Dříve než vstoupíš do zaslíbené země, musíš přejít přes Rudé moře a poušť. (Don Bosco) - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
11. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Sestry a bratři, k chválám a díkům, které vzdáváme Pánu, připojme nyní svoje prosby a volejme: Pane, smiluj se. [1]
  1. Prosme Pána za jeho lid, ať slovem i životem ohlašuje, že Boží království už přišlo na zem. [2]
  2. Prosme za všechny křesťany, ať nade vše usilují o to, aby se líbili Pánu. [3]
  3. Prosme Pána za nepočetná společenství a mladé místní církve, ať v sobě objeví sílu hořčičného zrnka. [4]
  4. Prosme Pána za děti a mládež, ať jednou zúročí to dobré, co do nich bylo zaseto. [5]
  5. Prosme Pána za všechny dospělé, ať neztratí schopnost hrát si, těšit se z maličkostí a žít z mála. [6]
  6. Prosme Pána za veliké v očích světa, ať nežijí na úkor těch, kteří jsou pro svět bezvýznamní. [7]
  7. Prosme Pána za ty, kdo jsou v očích světa nepatrní, ať nahlédnou, kým jsou v očích Božích. [8]
  8. Prosme Pána za ty, kdo se stali psanci pro svůj etnický původ, barvu pleti či náboženské vyznání. [9]
  9. Prosme Pána za naši farnost, ať je dobrým místem k žití na cestě k nebeské vlasti. [10]
  10. Prosme Pána za ty, kteří zesnuli, aby obstáli před jeho soudem. [11]

 

Plni důvěry tě prosíme, náš Pane,

a opěvujeme tvoje Jméno, kterému patří

čest a sláva na věčné věky. [12] Amen.

 

________________________

[1]   Srov. Ž 92,2.16.

[2]   Srov. Mk 4,26-34; Ž 92,16. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 5.

[3]   Srov. 2 Kor 5,9 (Český ekumenický překlad).

[4]   Srov. Ez 17,22-23; Mk 4,30-32.

[5]   Srov. Mk 4,26-29.

[6]   Srov. tamtéž.

[7]   Srov. Ez 17,24; Př 28,8.

[8]   Srov. Ez 17,24.

[9]   Srov. 2 Kor 5,6.

[10] Srov. tamtéž, 6-10.

[11] Srov. tamtéž, 10.

[12] Srov. Ž 92,2.16; 2 Kor 5,6.8; 1 Tim 1,17; Flp 2,9-11.

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek Zelený čtvrtek

1 Kor 11,23-26; Jan 13,1-15

Komentář k 1 Kor 11,23-26: Chci svým životem docenit dar Kristova Těla tak, abych se proměňoval v to, co jím a piji?

Zdroj: Nedělní liturgie

Velký pátek

(9. 4. 2020) Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži.

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)
(9. 4. 2020) Na Velký pátek večer  v 21.00 proběhne v Římě křížová cesta s papežem Františkem, která bude přenášena televizí…

Velikonoční obřady v pražské katedrále

Velikonoční obřady v pražské katedrále
(9. 4. 2020) Přinášíme přehled letošních velikonočních obřadů ve svatovítské katedrále, včetně možnosti sledování jejich přenosu.

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace
(8. 4. 2020) Někteří lidé budou slavit Velikonoce sami. Nabízíme vám několik tipů, jak plodně prožít velikonoční třídení jen s…

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!
(8. 4. 2020) Maria je Matkou naděje. Stejně jako Abraham, také ona doufá, proti vší naději. (maria.cz)

Zelený čtvrtek

(7. 4. 2020) Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)
(6. 4. 2020) Podle Marko Rupnika a umělců Centra Aletti v Římě

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Kdo mi pokřtí miminko v době pandemie?

(1. 4. 2020) Křest dětí lze snadno odložit. Lze však dobře pochopit strach maminky o život právě narozeného dítěte a její touhu po…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz