Vylej před Bohem své srdce "Lidé, doufejte v Boha v každé době, před ním vylejte své srdce, - archív citátů

články

25. 5. 2022, Elias Vella

zmrzlina / foto : pixabay.com

Už nejsem katolička

Co lidem nabízíme? Nabízíme jim jen učení o Ježíši, nebo Ježíše?

19. 5. 2022

Titus Brandsma / foto: vaticannews.va

Podivín Titus Brandsma svatořečen

V neděli 15. 5. 2022 papež František kanonizoval neobvyklého odpůrce nacismu: Holanďan Titus Brandsma (1881-1942) byl složitou osobností, která nám má co říci i dnes. Titovo úsilí o mír a usmíření má v čase války na Ukrajině velký význam.

12. 5. 2022, Aleš Opatrný

Církev = muzeum? / foto: -ima-

Snění o návratu (do) minulosti

Být věřícím křesťanem je v současné společnosti jaksi „nenormální“. Mnozí si tak lámou hlavu, jak to v církvi udělat, „aby to zas bylo jako dřív“...

5. 5. 2022

bl. César de Bus (* 1544) / foto: vaticannews.va

Nezatěžoval své hlásání odbornými citacemi, ale volil běžná a známá slova

15. 5. 2022 bude svatořečený bl. César de Bus (* 1544), který je označován jako otec katecheze „vtělené“ do kultury své doby. Užíval jednoduchý jazyk a běžná slova, aby všem zpřístupnil křesťanskou nauku.

30. 4. 2022

lanovka / ima

Kdy jsme dost křesťansky vyzbrojeni

Prosím vás, abyste všechny své úkoly zcela zakotvili v Bohu a nedůvěřovali jen své moci, svému vědění ani lidskému mínění. Za tohoto předpokladu vás mohu považovat za dostatečně ozbrojené.

26. 4. 2022

P. Dolindo - autor Novény odevzdanosti

Jak kázal autor známé novény odevzdanosti

V Neapoli snad neexistuje kostel, kam by ho nikdy nepozvali. Někdy kázal až osmkrát či devětkrát za jediný den.

24. 4. 2022, IMA (Foto: IMa)

monsignore s telefonem / ima

Byl nevěřící Tomáš nevěřící, anebo závistivý?

Přestože každý z apoštolů, kteří viděli na vlastní oči vzkříšeného Ježíše, poskytl Tomášovi přesvědčivé svědectví, nechtěl uvěřit. Je možné, že jeho nevěřícnost plyne ze závisti. Lze vytušit jeho myšlenky: „To není spravedlivé.“ Místo aby přiznal svou závist, hraje chytrého. Závist je zvláště absurdní tam, kde se dotýká duchovního života.

21. 4. 2022

foto: pixabay.com

Synodální cesta vyvolává emoce

Synodální cesta, kterou vyhlásil papež František, po světě vyvolává značné a rozdílné emoce. Zatímco mnozí jsou šťastní, že se někdo zajímá o to, co si skutečně myslí, jiní neskrývají obavy a mají dojem, že tím dochází k podkopání podstaty církve.

16. 4. 2022

Velikonoční oheň a svíce, paškál /IMA

Světlo Kristovo!

Temnota symbolizuje chvíle našich pochyb, zoufalství, slabosti, ale též chvíle, kdy jsme sešli z cesty... Na prahu setmělého kostela se kněz zastaví a zpívá: „Světlo Kristovo!“ Celé shromáždění pak v tichosti vstupuje do kostela, vedené tímto nepatrným velikonočním plamínkem. 

13. 4. 2022

podrzmní kryt na Ukrajině vyzdobený dětskými kresbami (zdroj foto: vaticannews.va)

Pastorace ve válce na Ukrajině: Nevěděl jsem, co mám dělat…

Kryty na Ukrajině budou jednou prázdné - jako Ježíšův hrob.

11. 4. 2022

odložený kříž, kávovar, chlebíčky / foto IMA

Ježíšova prohra

Z lidského hlediska byla Ježíšova mise propadák – a právě toto selhání je v jistém smyslu jádrem křesťanské teologie.

