Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
7. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Sestry a bratři, Pán Ježíš nás vyzývá: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!“ Prosme společně o to, abychom to dokázali.

  1. Pomáhej nám, křesťanům, ať se máme navzájem rádi, jako ty miluješ nás.
  2. Veď svou církev, ať se neřídí logikou světa, ale logikou evangelia.
  3. Zmař záměry všech, kteří strojí úklady nevinným.
  4. Prokaž dobrodiní těm, kteří nás zradili a jakkoli nám ublížili.
  5. Dopřej všem, kdo jsou právě teď bez jídla, vody a léků, aby k nim včas dospěla pomoc.
  6. Dej, ať si slova dnešního evangelia vezmeme k srdci a chceme je realizovat.
  7. Dej našim zesnulým, ať nesou tvoji podobu a žijí s tebou na věky.

Pane Ježíši Kriste, vyslyš prosby svých přátel, kteří se dovolávají

tvého milosrdenství. Neboť ty žiješ a kraluješ po všechny věky věků.

Amen.

Čtení z dnešního dne: Pátek 31. 3.

1. čtení - Jer 20,10-13; Evangelium - Jan 10,31-42

Komentář k Jer 20,10-13: Když i přátelé číhají na můj pád, bude vztah k Hospodinu silnější. Kéž si to uvědomím ve chvílích zoufalství…

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2023) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Květná neděle

Květná neděle
(29. 3. 2023) Květná (nebo též Pašijová) neděle je označení pro poslední postní neděli před Velikonocemi. Název svátku je odvozen od…

Terezie z Avily - výročí narození

(27. 3. 2023) Svatá Terezie od Ježíše, "Terezie z Ávily" (28. 3. 1515 Ávila – 4. 10. 1582 Alba de Tormes) Nic ať tě…

Časně ráno 25. března 1951 v zajateckém táboře v Severní Korei

(25. 3. 2023) Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské…

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(24. 3. 2023) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Sv. Rebeka Rafqa (svátek 23.3.)

(23. 3. 2023) Rafqa Pietra Choboq Ar-Rayès * 29. 6. 1832 Libanon † 23. 3. 1914 Libanon 

Zvěstování Páně (25.3.)

(22. 3. 2023) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…