Jestliže mě miluješ, nemysli na svou pastvu Co znamená Ježíšovo trojí: „Miluješ mě?“ - archív citátů

papež František | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus A)
6. neděle velikonoční - A / Regina coeli - papež František (Duch svatý nás koriguje a brání)

Evangelium dnešní, šesté neděle velikonoční, k nám promlouvá o Duchu svatém, o Duchu, kterého Ježíš nazývá Paraklét (srov. J 14,15-17). Paraklét je slovo, které pochází z řečtiny a znamená zároveň utěšitel a obhájce. To znamená, že Duch svatý nás nikdy nenechává samotné, stojí při nás jako advokát, který pomáhá obviněnému tím, že stojí po jeho boku. A navrhuje nám, jak se bránit tváří v tvář těm, kdo nás obviňují. Pamatujme, že velkým žalobcem je vždy ďábel, který do vás vkládá hříchy, touhu po hříchu, špatnost. Zamysleme se nad těmito dvěma aspekty: nad jeho blízkostí - je nám nablízku - a nad jeho pomocí proti těm, kdo nás obviňují.

Jeho blízkost: Duch svatý, jak říká Ježíš, "zůstává s vámi a zůstává ve vás" (srov. v. 17). Nikdy nás neopouští. Duch svatý chce být s námi: není to žádný kolemjdoucí host, který nás přichází zdvořile navštívit. Ne, je to životní společník, stálá přítomnost, je to Duch a chce přebývat v našem duchu. Je trpělivý a zůstává s námi, i když klesáme. Zůstává, protože nás skutečně miluje: nepředstírá, že nás miluje, a pak nás nechá v těžkostech samotné. Ne, je věrný, je otevřený, je autentický.

Skutečně, když se ocitneme ve zkoušce, Duch svatý nás utěšuje, přináší nám Boží odpuštění a sílu. A když nás konfrontuje s našimi chybami a napravuje nás, činí tak s laskavostí: v jeho hlase, který promlouvá k srdci, je vždy slyšet tón něhy a vřelost lásky. Duch Parakléta je ovšem náročný, protože je to opravdový přítel, věrný přítel, který nic neskrývá, který navrhuje, co změnit a jak růst. Když nás však opravuje, nikdy nás neponižuje a nevzbuzuje nedůvěru, naopak nám zprostředkovává jistotu, že s Bohem to zvládneme, a to vždy. V tom spočívá jeho blízkost. Je to krásná jistota.

Za druhé je Duch Parakléta naším obhájcem: brání nás tváří v tvář těm, kdo nás obviňují: před námi samými, když se nemilujeme a neodpouštíme si, dokonce až do té míry, že si říkáme, že jsme ztroskotanci a budižkničemové; před světem, který zavrhuje ty, kdo neodpovídají jeho schématům a vzorům; před ďáblem, který je "žalobcem" a rozdělovačem par excellence (srov. Zj 12,10) a dělá vše pro to, abychom se cítili neschopní a nešťastní.

Tváří v tvář všem těmto obviňujícím myšlenkám nám Duch svatý naznačuje, jak bychom měli reagovat. Jakým způsobem? Paraklét, říká Ježíš, je ten, který "nám připomíná všechno, co nám Ježíš řekl" (srov. J 14,26). Připomíná nám tedy slova evangelia, a tak nám umožňuje odpovědět obviňujícímu ďáblovi nikoliv našimi vlastními slovy, ale slovy Páně. Především nám připomíná, že Ježíš vždy mluvil o Otci, který je na nebesích, dal nám ho poznat a zjevil nám svou lásku k nám, kteří jsme jeho děti. Pokud vzýváme Ducha, učíme se přijímat a připomínat si nejdůležitější životní skutečnost, která nás chrání před obviněními ze zla. A jaká je tato nejdůležitější životní skutečnost? Jsme milované Boží děti: to je nejdůležitější skutečnost a Duch nám ji připomíná. 

Bratři a sestry, ptejme se dnes sami sebe: vzýváme Ducha svatého, modlíme se k němu často? Nezapomínejme na Toho, který je nám nablízku, ba v nás! A pak, nasloucháme jeho hlasu, když nás povzbuzuje i když nás usměrňuje? Odpovídáme Ježíšovými slovy na obvinění ze zlého, na "soudy" života? Pamatujeme na to, že jsme milované Boží děti? Kéž nás Maria učiní poddajnými vůči hlasu Ducha svatého a vnímavými vůči jeho přítomnosti.

Se svolením převzato z webu České sekce Vatican News.
Redakčně upraveno.

Související texty k tématu:

Duch svatý  

Čtení z dnešního dne: Pondělí 24. 6. 2024, Slavnost narození svatého Jana Křtitele

Iz 49,1-6; Sk 13,22-26

Komentář k Lk 1,57-66.80: Poté, co otec dítěte souhlasil s navrženým jménem, mohl konečně promluvit. To nedostatek víry způsobil, že tenkrát oněměl. Také nám při nedostatku odvahy přijmout nové věci hrozí oněmění a sterilita.

Zdroj: Nedělní liturgie

Papež: Církev je otevřená všem, ale homosexuální svazky nemůže žehnat

(23. 6. 2024) V rozhovoru pro americkou televizní stanici Cbs František znovu zdůrazňuje otevřenost církve "všem, každému" a…

Narození Jana Křtitele (svátek 24. 6.)

Narození Jana Křtitele (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2024) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen…

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ - Letní kurzy v roce 2024

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ - Letní kurzy v roce 2024
(22. 6. 2024) Kurzy zaměřené na obnovu a prohloubení vztahů mezi manžely a v rodině s názvem ´Manželská setkání´…

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2024) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

sv. Tomáš More (22.6.)

(20. 6. 2024) Filozof, politik, humorista, mučedník... Popraven (1535) králem Jindřichem VII. 

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2024) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Pouť důvěry Taizé - 47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých

Pouť důvěry Taizé -  47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých
(16. 6. 2024) Estonské hlavní město Tallinn bude hostit příští evropské setkání mládeže Taizé ve dnech 28.12.2024-1.01.2025.