články

22. 9. 2022, Radek Tichý

Podávání sv. přijímání / foto: Čav, Lucie Hornikova

Když jdeš k přijímání, nepřistupuj s roztaženými prsty

Boží pokrm ​proměňuje náš život...

16. 9. 2022

Vinná réva, vinný kmen, vinice, hrozno / Foto Joe - Pixabay.com

Pastorace pro Boha, ale BEZ BOHA

Čím více kroužíme jen okolo svých problémů, tím méně životodárné síly předáváme…

10. 9. 2022, papež František

kříž, cesta, zamračeno, postavy / -ima-

Nebojme se zlých okamžiků

Prohry  i vítězství patří k životu.

5. 9. 2022, papež František

rozcestník u silnice pohledem z auta / foto: -ima-

Každý z nás se musí rozhodovat. Je proto třeba umět rozlišovat

Nikdo před sebou nenajdeme již připravený život, který máme žít. Musíme o něm rozhodovat průběžně. Bůh nás vyzývá, abychom hodnotili a vybírali: stvořil nás svobodné a chce, abychom svou svobodu uplatňovali.

31. 8. 2022, papež František

Čekání na východ slunce na Sněžce. Foto displeje mobilu / foto: -ima-

Sladká píseň přírody. Ale i její truchlivý výkřik…

Pokud se naučíme naslouchat hlasu stvoření, zaznamenáme v něm určitý nesoulad. Na jedné straně je to sladká píseň oslavující našeho milovaného Stvořitele, na druhé straně truchlivý výkřik oplakávající špatné zacházení od nás lidí.

27. 8. 2022

foto MW KD

Utrpení uzavírá do samoty

Ježíš velmi dobře ví, že mimo něj žádná útěcha ani pomoc neexistuje. Proto se k nám obrací se svým pozváním: „Pojďte ke mně!“

22. 8. 2022, Marek Orko Vácha (Foto: ima)

položený odložený kříž, krucifix, cross, Kreuz,

Seznam povoleného a zakázaného

O co v křesťanství ne-jde...

17. 8. 2022, Madeleine Delbrel Delbrelová, Vojtěch Kodet

postava s deštníkem na ulici ve tmě / foto: pixabay.com

Nic nutného nám nechybí

Věříme, že tato ulice, tento svět, kam nás Bůh postavil, je pro nás místem naší svatosti. Věříme, že nám nic nutného nechybí, protože kdyby nám něco nutného chybělo, Bůh by nám to jistě již dal. (Madeleine Delbrélová)

8. 8. 2022

semafor, červená / foto: pixabay.com

Osvobodit se od břemene náboženství

Pouze tehdy, když upnu svůj pohled na Ježíše a začnu jej skutečně poslouchat, osvobodím se od břemene náboženství sestávajícího pouze z obřadů, zásluh, skutků a povinností.

2. 8. 2022

Faith no more / -ima-

26. 7. 2022, Gereon Goldmann

Pius XII. - wikimedia

Bláznivý Němec chce přepadnout papeže

Prelát v pestrobarevném taláru a s knihou v červené vazbě v ruce se na mě díval, jako bych spadl z višně. Potom vystoupil o tři schody výše a seshora na mě zahřměl: "O vaší prosbě nechce Svatý otec nic slyšet!“ To mě rozčílilo: „Kdo tu rozhoduje, co chce Svatý otec slyšet, vy, nebo on?“

19. 7. 2022, Aleš Opatrný

afričané, děti / foto -TR-

Misie NENÍ jen pro misionáře v dalekých zemích

Co rozumět pod slovem „misie“, nezůstaneme-li jen u hezkého obrázku, jak bílý misionář vykládá malým černouškům katechismus?

13. 7. 2022

kasička andílek, anděl, Pán Bůh zaplať / foto: -ima-

Peníze ve farnostech nemusí být problém

Ceníme si toho, do čeho jsme ochotni dát své peníze.

