Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování. Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
6. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Milovaní, jako blahoslavení, to je šťastní, prosme nyní společně našeho dobrého Pána:

  1. Prosme za všechny členy církve, ať jsou šťastní s Ježíšem a šťastnými činí i lidi kolem.
  2. Prosme za papeže Františka, aby svým myšlením a postoji inspiroval všechny lidi dobré vůle.
  3. Prosme za lidi sociálně vyloučené, aby se v církvi mohli cítit jako doma.
  4. Prosme za Čechy a všechny Evropany, ať nepodléhají konzumismu, a z toho, co mají, dávají potřebným.
  5. Prosme za výrobce a obchodníky, ať se neřídí čistě ekonomickými zájmy, lhostejnými vůči přírodě a nejchudším obyvatelům planety.
  6. Prosme za opuštěné a zarmoucené, abychom za nimi přišli a vrátili jim úsměv.
  7. Prosme za naši farní rodinu, abychom žili jako ti, které Kristus vzkřísí k věčnému životu.

Pane Ježíši Kriste, zdroji našeho štěstí, vyslyš dobrotivě tyto a všechny

naše prosby. Neboť ty žiješ a kraluješ po všechny věky věků.

Amen.

____________________

Inspirováno liturgickými čteními, apoštolskou exhortací Evangelii gaudium (2013) a encyklikou Laudato siʼ (2015) papeže Františka.

Čtení z dnešního dne: Pátek 23. 2.

1. čtení - Ez 18,21-28; Evangelium - Mt 5,20-26

Komentář k Ez 18,21-28: Obrácení není pouze odvrácení se od špatnosti, ale změna vztahu k Bohu. On není jakýmsi „hlídačem“, ale chce mou lásku! Právě to má být impulsem pro mé jednání.

Zdroj: Nedělní liturgie

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.