4. 4. 2022, Radek Tichý

wikimedia

Velikonoce během války je třeba slavit zvlášť intenzivně

V době, kdy lidé umírají jen několik stovek kilometrů od nás na válečné frontě, si člověk klade otázku, zda má právo se z něčeho radovat, zda může odjet na dovolenou, zda smí slavit sváteční dny.

30. 3. 2022

foto: sasint, pixabay.com

Nechme si někdy pomoci od Šimonů z Kyrény

Nesnažme se vše zvládnout a překonat vlastními silami, ale dovolme druhým, aby nám pomohli. I na křížové cestě se objevil muž jménem Šimon z Kyrény, který pomohl Ježíšovi s křížem.

23. 3. 2022, Gereon Goldmann

Lidé nesou kříž, viz Šimon z Kyrény, Ukrajina / foto: IMA

Šimon z Kyrény v průběhu války

Na náměstí před kostelem jsem potkal kněze, který se modlil ze svého breviáře a nezajímal se o to, co se kolem něho děje. Pozdravil jsem ho a vysvětlil mu, že se tu zanedlouho bude bojovat a že by bylo rozumnější, kdyby i s farníky odešel do hor. Neodpověděl mi…

15. 3. 2022, Jacques Philippe

Pixabay License

Za každé situace si uchovat vnitřní pokoj

Naším cílem není snaha dělat spoustu věcí (byť dobrých a správných) jen podle našich plánů a schopností. Ale především bychom se měli zaměřit na duchovní podmínky, které Bohu umožňují v nás jednat. Jen tak budeme moci nést „trvalý užitek“ (srov. Jan 15,16).

7. 3. 2022, papež František

spící učedníci v Getsemane / foto: ima

Kněžská služba je sterilní - bez vztahu s Pánem

„Bez smysluplného vztahu s Pánem je kněžská služba odsouzena k tomu, aby se stala sterilní.“ Výběr ze slov papeže Františka na mezinárodním sympoziu o kněžství, které proběhlo v únoru 2022.

2. 3. 2022

dítě, granát / -ima-

Proti válce je třeba kázat

Klidně si jděme nyní zaplavat. Život stojí za to, abychom ho žili. Jinak by nebylo třeba bránit ho.

1. 3. 2022, papež František

Postní doba vrcholí ohněm

Postní doba vrcholí ohněm

Postní doba začíná popelcem, ale vrcholí ohněm

25. 2. 2022, Aleš Opatrný

foto: ONVY

Vojenské přepadení Ukrajiny

Nevyžádané exercicie… 

21. 2. 2022, Augustin z Hippo (Foto: Jakub Šerých, Člověk a víra)

Stavba kostela Krista Spasitele v Praze na Barrandově, Autor foto: Jakub Šerých, Člověk a víra

Církev je jako stavba kostela

Ve svém slavném díle „O Boží obci“ svatý Augustin přirovnává budování křesťanského společenství ke stavbě kostela. Avšak pokud lidé věřící v Krista nejsou spojeni láskou, nemohou dům Páně budovat…

Sekce: články

Čtení z dnešního dne: Sobota 28. 5.

Sk 18,23-28; Jan 16,23b-28

Komentář k Sk 18,23-28: Priscila a Akvila vykládají dokonale Boží nauku, Boží cestu. Věnuji svůj čas tomu, abych se zdokonalil ve víře? Přijímám druhé bez předsudků?

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(29. 5. 2022) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Sestra Maria Restituta Kafková – dobře zpracovaný dokument k poslechu

Sestra Maria Restituta Kafková – dobře zpracovaný dokument k poslechu
(24. 5. 2022) Gestapo si pro ni přišlo na operační sál. Smrt našla pod gilotinou. Řeholnice Marie Restituta Kafková…

26. KVĚTNA - SV. FILIP NERI

(24. 5. 2022) Filip Neri se narodil dne 21. července roku 1515 ve Florencii v rodině Františka a Lukrecie z Mosciana. O jeho dětství…

Svatodušní novéna

(23. 5. 2022) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Podklady k…

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(22. 5. 2022) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(22. 5. 2022) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2022) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...