Naplněný život existuje navzdory mnoha nenaplněným přáním. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
03. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Sestry a bratři, nyní, když jsme vyznali víru v našeho Pána Ježíše Krista, smíme mu s důvěrou přednést i svoje prosby. [1] Budeme volat: Pane, smiluj se.

 

  1. Prosme Pána za jeho putující lid, ať věří evangeliu a jde cestou obrácení vstříc přicházejícímu Božímu království. [2]
  2. Prosme Pána za všechny pokřtěné, ať je pro ně tento čas dobou setkání a obnovení jednoty. [3]
  3. Prosme Pána, aby v celém světě, v naší vlasti i z naší farnosti povolal nové rybáře lidí. [4]
  4. Prosme Pána za každého z nás, ať dobře nakládáme se svým časem; neničí nás spěch ani honba za tím, co pomíjí. [5]
  5. Prosme Pána za ty, jež ovládá zášť a touha se mstít, ať je odvede od zlých úmyslů na svou cestu pokoje. [6]
  6. Prosme Pána za ty, kdo cestu k němu ztratili, aby jim ukázal, kudy nazpět. [7]
  7. Prosme Pána za ty, kdo chtějí změnit svůj život, aby rozpoznali a nepromarnili příhodný okamžik. [8]
  8. Prosme Pána za mladé lidi, aby své mládí, krásu a síly dávali do služeb dobra. [9]
  9. Prosme Pána za nevyléčitelně nemocné a umírající, aby v čase, který jim je dán, nalezli klid a smíření. [10]
  10. Prosme Pána za ty, kdo své pozemské putování završili, aby po časných starostech dosáhli věčné radosti. [11]

 

Pane, v tvých rukou je všechen čas i všechny naše cesty.

Pamatuj na nás ve svém milosrdenství,

pro svou dobrotivost nás vyslyš. [12]

Ty, který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

________________________

[1] Srov. Mk 1,14-20.

[2] Srov. tamtéž, 15; Ž 25,5.9. Viz Církev jako Boží lid, in: II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, kapitola 2.

[3] Srov. 1 Kor 7,29.

[4] Srov. Mk 1,16-20.

[5] Srov. 1 Kor 7,29-31.

[6] Srov. Ž 25,8; Jon 3,10.

[7] Srov. Ž 25,4b.

[8] Srov. Jon 3,1-5.10; 1 Kor 7,29nn; 2 Kor 6,2.

[9] Srov. Ž 25,4.8a.

[10] Srov. 1 Kor 7,29.

[11] Srov. tamtéž, 31.

[12] Srov. Ž 25,4-5.8-9. Viz Český misál: Preface 5. pro neděle v mezidobí.

Čtení z dnešního dne: Úterý

Nm 21,4-9; Jan 8,21-30

Komentář k Nm 21,4-9: Reptání na cestě ke svobodě jsme sami zažili. My však již můžeme reptajícím ukázat přímo na Kristův kříž!

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

VÝZVA A PROSBA: podpořte křesťanská nakladatelství

VÝZVA A PROSBA: podpořte křesťanská nakladatelství
(30. 3. 2020) V současné situaci většina křesťanských nakladatelů bojuje o holé přežití.  A čím déle budou trvat…

Husté temnoty zahalily naše životy. Dolehly na nás obavy a rozpaky

Husté temnoty zahalily naše životy. Dolehly na nás obavy a rozpaky
(27. 3. 2020) Promluva papeže Františka při mimořádné modlitbě a požehnání Urbi et Orbi v pátek 27. 3. 2020

Terezie z Avily - výročí narození

(27. 3. 2020) Svatá Terezie od Ježíše, "Terezie z Ávily" (28. 3. 1515 Ávila – 4. 10. 1582 Alba de Tormes) Nic ať tě nemate, nic ať tě…

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(26. 3. 2020) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Časně ráno 25. března 1951 v zajateckém táboře v Severní Korei

(25. 3. 2020) Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské…

Zvěstování Páně (25.3.)

(24. 3. 2020) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…

Spojme se tuto středu a pátek s celým světem ke společné modlitbě

(23. 3. 2020) Papež vyzval všechny křesťany, aby se ve středu 25.3.2020 ve 12:00 spojili v modlitbě Otčenáš. V pátek večer pak…

Kam se dovolat pro potěchu ducha a duše

Kam se dovolat pro potěchu ducha a duše
(20. 3. 2020) Telefonní linky pomoci Charity, ale i kontakty na kněze, terapeuty atd.

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz