Mytologický proces, Prvobytné pohanství (Karel Sládek)

Zprávy: Založení České christologické a mariologické konference (Ctirad Václav Pospíšil)

www.studiatheologica.eu

Čtení z dnešního dne: Středa 18.7.

Iz 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27

Komentář k Iz 10,5-7.13-16: Tak, jak mluví Izaiáš ve jménu Boha, tak má být pevný hlas církve! Ona dnes na sebe musí vzít prorockou úlohu hlasatele pravdy!

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2018) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2018) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2018) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2018) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Katolická charismatická konference 2018

(4. 7. 2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem charismatické konference, která se letos uskuteční od...

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2018) svátek 5.7.