Dříve než vstoupíš do zaslíbené země, musíš přejít přes Rudé moře a poušť. (Don Bosco) - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
18. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Pán Ježíš je chlebem Božím, který sestupuje z nebe a dává život světu. [1]
Vzývejme ho a volejme: Pane, smiluj se.
  1. Ježíši, Chlebe života, dej, ať stále přibývá těch, kdo lační po chlebě tvého Slova a Těla. [2]
  2. Žehnej Svatému otci, biskupům a kněžím, ať učí pravdě, kterou slyšeli ve tvé škole. [3]
  3. Pomáhej pokřtěným v dospělém věku, odložit dřívější způsob života a žít jako noví lidé. [4]
  4. Dopřej všem, kdo byli vychováni ve víře, najít k tobě skutečný osobní vztah. [5]
  5. Umožni těm, kdo tě hledají z povrchního zájmu, nalézt v tobě smysl života. [6]
  6. Ukaž věčným nespokojencům, že pravým štěstím není mít, ale být. [7]
  7. Pomoz těm, kdo chybou druhých nesou trvalé zdravotní následky, smířit se s údělem i viníky.
  8. Daruj z nebe všechno potřebné, aby země vydala plody a tvorstvo plesalo. [8]
  9. Dej, abychom sílu, kterou tu z tebe čerpáme, zúročili ve svých rodinách, vztazích a každodenních situacích. [9]
  10. Obdaruj všechny, kdo tě kdy vyznávali, životem věčným. [10]

Buď nám milostiv, Pane Ježíši Kriste,

a na naše prosby odpověz svou dobrotou. [11]

Ty, který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

________________________

[1]   Srov. Jan 6,32-33.

[2]   Srov. tamtéž, 34-35; Mt 4,4 (zpěv před evangeliem).

[3]   Srov. Ef 4,21. Viz překlad in: Nedělní a sváteční misálek, Řím: Křesťanská akademie, 21976, s. 679.

[4]   Srov. Ef 4,22-24.

[5]   Srov. Jan 6,35.

[6]   Srov. tamtéž, 24-26.

[7]   Srov. Ex 16,2-4.12.

[8]   Srov. tamtéž, 4; Ž 67,2-8; 78,23-24; 145,16.

[9]   Srov. Jan 6,2.14; Ž 145,4.

[[1]0] Srov. tamtéž, 28-35.

[11] Viz vstupní modlitba.

 

 

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek Zelený čtvrtek

1 Kor 11,23-26; Jan 13,1-15

Komentář k 1 Kor 11,23-26: Chci svým životem docenit dar Kristova Těla tak, abych se proměňoval v to, co jím a piji?

Zdroj: Nedělní liturgie

Velký pátek

(9. 4. 2020) Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži.

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)
(9. 4. 2020) Na Velký pátek večer  v 21.00 proběhne v Římě křížová cesta s papežem Františkem, která bude přenášena televizí…

Velikonoční obřady v pražské katedrále

Velikonoční obřady v pražské katedrále
(9. 4. 2020) Přinášíme přehled letošních velikonočních obřadů ve svatovítské katedrále, včetně možnosti sledování jejich přenosu.

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace
(8. 4. 2020) Někteří lidé budou slavit Velikonoce sami. Nabízíme vám několik tipů, jak plodně prožít velikonoční třídení jen s…

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!
(8. 4. 2020) Maria je Matkou naděje. Stejně jako Abraham, také ona doufá, proti vší naději. (maria.cz)

Zelený čtvrtek

(7. 4. 2020) Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)
(6. 4. 2020) Podle Marko Rupnika a umělců Centra Aletti v Římě

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Kdo mi pokřtí miminko v době pandemie?

(1. 4. 2020) Křest dětí lze snadno odložit. Lze však dobře pochopit strach maminky o život právě narozeného dítěte a její touhu po…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz