Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
21. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Nyní, když jsme vyznali, že Ježíš je Syn Boží a náš Pán, smíme s důvěrou prosit a volat: Pane, smiluj se. [1]

 

  1. Petrova nástupce Františka osvěcuj svým Duchem, ať vede tvůj lid v pokoji podle tvé vůle. [2]
  2. Duchem svatým rozniť i všechny věřící, ať o tobě svědčí uprostřed tohoto světa. [3]
  3. Národům světa daruj takové vládce, kterým jde skutečně o mír a blaho lidí. [4]
  4. Křesťany žijící v nepřátelském prostředí naplňuj odvahou a svou milostí. [5]
  5. Lidem věřícím falešným prorokům a naukám ukaž, že ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha. [6]
  6. Našim nevěřícím sousedům dej přiznat se k víře předků, ať i oni se stanou tvými učedníky. [7]
  7. Nás zde přítomné uč sloužit ti v našich bližních, ať každý den uděláme někomu radost. [8]
  8. Naše zemřelé uveď do slávy svého království, ať navěky slaví tvoje jméno. [9]  

 

Vyslyš nás, Pane Ježíši, když k tobě voláme;

vždyť od tebe, skrze tebe a pro tebe je všechno.

Tobě buď sláva na věčné věky. Amen. [10]

 

 

________________________

[1]   Srov. Mt 16,16.

[2]   Srov. tamtéž, 17-19.

[3]   Srov. tamtéž, 13-14. Viz Katechismus katolické církve (KKC), čl. 785.

[4]   Srov. Iz 22,19-23; Ž 138,6.

[5]   Srov. Ž 138,7.

[6]   Srov. tamtéž, 1b; Mt 16,16.

[7]   Srov. Mt 16,13-14.20.

[8]   Srov. tamtéž, 16.20. Srov. KKC, 786. 

[9]   Srov. Ž 138,2bc; Mt 16,19.

[10] Srov. Ž 138,1a.3; Řím 11,36; 16,27.

 

 

 

Čtení z dnešního dne: Pondělí 25.5.

SK 19,1-8; JAN 16,29-33

Komentář k Jan 16,29-33: Ježíš vyčítavě předpovídá svou opuštěnost. Nechci ho v tomto týdnu přípravy na seslání Ducha svatého ponechat bez své lásky! Můj vztah k Němu mi dává jistotu, že spolu s ním mohu přemoci lhostejný „svět“.

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2020) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

21.5. bl. Franz Jägerstätter

(19. 5. 2020) Franz Jägerstätter byl rakouský farmář, který který nesouhlasil s nadvládou nacistů…

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.)

(19. 5. 2020) * 1751, Tasovice u Znojma + 1820, Vídeň, Rakousko

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(18. 5. 2020) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(18. 5. 2020) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz