Ve štěstí nezpychni! V utrpení je víra nezbytná, štěstí ji však zapuzuje. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
03. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Sestry a bratři, nyní, když jsme vyznali víru v našeho Pána Ježíše Krista, smíme mu s důvěrou přednést i svoje prosby. [1] Budeme volat: Pane, smiluj se.

 

  1. Prosme Pána za jeho putující lid, ať věří evangeliu a jde cestou obrácení vstříc přicházejícímu Božímu království. [2]
  2. Prosme Pána za všechny pokřtěné, ať je pro ně tento čas dobou setkání a obnovení jednoty. [3]
  3. Prosme Pána, aby v celém světě, v naší vlasti i z naší farnosti povolal nové rybáře lidí. [4]
  4. Prosme Pána za každého z nás, ať dobře nakládáme se svým časem; neničí nás spěch ani honba za tím, co pomíjí. [5]
  5. Prosme Pána za ty, jež ovládá zášť a touha se mstít, ať je odvede od zlých úmyslů na svou cestu pokoje. [6]
  6. Prosme Pána za ty, kdo cestu k němu ztratili, aby jim ukázal, kudy nazpět. [7]
  7. Prosme Pána za ty, kdo chtějí změnit svůj život, aby rozpoznali a nepromarnili příhodný okamžik. [8]
  8. Prosme Pána za mladé lidi, aby své mládí, krásu a síly dávali do služeb dobra. [9]
  9. Prosme Pána za nevyléčitelně nemocné a umírající, aby v čase, který jim je dán, nalezli klid a smíření. [10]
  10. Prosme Pána za ty, kdo své pozemské putování završili, aby po časných starostech dosáhli věčné radosti. [11]

 

Pane, v tvých rukou je všechen čas i všechny naše cesty.

Pamatuj na nás ve svém milosrdenství,

pro svou dobrotivost nás vyslyš. [12]

Ty, který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

________________________

[1] Srov. Mk 1,14-20.

[2] Srov. tamtéž, 15; Ž 25,5.9. Viz Církev jako Boží lid, in: II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, kapitola 2.

[3] Srov. 1 Kor 7,29.

[4] Srov. Mk 1,16-20.

[5] Srov. 1 Kor 7,29-31.

[6] Srov. Ž 25,8; Jon 3,10.

[7] Srov. Ž 25,4b.

[8] Srov. Jon 3,1-5.10; 1 Kor 7,29nn; 2 Kor 6,2.

[9] Srov. Ž 25,4.8a.

[10] Srov. 1 Kor 7,29.

[11] Srov. tamtéž, 31.

[12] Srov. Ž 25,4-5.8-9. Viz Český misál: Preface 5. pro neděle v mezidobí.

Mediálně spolupracujeme:

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové od 9. do 14. 8. 2022 pro mladé lidi od 14 do 26 let.celostatnisetkanimladeze.cz

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 12. 8.

1. čtení - Ez 16,1-15.60.63; Evangelium – Mt 19,3-12

Komentář k Mt 19,3-12: Věrnost v manželství je obrazem věrnosti Boha k člověku. I v tom máme být jeho obrazem. A on také trpí, když vidí naše mnohé nevěry a nestálost…

Zdroj: Nedělní liturgie

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2022) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2022) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2022) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…