Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
14. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Sestry a bratři, v tomto radostném dni vzkříšení společně prosme a volejme k Pánu: Pane, smiluj se.
  1. Prosme Pána žně za mladé lidi: kéž v hluku světa nepřeslechnou jeho hlas, jenž je volá k služebnému kněžství nebo k panenství pro Boží království. [1]
  2. Prosme Pána za věřící ženy, muže a děti, ať evangelium nesou před brány kostelů: na svá pracoviště, do škol, mezi přátele i lidi v ulicích. [2]
  3. Prosme Pána za lidi nevěřící: kéž postřehnou jeho úžasná díla a skutky ve svých životech a dospějí k chvále jeho jména. [3]
  4. Prosme Pána za země světa a jejich obyvatele: nechť na ně přijde jeho pokoj a milosrdenství. [4]
  5. Prosme Pána za lidi nešťastné a osamělé, ať je skrze své služebníky a služebnice navštíví a naplní radostí. [5]
  6. Prosme Pána za kněze, kteří působí a působili v naší farnosti (našem společenství): kéž jim žehná, popřeje zdraví a síly k horlivé službě, statečnost a vytrvalost až do konce.
  7. Prosme Pána za všechny zemřelé: ať je zachrání a přijme do své radosti v nebeském Jeruzalémě. [6]  

 

 

Přijmi, Pane, milostivě  všechny naše prosby

a zachovej nám svou přízeň. Neboť ty žiješ

a svou mocí vládneš na věky věků. [7] Amen.

 

 

 

________________________

[1] Srov. Lk 10,2. Srov. Mt 19,12. Srov. Katechismus katolické církve, čl. 1551–1552, 1618–1620.

[2] Srov. Lk 10,3nn. Srov. DELBRÊLOVÁ Madeleine: Misionáři bez lodi, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008, s. 35–40.

[3] Viz Ž 66,2.3a.5.

[4] Srov. tamtéž, v. 1-3a.4.6; Gal 6,16.

[5] Srov. Iz 66,10nn; Ž 66,6.

[6] Viz Iz 66,10-14c. Srov. Zj 21,10–22,14.

[7] Srov. Ž 66,7a.20.

 

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 24.3.

1. čtení – Mdr 2,1a.12-22; Žl 34; Evangelium – Jan 7,1-2.10.25-30

Komentář k Jan 7,1-2.10.25-30: Náš Pán se v tu dobu pohyboval nepoznán mezi těmi, kdo mu ukládali o život. I dnes je možná nepoznán kritiky, kterým překáží jeho přímost.

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(24. 3. 2023) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Sv. Rebeka Rafqa (svátek 23.3.)

(23. 3. 2023) Rafqa Pietra Choboq Ar-Rayès * 29. 6. 1832 Libanon † 23. 3. 1914 Libanon 

Zvěstování Páně (25.3.)

(22. 3. 2023) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…

Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef

(18. 3. 2023) Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží…

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2023) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se…

Internet - dobrý sluha i zlý pán. Doporučujeme k přečtení!

Internet - dobrý sluha i zlý pán. Doporučujeme k přečtení!
(16. 3. 2023) Doporučujeme k přečtení knížku: S mobilem do Božího království? 25 úvah o tom, proč je internet dobrý sluha…

Den sv. Patrika (17.3)

(16. 3. 2023) Pro našince je velkolepá oslava, spojená se svátkem sv. Patrika, možná trochu nepochopitelnou podívanou, která však má…