V každém člověku je kousek samoty, kterou nemůže vyplnit žádná lidská blízkost. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
14. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Milovaní, skrze Ježíše Krista, Syna Božího a syna Panny Marie, prosme nyní společně našeho nebeského Otce.

  1. Prosme za církev, aby byla prorockým hlasem pro dnešní svět.
  1. Prosme za novokněze, aby radost a elán, které prožívají nyní, zakoušeli v celém svém kněžském životě.
  1. Prosme za národ Čechů, Moravanů a Slezanů, aby se navrátil ke Kristu.
  1. Prosme za pracující, aby následovali příklad Ježíše, tesaře z Nazareta.
  1. Prosme za všechny, kterým je bráněno, aby svobodně vyznávali svoji víru.
  1. Prosme za nemocné, aby se dali léčit Lékařem, který má lék na každou bolest.
  1. Prosme za chudé a utlačované, ať se svěří Božímu Synu, jenž přijal lidskou bídu a ponížení.
  1. Prosme za všechny, kdo jsou na prázdninách a dovolených, ať se radují z krásy Božího stvoření a chrání je Boží moc.
  1. Prosme za naši farní rodinu, abychom o Kristu svědčili těm, kteří tu žijí s námi a okolo nás.

 

Láskyplný Otče, který k nám promlouváš ve svém Slově,

slyš také a podle své vůle vyslyš naše modlitby.

Skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

Čtení z dnešního dne: Sobota slavnost Nanebevzetí Panny Marie

1 Kor 15,20-27a; Lk 1,39-56

Komentář k 1 Kor 15,20-27a: Motiv na ikonách znázorňuje smrt Panny Marie tak, že je zároveň přivinutím její čisté duše do náručí jejího Syna. Kéž se to stane i obrazem mého odchodu z tohoto světa.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2020) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2020) K čemu nám slouží tento svátek?

Charita pro Libanon

Charita pro Libanon
(10. 8. 2020) V reakci na výbuch, který v úterý 4. srpna 2020 otřásl libanonským Bejrútem, vyhlašuje Charita Česká…

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4. 8. 2020) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí františkánský…

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2020) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2020) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney (který netrpěl…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2020) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2020) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…