Kdo si chce vystačit pouze sám, kdo se domnívá, že všechno musí udělat sám,  - archív citátů

články

28. 7. 2021, Clive Staples Lewis

bus / wikimedia

Než mě Bůh obklíčil, byla mi nabídnuta svobodná volba

Jel jsem jednou autobusem vzhůru na Headigton Hill. Měl jsem pocit, že je mi – právě tehdy a tam – dána svobodná volba.

21. 7. 2021, (Foto: MN)

pramen vody / foto Michal Němeček

Máš na starosti péči o druhé? Nezanedbávej přitom sebe!

Nic není pro služebníky církve tak potřebné, jako vnitřní modlitba; má předcházet, provázet i následovat všechno, co konáme.

15. 7. 2021, papež František (Foto: MN)

Poškozená Boží muka / foto Michal Němeček

Mrzačení našeho poselství

Rychlost komunikace a zájmová selekce obsahu prováděná médii v dnešním světě, vystavují poselství, které hlásáme, více než kdy jindy riziku jeho zmrzačení a redukci na pár druhotných aspektů. Odtud plyne, že některé otázky, které jsou součástí učení církve, zůstávají mimo kontext, který jim dává smysl.

9. 7. 2021

Fotka od truthseeker08 z Pixabay

Pastorační péče v hospici

Na pokoj k nemocnému vstupuji vždy podle pravidla: „Klika – rohožka“. V klidu se na chvíli zastavím na rohožce (skutečné nebo pomyslné), pak na chvíli podržím kliku u dveří a řeknu: "Pane Bože, jestli myslíš, tak já tam tedy jdu. Jestli chceš, abych mu něco řekla, tak mi pověz co." Potom už není potřeba si dělat starosti.

2. 7. 2021

Dr. Moscati

Život je poslání, úkol, i bolest

Jeden z mladých lékařů, kteří chodili na přednášky MUDr. Moscatiho, se trápil tím, že byl nucen dělat venkovského lékaře, ačkoliv aspiroval na vědeckou kariéru. Vyrovnával se s tím těžce. Moscati mu s otcovskou jemností napsal dopis.

27. 6. 2021, papež František

kněz, průhled LCD / -ima

Kněží, neodkládejte svou křehkost!

Každý kněz-superman končí špatně. Naše křehkosti jsou místem pro setkání s Pánem.

23. 6. 2021, (Foto: MN)

měsíc v noci, tma / foto Michal Němeček

Pochybnosti Jana Křtitele a pochybnosti naše

Moje osobní zkušenost se zapomenutou baterkou a Božím zjevením.

17. 6. 2021

spojené ruce / -ima-

Pomůžete mi zemřít?

Často zůstávám stát v úžasu nad upřímností pacientů, kteří se na mne takto přímo obrátí. 

14. 6. 2021, (Foto: MN)

věž, rozhledna, vysílač, příroda, obloha / foto Michal Němeček

Konkrétní tipy pro solidní spiritualitu

Rád bych vám svěřil něco, co bych nazval Rady na cestu. Mé zaměstnání je duchovní doprovázení, tedy být na cestě s těmi, kteří usilují o solidní spiritualitu, a na této cestě je doprovázet. Následující rady jsou tedy shrnutím doporučení, která dnes vidím jako nejefektivnější nástroje duchovního života.

12. 6. 2021

sv. Antonín, kostelní vitráž / foto-ima-

Antonín z Padovy - původně augustinián, pak františkán

"Láska činí sladkým i to, co je svou vlastní povahou nepříjemné a nesnesitelné" (Sv. Antonín).

9. 6. 2021

srdce na tričku, dítě / -ima-

Bůh dal člověku „srdce“

Nejvíce lásky zakoušíme, když skutečně milujeme...

4. 6. 2021, Aleš Opatrný

zpověď, kajícník / foto-ima-

Zpovídáte rád?

Zpovídám rád odedávna. Ne, že by hříchy byly nějak zábavné nebo zajímavé. Ale jsem rád, když mohu být druhému člověku nejen naslouchajícím uchem, ale hlavně poslem Božího milosrdenství. Pronést slova rozhřešení a vědět, že se v tu chvíli něco úžasného děje, to je radost a síla. Někdy až k slzám. 