6. 7. 2022, papež František

Zelený strom v judské kamenné poušti / foto Michal Němeček

Bída světa je důvodem našeho poslání, nikoli jeho překážkou

Naše doba po nás žádá, abychom objevili nové formy poslání.

30. 6. 2022, papež František

plastové lahve na vodu / Fotka od Willfried Wende z Pixabay

Evangelium není destilovaná voda

Evangelium není destilovaná voda a jeho hlásání není neutrální. 

23. 6. 2022

kříž, rozcestník / ima

Odešli z katolické církve. Kam směřují?

Všimli jste si někdy, že většina bývalých katolíků odcházejících do jiných církevních společenství si vybírá takové církve, které od nich očekávají víc než ta, kterou opouštějí? Je to v rozporu s tím, co bychom čekali.

17. 6. 2022, Aleš Opatrný

foto: sebastien-goldberg-unsplash

O co jde v exhortaci Milovaná Amazonie

Mnoho lidí alespoň zběžně slyšelo o „amazonské exhortaci“ Querida Amazonia papeže Františka. Její komentáře se bohužel redukovaly hlavně na otázku svěcení ženatých mužů. Ale jak tomu bývá, exhortace má daleko širší záběr a význam.

14. 6. 2022

P. František Kohlíček po propuštění z komunistického vězení v roce 1960 / zdroj: archiv pamětníka

Lidický farář Josef Štemberka vychoval známého kněze P. Františka Kohlíčka

Zpočátku války byly v Lidicích i veselejší nadějnější chvíle. Například slavná primiční mše novokněze P. Františka Kohlíčka z vedlejší obce Buštěhrad, která se konala 29. června 1940. 

12. 6. 2022

Ruina kostela v Lidicích během jeho ničení / fofo: lidice-memorial.cz

Poslední Boží tělo v Lidicích 1942

Byl čtvrtek 4. června 1942 a lidický farář Josef Štemberka se chystá na nedělní slavnost Božího Těla. Je nutné připravit průvod, venkovní oltáře, výzdobu kostela a hudbu. Při pátečních bohoslužbách se modlí za rodiny Horákových a Stříbrných.

3. 6. 2022

foto: pixabay.com

Vstoupila jsem do katolické církve

Nemyslím si, že by katolická církev byla dokonalá. Před několika lety jsem ale do ní přestoupila. Měla jsem pro to své důvody. 

Sekce: články

Čtení z dnešního dne: Úterý 27. 9. 2022 - Památka sv. Vincence z Paula, kněze

1. čtení - Job 3,1-3.11-17.20-23; Evangelium – Lk 9,51-56

Komentář k Lk 9,51-56: Nesvolávat oheň ani nehubit! To není náš úkol ani dnes. Však už tenkrát Pán horlivce přísně pokáral!

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)
(26. 9. 2022) Stal se knězem kvůli dobrému bydlu.

Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

(26. 9. 2022) Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí...

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás
(24. 9. 2022) Jak následovat "dědice" české země? Asi ho nebudeme následovat zrovna v statečném hájení českého území. ...

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno?

(23. 9. 2022) Pracovní listy pro děti. V září dozrávají hrozny vinné révy a slaví se "vinobraní". A znáte nějaké další…

Věkově smíšené skupiny dětí ve farnosti - problém nebo skrytý potenciál? Seminář.

Věkově smíšené skupiny dětí ve farnosti - problém nebo skrytý potenciál? Seminář.
(22. 9. 2022) Seminář Skrytý potenciál smíšených skupin - pátek 21. 10. 2022, 15:00 - 19:00.

Oblastní setkání katechetů a pedagogů Arcidiecéze pražské

Oblastní setkání katechetů a pedagogů Arcidiecéze pražské
(22. 9. 2022) Prostor k vzájemnému poznávání, sdílení zkušeností a potřeb, vzdělávání a hledání... Pořádá Středisko katecheze a výuky…