Nesmíme se nikdy mstít za utrpěnou urážku, byť by byla sebevíce ponižující. - archiv citátů

8.2.2013 | Sekce: Denní citát | Archiv

Ježíšovo zdánlivé mlčení má dost možná za cíl uzpůsobit naše nitro,

aby se v něm mohl uskutečnit zázrak,

vzbudit v nás potřebu s důvěrou a vírou jej prosit a nevzdávat se.

Se svolením převzato z knihy: Fernández-Carvajal F., Rozmluvy s Bohem,
kterou vydalo nakladatelství Paulínky.

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Pondělí 26.6.

Gn 12,1-9; Mt 7,1-5

Komentář k Gn 12,1-9: Vyjdi i ty; ne ze své země, ale ze svých zvyků a představ. K přijetí Božího požehnání je třeba i dnes mnohé opustit.

Zdroj: Nedělní liturgie