Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
14. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Sestry a bratři, v tomto radostném dni vzkříšení společně prosme a volejme k Pánu: Pane, smiluj se.
  1. Prosme Pána žně za mladé lidi: kéž v hluku světa nepřeslechnou jeho hlas, jenž je volá k služebnému kněžství nebo k panenství pro Boží království. [1]
  2. Prosme Pána za věřící ženy, muže a děti, ať evangelium nesou před brány kostelů: na svá pracoviště, do škol, mezi přátele i lidi v ulicích. [2]
  3. Prosme Pána za lidi nevěřící: kéž postřehnou jeho úžasná díla a skutky ve svých životech a dospějí k chvále jeho jména. [3]
  4. Prosme Pána za země světa a jejich obyvatele: nechť na ně přijde jeho pokoj a milosrdenství. [4]
  5. Prosme Pána za lidi nešťastné a osamělé, ať je skrze své služebníky a služebnice navštíví a naplní radostí. [5]
  6. Prosme Pána za kněze, kteří působí a působili v naší farnosti (našem společenství): kéž jim žehná, popřeje zdraví a síly k horlivé službě, statečnost a vytrvalost až do konce.
  7. Prosme Pána za všechny zemřelé: ať je zachrání a přijme do své radosti v nebeském Jeruzalémě. [6]  

 

 

Přijmi, Pane, milostivě  všechny naše prosby

a zachovej nám svou přízeň. Neboť ty žiješ

a svou mocí vládneš na věky věků. [7] Amen.

 

 

 

________________________

[1] Srov. Lk 10,2. Srov. Mt 19,12. Srov. Katechismus katolické církve, čl. 1551–1552, 1618–1620.

[2] Srov. Lk 10,3nn. Srov. DELBRÊLOVÁ Madeleine: Misionáři bez lodi, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008, s. 35–40.

[3] Viz Ž 66,2.3a.5.

[4] Srov. tamtéž, v. 1-3a.4.6; Gal 6,16.

[5] Srov. Iz 66,10nn; Ž 66,6.

[6] Viz Iz 66,10-14c. Srov. Zj 21,10–22,14.

[7] Srov. Ž 66,7a.20.

 

 

Čtení z dnešního dne: Středa 22.9.

Ezd 9,5-9; Tob 13; ; Lk 9,1-6

Komentář k Ezd 9,5-9 : Smíšené sňatky ohrožovaly samotnou existenci národa. Ezdrášova modlitba je výkřikem a poznáním: lidé si tak sami ničí to, co jim Hospodin dopřál obnovit.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Padre Pio (23.9.)

Sv. Padre Pio (23.9.)
(22. 9. 2021) Otec Pio z Pietrelciny (1887 - 1968) je jednou z nejvýraznějších světeckých postav 20. století. Po celých padesát let…

Sobota pro ženy 16.10.2021 v Praze Dejvicích

(21. 9. 2021) Jedná se o program s dlouholetou tradicí. Původně to byla duchovně-vzdělávací setkání pro manželky, v současnosti jsou…

21.9. sv. Matouš

(20. 9. 2021) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19. 9. 2021) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam,…

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16. 9. 2021) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do…

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů
(16. 9. 2021) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14. 9. 2021) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné…

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021
(13. 9. 2021) Odkazy na zdroje informací o cestě papeža Františka na Slovensko.

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13. 9. 2021) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku