Každý ať Krista následuje podle své životní situace a tomu odpovídající formou. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
21. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Nyní, když jsme vyznali, že Ježíš je Syn Boží a náš Pán, smíme s důvěrou prosit a volat: Pane, smiluj se. [1]

 

  1. Petrova nástupce Františka osvěcuj svým Duchem, ať vede tvůj lid v pokoji podle tvé vůle. [2]
  2. Duchem svatým rozniť i všechny věřící, ať o tobě svědčí uprostřed tohoto světa. [3]
  3. Národům světa daruj takové vládce, kterým jde skutečně o mír a blaho lidí. [4]
  4. Křesťany žijící v nepřátelském prostředí naplňuj odvahou a svou milostí. [5]
  5. Lidem věřícím falešným prorokům a naukám ukaž, že ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha. [6]
  6. Našim nevěřícím sousedům dej přiznat se k víře předků, ať i oni se stanou tvými učedníky. [7]
  7. Nás zde přítomné uč sloužit ti v našich bližních, ať každý den uděláme někomu radost. [8]
  8. Naše zemřelé uveď do slávy svého království, ať navěky slaví tvoje jméno. [9]  

 

Vyslyš nás, Pane Ježíši, když k tobě voláme;

vždyť od tebe, skrze tebe a pro tebe je všechno.

Tobě buď sláva na věčné věky. Amen. [10]

 

 

________________________

[1]   Srov. Mt 16,16.

[2]   Srov. tamtéž, 17-19.

[3]   Srov. tamtéž, 13-14. Viz Katechismus katolické církve (KKC), čl. 785.

[4]   Srov. Iz 22,19-23; Ž 138,6.

[5]   Srov. Ž 138,7.

[6]   Srov. tamtéž, 1b; Mt 16,16.

[7]   Srov. Mt 16,13-14.20.

[8]   Srov. tamtéž, 16.20. Srov. KKC, 786. 

[9]   Srov. Ž 138,2bc; Mt 16,19.

[10] Srov. Ž 138,1a.3; Řím 11,36; 16,27.

 

 

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 18.10. svátek sv. Lukáše

2 Tim 4,9-17b; Lk 10,1-9

Komentář k 2 Tim 4,9-17b: Pouze Lukáš, „milý lékař“ je v těžké chvíli s Pavlem. Kéž je mi vzorem ve své stálosti! Jeho evangeliu vděčíme za popis událostí z Ježíšova dětství a přiblížení Ježíšovy matky Marie.

Zdroj: Nedělní liturgie

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2019) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Panna Maria Růžencová

(6. 10. 2019) Dne 7. 10. se slaví památka Panny Marie Růžencové.

Svatá Faustina (Faustyna) Kowalská / 5. říjen

(4. 10. 2019) Faustina Kowalská je zvěstovatelkou Božího milosrdenství. Její poselství dalo vzniknout duchovnímu hnutí úcty k Božímu…