Kdo je v nějaké krizi, ať se snaží vytrvat v trpělivosti, - archív citátů

9. 11. 2011 , Dominik Opatrný

Vyšlo další číslo Studia theologica

Studia theologica 45
Podzimní Studia theologica začínají biblickou studií vídeňského katolického biblisty Georga Braulika, který ukazuje, jak Pavel interpretuje Pátou knihu Mojžíšovu ve své diskusi o spravedlnosti (??Spravedlnost z víry? v knize Deuteronomium?).
Na téma spravedlnosti navazuje i sociální učení církve. Roman Míčka v této souvislosti kriticky zkoumá, nakolik jsou politiky Evropské unie s tímto učením slučitelné (?Sociální učení církve a evropská integrace?). Sociální oblasti se věnuje také Michal Opatrný, který se ptá, jak interpretovat nástupní encykliku Benedikta XVI. ve vztahu k požadavkům kladeným na pracovníky církevních Charit (?Pohled encykliky Deus caritas est na pracovníky Charity?).

Další články jsou zaměřeny historicky. Ctirad Václav Pospíšil pokračuje ve své sérii studií o dějinách české teologie (?Trinitární teologie a pneumatologie v díle doktora Richarda Špačka (23. 11. 1864 ? 23. 9. 1925)?). Martin Weis na základě archivního bádání popisuje způsob práce tzv. církevních tajemníků (?Okres na jihu?). Jitka Jovová se vrací k osobnosti olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna, tentokrát ve snaze vysvětlit, proč se ho po vynucené abdikaci zastal zrovna J. S. Machar, ?kritik katolické církve a křesťanství obecně, propagátor volné myšlenky, člověk ?ohrožující církev?? (?Kohnův pucflek?).

Poslední dvě studie se zaměřují na lidské myšlení. Marek Forgáč si v úvodu svého příspěvku klade otázku ?Môže nám koncepcia chápania človeka založená na interpersonálnych vzťahoch pomôcť vysvetliť psychologické dynamiky náboženskej skúsenosti jednotlivcov?? V následujícím textu ukazuje na příkladu dvou teorií, že ano (?Vzťahové ja v psychológii náboženstva?). Martina Štěpinová se zase zaměřila na otázku, jak podle Tomáše Akvinského lidské myšlení konstituuje své jednotlivé pojmy (?Základ struktury lidského myšlení podle sv. Tomáše Akvinského?).

Recenze: Richard Swinburne: Bůh jako vysvětlení (David Peroutka); Ivan O. Štampach: Na nových stezkách ducha (Stanislav Přibyl); Jean Delumeau: Tisíc let štěstí (Zdeněk Duda); Miscellanea Jesuitica III (Pavel Ambros); Daniel Heider: Kdo byl František Suárez? (David Svoboda); Ivo Sperát: Thaumaturga Brunensis (František X. Halas); Agnieszka Rożnowska-Sadraei: Pater Patriae (Petr Kubín).

www.studiatheologica.eu

Čtení z dnešního dne: Pondělí 18.6.

1 Král 21,1-16 ; Mt 5,38-42

Komentář k Mt 5,38-42: Nastavení „druhé tváře“ neznamená nechat se otloukat. Spíš nastavit špatnosti zrcadlo a tak ji usvědčit! Ano, a udělat tím vždy „něco navíc“.

Zdroj: Nedělní liturgie

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2018) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se...

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

(17. 6. 2018) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal prvním americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými světy: syn Němce...

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13. 6. 2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství. Tato knížka chce...

Jaroslav Škarvada - oblíbený a optimistický člověk - pomocný pražský biskup († 14.6.2010)

Jaroslav Škarvada - oblíbený a optimistický člověk - pomocný pražský biskup († 14.6.2010)
(13. 6. 2018) "Na konci života nevidím nějakou tmu hrobu, anebo pec krematoria. Na mě tam čeká otevřená náruč Boha. Není to hezký...

V roce 2021 si připomeneme 1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily

V roce 2021 si připomeneme 1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily
(11. 6. 2018) Svatá Ludmila je první česká žena známá jménem, první pokřtěná panovnice, zakladatelka Přemyslovské dynastie, babička a...

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

(8. 6. 2018) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto...