Ve štěstí nezpychni! V utrpení je víra nezbytná, štěstí ji však zapuzuje. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
11. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Sestry a bratři, k chválám a díkům, které vzdáváme Pánu, připojme nyní svoje prosby a volejme: Pane, smiluj se. [1]
  1. Prosme Pána za jeho lid, ať slovem i životem ohlašuje, že Boží království už přišlo na zem. [2]
  2. Prosme za všechny křesťany, ať nade vše usilují o to, aby se líbili Pánu. [3]
  3. Prosme Pána za nepočetná společenství a mladé místní církve, ať v sobě objeví sílu hořčičného zrnka. [4]
  4. Prosme Pána za děti a mládež, ať jednou zúročí to dobré, co do nich bylo zaseto. [5]
  5. Prosme Pána za všechny dospělé, ať neztratí schopnost hrát si, těšit se z maličkostí a žít z mála. [6]
  6. Prosme Pána za veliké v očích světa, ať nežijí na úkor těch, kteří jsou pro svět bezvýznamní. [7]
  7. Prosme Pána za ty, kdo jsou v očích světa nepatrní, ať nahlédnou, kým jsou v očích Božích. [8]
  8. Prosme Pána za ty, kdo se stali psanci pro svůj etnický původ, barvu pleti či náboženské vyznání. [9]
  9. Prosme Pána za naši farnost, ať je dobrým místem k žití na cestě k nebeské vlasti. [10]
  10. Prosme Pána za ty, kteří zesnuli, aby obstáli před jeho soudem. [11]

 

Plni důvěry tě prosíme, náš Pane,

a opěvujeme tvoje Jméno, kterému patří

čest a sláva na věčné věky. [12] Amen.

 

________________________

[1]   Srov. Ž 92,2.16.

[2]   Srov. Mk 4,26-34; Ž 92,16. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 5.

[3]   Srov. 2 Kor 5,9 (Český ekumenický překlad).

[4]   Srov. Ez 17,22-23; Mk 4,30-32.

[5]   Srov. Mk 4,26-29.

[6]   Srov. tamtéž.

[7]   Srov. Ez 17,24; Př 28,8.

[8]   Srov. Ez 17,24.

[9]   Srov. 2 Kor 5,6.

[10] Srov. tamtéž, 6-10.

[11] Srov. tamtéž, 10.

[12] Srov. Ž 92,2.16; 2 Kor 5,6.8; 1 Tim 1,17; Flp 2,9-11.

Mediálně spolupracujeme:

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové od 9. do 14. 8. 2022 pro mladé lidi od 14 do 26 let.celostatnisetkanimladeze.cz

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 12. 8.

1. čtení - Ez 16,1-15.60.63; Evangelium – Mt 19,3-12

Komentář k Mt 19,3-12: Věrnost v manželství je obrazem věrnosti Boha k člověku. I v tom máme být jeho obrazem. A on také trpí, když vidí naše mnohé nevěry a nestálost…

Zdroj: Nedělní liturgie

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2022) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2022) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2022) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…