Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
7. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Sestry a bratři, Pán Ježíš nás vyzývá: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!“ Prosme společně o to, abychom to dokázali.

  1. Pomáhej nám, křesťanům, ať se máme navzájem rádi, jako ty miluješ nás.
  2. Veď svou církev, ať se neřídí logikou světa, ale logikou evangelia.
  3. Zmař záměry všech, kteří strojí úklady nevinným.
  4. Prokaž dobrodiní těm, kteří nás zradili a jakkoli nám ublížili.
  5. Dopřej všem, kdo jsou právě teď bez jídla, vody a léků, aby k nim včas dospěla pomoc.
  6. Dej, ať si slova dnešního evangelia vezmeme k srdci a chceme je realizovat.
  7. Dej našim zesnulým, ať nesou tvoji podobu a žijí s tebou na věky.

Pane Ježíši Kriste, vyslyš prosby svých přátel, kteří se dovolávají

tvého milosrdenství. Neboť ty žiješ a kraluješ po všechny věky věků.

Amen.

Čtení z dnešního dne: Sobota 2. 3.

1. čtení - Mich 7,14-15.18-20; Evangelium - Lk 15,1-3.11-32

Komentář k Lk 15,1-3.11-32: Odvážně se zamyslím nad tímto úryvkem. Nevystupuji někdy jako poslušný, věrný syn církve, který je pohoršen dobrotou Otce, která nezná hranic?

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý ´Sudeťák´ P. Hubert Engelmar Unzeitig (svátek 2.3.)

(28. 2. 2024) P. Hubert Engelmar Unzeitig byl sudetský Němec, který se narodil 1. března 1911 v Hradci nad Svitavou severně od Brna.…

Fiducia supplicans, neliturgická požehnání a Ratzingerovo rozlišení

(27. 2. 2024) Instrukce, kterou v roce 2000 vydal tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry, rozlišuje modlitby za uzdravení, které…

Oto Mádr, přední český teolog a jeden z nejdéle vězněných kněží u nás (+ 27. 2. 2011)

(26. 2. 2024) Oto Mádr - výrazná osobnost české katolické církve 20. století

Proti komunismu, nacismu a jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(25. 2. 2024) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost –…

25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar

(24. 2. 2024) Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.