Položit svůj život za své bližní neznamená jen umřít, ale také přijímat své bližní  takové, jací jsou, - archív citátů

články

25. 5. 2023, papež František

Církev je zbytečná, nálepka / foto: -ima-

Pastorace nejen jako tíživá povinnost

Žádná motivace k pastoraci nebude dostatečná, dokud ve svých srdcích nenecháme plát oheň Ducha svatého.

18. 5. 2023, Josef Prokeš

opuštěný kostel interier, starý,  / foto Michael Gaida Pixabay

Staré dobré časy se nevrátí, přišly totiž nové dobré časy

Díváme se na zašlou slávu naší církve a cítíme chlad chátrajících budov. 

11. 5. 2023, papež František

Victor Meirelles: First Mass in Brazil, 1861, Museu Nacional de Belas Artes / foto: Wikimedia Public Domain

Některé zvyklosti církve už nesouvisí s jádrem evangelia

Církev může rozeznat, že některé její vlastní zvyklosti už nesouvisejí přímo s jádrem evangelia. Mohou být sice krásné, ale při předávání evangelia neposkytují již stejnou službu jako dříve. Je proto potřeba trvalé pravdy vyjadřovat nově.

4. 5. 2023, Benedikt XVI.

Papež Benedikt XVI. ve vlaku / foto: © VaticanMedia

Kristus byl představován zastaralými formulemi (Benedikt XVI.)

Je potřeba se stále ptát, které věci, byť někdy platily za křesťanské, byly ve skutečnosti jen výrazem určité epochy.

2. 5. 2023

zlatý kříž, muzeum / -ima-

Církev byla dřív lepší, slyšíme občas...

„V minulosti byla církev lepší“, slyšíme občas. Zidealizovaný pohled na minulost církve ale vede k zoufalé touze po něčem, co nikdy nebylo, a k hluboké frustraci z toho, co je právě nyní. Zanechává nás věčně nespokojenými a slepými k tomu, co Bůh koná dnes.

28. 4. 2023, papež František

Karmel, slavné "věčné" sliby, řeholnice, karmelitka / foto -ima-

Kontemplativní řády nesou Boží lid vpřed

Jak mohou lidé v klauzuře hlásat evangelium?

21. 4. 2023, František Xaverský

kříž, polom, louka, lidé, skupinka, Šumava / foto -ima-

Prosím vás, abyste nedůvěřovali jen sami sobě

Prosím vás, abyste všechny své úkoly zcela zakotvili v Bohu a nedůvěřovali jen své moci, svému vědění ani lidskému mínění. Za tohoto předpokladu vás mohu považovat za dostatečně ozbrojené.

14. 4. 2023, Raniero Cantalamessa

kostel, horizont, obrys, obloha, temnota, protisvětlo, kostel svatého Jakuba Praha Stodůlky / foto -ima-

Katolíci, odvahu! Vzmužte se a jednejte!

Sili jste mnoho, sklidili však málo, jedli jste, nejste však nasyceni, pili jste, ale nestačí to k opojení, oblékli jste se, není vám však teplo... Znovu vystavte chrám!

8. 4. 2023, Pete Greig

slza, oko, detail, pláč, smutek, žena / foto Anemone123 Pixabay

První, kdo viděl vzkříšeného Ježíše, ho viděl přes slzy

Marie Magdaléna šla s pláčem k Ježíšovu hrobu. Pak ale přes vlastní slzy uviděla odpověď na všechny své modlitby...

6. 4. 2023, Kateřina Lachmanová

kříž, vitráž, maria / -ima-

Kristův kříž vypovídá o závažnosti hříchu

Když má hřích navrch, člověk se chová jako kondenzované zlo.

3. 4. 2023, Kateřina Lachmanová

kříž, cesta, park, město / -ima-

Nesení kříže = radostná zvěst?!

Na první pohled v nesení kříže žádnou radostnou zvěst evangelia nevidíme…

30. 3. 2023, Josef Ptáček

Farní web – fara moderní doby?

Farní web – fara moderní doby?

Jednou jsem skončil svou druhou dopolední mši svatou a chystal se odejít na oběd. Všiml jsem si ale, že ke kostelu začínají přicházet další lidé. Na farním webu byla totiž omylem napsaná mše svatá od 11.30 hod. A když je to na webu, nejde to jinak! 

25. 3. 2023, papež František, Terezie z Lisieux (sv. Terezie od Dítěte Ježíše), Jerzy Zielinski

kvetoucí stromy, kostel / foto Michal Němeček

Některé naše snahy nenesou ovoce

Neplodné snahy, stromy bez ovoce...

19. 3. 2023, Raniero Cantalamessa

Kýčovitý blikající pestrobarevný obrázek Ježíše v tržnici / -ima-

V čem spočívá osobní setkání s Kristem?

Sekulární svět dělá všechno (a bohužel úspěšně!), aby bylo jméno Ježíš oddáleno nebo zamlčeno v jakékoli diskusi o církvi.

12. 3. 2023, Gregory Boyle

šachy, prohra, neúspěch, hra, figurky / Photo by JESHOOTS on Unsplash

Úspěch není naším povoláním

Budeme-li prahnout po úspěchu, nebudeme vidět člověka, který právě sedí před námi.

6. 3. 2023, Josef Prokeš

koš, košíková, basketball, obloha, nebe / -ima-

Neúspěchy mě v životě nejvíce posouvaly…

Jaká máme kritéria „úspěchu“? 

27. 2. 2023, Radek Tichý

žaltář, žalm, bible, mše kostel / -ima-

Nechápu, proč se nekáže na žalmy

Žalmy - lék na naše trápení…

21. 2. 2023, papež František

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Vatican Media

Poselství papeže Františka k postní době 2023

Ježíšova odpověď nechápajícím učedníkům...

21. 2. 2023

kříž, křížová cesta, Ukrajina, Šimon z Kyrény / -ima-

Šimon z Kyrény na Ukrajině

Jistého Šimona z Kyrény, který právě přicházel z pole a šel kolem, přinutili, aby nesl Ježíšův kříž. (Mk 15,21)

16. 2. 2023, Elias Vella

kříž, tma, temnota, západ slunce, horizont, červánky / -ima-

Co znamená milovat nepřátele?

Ježíš nám neříká: „Nemějte nenávist.“

Sekce: články

Čtení z dnešního dne: Středa 31. 5. - svátek Navštívení Panny Marie

1. čtení - Sof 3,14-18 nebo Řím 12,9-16b; Evangelium - Lk 1,39-56

Komentář k Lk 1,39-56: U našeho Boha najdou naplnění pokorní, ponížení, hladoví. Mocným, bohatým a pyšným se nevnucuje.

Zdroj: Nedělní liturgie

Ubožáku, tobě se líbí křesťanství?

(31. 5. 2023) Sv. Justin, mučedník - svátek 1.6.

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(29. 5. 2023) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Noc kostelů

Noc kostelů
(29. 5. 2023) Základní informace o Noci kostelů.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
(28. 5. 2023) Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum…

Jedenáct let v domácím vězení v Olomouci / k poslechu

Jedenáct let v domácím vězení v Olomouci / k poslechu
(26. 5. 2023) Jedenáct let držel komunistický režim v domácím vězení olomouckého biskupa Josefa Matochu. 

Svatodušní novéna

(25. 5. 2023) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Podklady k…