28. 5. 2021, Matthew Kelly

mše, kostel, cedule, text: Každý katolík má býti v neděli a zasvěcený svátek přítomen celé mši svaté. / -ima-

Nudíte se při mši?

Nudili jste se někdy na mši? Jasně, všichni. Nelze nebrat v úvahu rostoucí počet těch, kteří jsou přesvědčeni, že eucharistie - ústřední moment katolicismu je nudný, a zároveň očekávat, že budoucnost bude lepší než minulost. Ale co byste řekli na to, kdybych vám nabídl něco, co zaručí, že se už nikdy nebudete na mši nudit, ledaže byste si to sami přáli?

21. 5. 2021, Alberto Reyes Pías (Foto: MN)

kkostel, ruiny / foto Michal Němeček

Bída církve

V církvi potkáš mnoho dobrého i špatného a budeš muset … bojovat.

17. 5. 2021, papež František, Aleš Opatrný

kroužek výuky náboženství v bytě, děti / -ima-

„Laický“ katecheta - katecheta druhé třídy?

Zamyšlení o (staro)nové službě v církvi - službě laického katechety, kterou ustanovil papež František.

14. 5. 2021, Řehoř Veliký (Foto: MN)

nohy muže s botami, podhled / foto Michal Němeček

Kdo vede druhé, ať se nad ně nevyvyšuje

Ten, kdo vede druhé, ať nepohrdá bližními, a když se k nim sklání, ať neopomíjí upínat svůj zrak k nebi.

7. 5. 2021, (Foto: MP)

Dvojice, stíny, dlažba /  foto Miloš Padevět

Snášet lidi kolem sebe - i to znamená dát za ně svůj život

„Dát svůj život“ znamená i snášet mlčení a grimasy lidí kolem mně a přijímat jejich charakterová omezení. 

30. 4. 2021

dílna / foto ima

Proč nevychovával Ježíše nějaký zbožný farizeus?

Z lidského pohledu by bylo daleko pochopitelnější, kdyby se Ježíšovým otcem stal někdo z duchovní elity izraelského národa, například farizeus či znalec zákona: snáze by mohl připravit svého syna na jeho misi a Ježíšovo působení by mohlo působit méně pochybně.

26. 4. 2021, Elias Vella (Foto: MN)

člověk, muž, kotoul, stojka, krajina, louka / foto Michal Němeček

Bůh tě může angažovat, ať už jsi kdokoli

Mnohdy máme strach, že nás druzí nepřijmou takové, jací jsme.

19. 4. 2021, papež František (Foto: MN)

Vrak auta / foto Michal Němeček

Reforma církve dle ďáblovy strategie

Když nepřítel – ďábel – útočí na církev, snaží se jí především zabránit v modlitbě.

Sekce: články

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Sobota 31.7.

Lv 25,1.8-17; Žl 67; ; Mt 14,1-12

Komentář k Lv 25,1.8-17: Mohu právem obdivovat sociální rozměr Starého zákona. Zvláště dnes, kdy hrstka lidí vlastní bohatství celé země. Co vše způsobila ztráta víry v Hospodina, jako hospodáře…

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2021) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2021) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…

sv. Marta (29.7.)

(28. 7. 2021) Člověk se mnohdy nechá strhnout naléhavými potřebami a opomene to, co je opravdu důležité. Toto nebezpečí číhá na každém…

Doporučujeme: Komiks o sv. Ignácovi z Loyoly

Doporučujeme: Komiks o sv. Ignácovi z Loyoly
(25. 7. 2021) Ignác hledá něco víc je název zajímavého komiksu (nejen) pro děti. Komiks přehledně a zjímavě vyobrazuje napínavý život…

Světový den prarodičů a starých lidí (25. července)

Světový den prarodičů a starých lidí (25. července)
(23. 7. 2021) V neděli 25. července 2021 se slaví první Světový den prarodičů a starých lidí. Papež František pro něj zvolil motto…

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20. 7. 2021) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií. 

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2021) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby…

Doporučujeme k přečtení: Hroznýš v dívčí škole

Doporučujeme k přečtení: Hroznýš v dívčí škole
(16. 7. 2021) Kniha o jedné nestandartní škole, ne/standartním životě z víry, ne/standartním Božím…

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2021) z kláštera Compiègne u Paříže