Dříve než vstoupíš do zaslíbené země, musíš přejít přes Rudé moře a poušť. (Don Bosco) - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
14. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Milovaní, skrze Ježíše Krista, Syna Božího a syna Panny Marie, prosme nyní společně našeho nebeského Otce.

  1. Prosme za církev, aby byla prorockým hlasem pro dnešní svět.
  1. Prosme za novokněze, aby radost a elán, které prožívají nyní, zakoušeli v celém svém kněžském životě.
  1. Prosme za národ Čechů, Moravanů a Slezanů, aby se navrátil ke Kristu.
  1. Prosme za pracující, aby následovali příklad Ježíše, tesaře z Nazareta.
  1. Prosme za všechny, kterým je bráněno, aby svobodně vyznávali svoji víru.
  1. Prosme za nemocné, aby se dali léčit Lékařem, který má lék na každou bolest.
  1. Prosme za chudé a utlačované, ať se svěří Božímu Synu, jenž přijal lidskou bídu a ponížení.
  1. Prosme za všechny, kdo jsou na prázdninách a dovolených, ať se radují z krásy Božího stvoření a chrání je Boží moc.
  1. Prosme za naši farní rodinu, abychom o Kristu svědčili těm, kteří tu žijí s námi a okolo nás.

 

Láskyplný Otče, který k nám promlouváš ve svém Slově,

slyš také a podle své vůle vyslyš naše modlitby.

Skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek Zelený čtvrtek

1 Kor 11,23-26; Jan 13,1-15

Komentář k 1 Kor 11,23-26: Chci svým životem docenit dar Kristova Těla tak, abych se proměňoval v to, co jím a piji?

Zdroj: Nedělní liturgie

Velký pátek

(9. 4. 2020) Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži.

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)
(9. 4. 2020) Na Velký pátek večer  v 21.00 proběhne v Římě křížová cesta s papežem Františkem, která bude přenášena televizí…

Velikonoční obřady v pražské katedrále

Velikonoční obřady v pražské katedrále
(9. 4. 2020) Přinášíme přehled letošních velikonočních obřadů ve svatovítské katedrále, včetně možnosti sledování jejich přenosu.

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace
(8. 4. 2020) Někteří lidé budou slavit Velikonoce sami. Nabízíme vám několik tipů, jak plodně prožít velikonoční třídení jen s…

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!
(8. 4. 2020) Maria je Matkou naděje. Stejně jako Abraham, také ona doufá, proti vší naději. (maria.cz)

Zelený čtvrtek

(7. 4. 2020) Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)
(6. 4. 2020) Podle Marko Rupnika a umělců Centra Aletti v Římě

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Kdo mi pokřtí miminko v době pandemie?

(1. 4. 2020) Křest dětí lze snadno odložit. Lze však dobře pochopit strach maminky o život právě narozeného dítěte a její touhu po…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz