Ve štěstí nezpychni! V utrpení je víra nezbytná, štěstí ji však zapuzuje. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
14. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Sestry a bratři, v tomto radostném dni vzkříšení společně prosme a volejme k Pánu: Pane, smiluj se.
  1. Prosme Pána žně za mladé lidi: kéž v hluku světa nepřeslechnou jeho hlas, jenž je volá k služebnému kněžství nebo k panenství pro Boží království. [1]
  2. Prosme Pána za věřící ženy, muže a děti, ať evangelium nesou před brány kostelů: na svá pracoviště, do škol, mezi přátele i lidi v ulicích. [2]
  3. Prosme Pána za lidi nevěřící: kéž postřehnou jeho úžasná díla a skutky ve svých životech a dospějí k chvále jeho jména. [3]
  4. Prosme Pána za země světa a jejich obyvatele: nechť na ně přijde jeho pokoj a milosrdenství. [4]
  5. Prosme Pána za lidi nešťastné a osamělé, ať je skrze své služebníky a služebnice navštíví a naplní radostí. [5]
  6. Prosme Pána za kněze, kteří působí a působili v naší farnosti (našem společenství): kéž jim žehná, popřeje zdraví a síly k horlivé službě, statečnost a vytrvalost až do konce.
  7. Prosme Pána za všechny zemřelé: ať je zachrání a přijme do své radosti v nebeském Jeruzalémě. [6]  

 

 

Přijmi, Pane, milostivě  všechny naše prosby

a zachovej nám svou přízeň. Neboť ty žiješ

a svou mocí vládneš na věky věků. [7] Amen.

 

 

 

________________________

[1] Srov. Lk 10,2. Srov. Mt 19,12. Srov. Katechismus katolické církve, čl. 1551–1552, 1618–1620.

[2] Srov. Lk 10,3nn. Srov. DELBRÊLOVÁ Madeleine: Misionáři bez lodi, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008, s. 35–40.

[3] Viz Ž 66,2.3a.5.

[4] Srov. tamtéž, v. 1-3a.4.6; Gal 6,16.

[5] Srov. Iz 66,10nn; Ž 66,6.

[6] Viz Iz 66,10-14c. Srov. Zj 21,10–22,14.

[7] Srov. Ž 66,7a.20.

 

 

Mediálně spolupracujeme:

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové od 9. do 14. 8. 2022 pro mladé lidi od 14 do 26 let.celostatnisetkanimladeze.cz

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 12. 8.

1. čtení - Ez 16,1-15.60.63; Evangelium – Mt 19,3-12

Komentář k Mt 19,3-12: Věrnost v manželství je obrazem věrnosti Boha k člověku. I v tom máme být jeho obrazem. A on také trpí, když vidí naše mnohé nevěry a nestálost…

Zdroj: Nedělní liturgie

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2022) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2022) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2022) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…