Učiň mne, Pane, nástrojem abych přinášel jednotu, kde je nesvornost. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
21. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Nyní, když jsme vyznali, že Ježíš je Syn Boží a náš Pán, smíme s důvěrou prosit a volat: Pane, smiluj se. [1]

 

  1. Petrova nástupce Františka osvěcuj svým Duchem, ať vede tvůj lid v pokoji podle tvé vůle. [2]
  2. Duchem svatým rozniť i všechny věřící, ať o tobě svědčí uprostřed tohoto světa. [3]
  3. Národům světa daruj takové vládce, kterým jde skutečně o mír a blaho lidí. [4]
  4. Křesťany žijící v nepřátelském prostředí naplňuj odvahou a svou milostí. [5]
  5. Lidem věřícím falešným prorokům a naukám ukaž, že ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha. [6]
  6. Našim nevěřícím sousedům dej přiznat se k víře předků, ať i oni se stanou tvými učedníky. [7]
  7. Nás zde přítomné uč sloužit ti v našich bližních, ať každý den uděláme někomu radost. [8]
  8. Naše zemřelé uveď do slávy svého království, ať navěky slaví tvoje jméno. [9]  

 

Vyslyš nás, Pane Ježíši, když k tobě voláme;

vždyť od tebe, skrze tebe a pro tebe je všechno.

Tobě buď sláva na věčné věky. Amen. [10]

 

 

________________________

[1]   Srov. Mt 16,16.

[2]   Srov. tamtéž, 17-19.

[3]   Srov. tamtéž, 13-14. Viz Katechismus katolické církve (KKC), čl. 785.

[4]   Srov. Iz 22,19-23; Ž 138,6.

[5]   Srov. Ž 138,7.

[6]   Srov. tamtéž, 1b; Mt 16,16.

[7]   Srov. Mt 16,13-14.20.

[8]   Srov. tamtéž, 16.20. Srov. KKC, 786. 

[9]   Srov. Ž 138,2bc; Mt 16,19.

[10] Srov. Ž 138,1a.3; Řím 11,36; 16,27.

 

 

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 21. 1.

1 Sam 24,3-21; Mk 3,13-19

Komentář k Mk 3,13-19: Jak rozdílné povahy byli apoštolové! Výzva pro dnešní vztahy a toleranci v církvi. Vždyť náročný úkol kázat a vyhánět zlo nás má spojovat.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.1.2014 zemřel P. Karel Fořt - ´Otec Karel z RFE´

(21. 1. 2022) Dlouholetý oblíbený redaktor náboženského vysílání Radia Svobodná Evropa.

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(16. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C
(15. 1. 2022) Došlo víno, i když jsme ho tak poctivě chystali. Udělal jsem něco špatně? Něco jsem zanedbal? Proč tento vztah, dílo,…

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2022) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v…

Online formační setkání pro kostelníky

Online formační setkání pro kostelníky
(11. 1. 2022) Ve čtvrtek 27. ledna 2022 ve 20:00 se uskuteční on-line on-line formační setkání pro kostelníky a pro všechny, kdo…

Ludvík Armbruster - poutavý dokument k poslechu

(10. 1. 2022) Chybí nám japonská zdvořilost. Naučili jsme se lhát, řekl před smrtí jezuita Armbruster v pořadu Příběhy 20.…

Marie Elekta od Ježíše (1605–1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2022) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka…

Svátek Křtu Páně

(7. 1. 2022) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.