Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
23. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Pán Ježíš říká: „Shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní.“ [1] S důvěrou v jeho slovo tedy prosme:

 

  1. Za ty, kterým jsi svěřil svoje stádce, aby se nezdráhali mluvit k palčivým otázkám a dění v Církvi i ve světě. [2]
  2. Za ty, kdo nesou Kristovo jméno, aby se milovali navzájem a tak naplnili tvůj zákon. [3]
  3. Za ty, kdo mají moc, ať nenutí druhé jednat v rozporu s vlastním svědomím a protivit se tvým přikázáním. [4]
  4. Za ty, jež náboženský fanatismus vede k násilí a zákeřnostem, aby více nezatvrzovali svá srdce. [5]
  5. Za ty, kteří zbloudili nebo odešli z Církve, abychom se k nim netočili zády a přivedli je  nazpět. [6]
  6. Za ty, kdo ublížili, abychom je napomínali s mírností a s láskou jim odpouštěli. [7]
  7. Za ty, kdo o tobě nevědí, aby skrze nás poznali, jak je miluješ, a nazvali tě svým Otcem. [8]
  8. Za naši farní rodinu, abychom věřili, radovali se a děkovali, že tvůj Syn je zde uprostřed nás. [9]
  9. Za ty, které jsi odvolal z pozemské pouti, aby došli tam, kde tě budou navěky chválit. [10]

Bože, náš nebeský Otče, shlédni milostivě na svůj lid a na všechny,
kteří se dnes shromažďují a prosí tě ve jménu tvého Syna, Ježíše Krista. [11]
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje
po všechny věky věků. Amen.


________________________
[1]   Srov. Mt 18,19 (Český ekumenický překlad).
[2]   Srov. Ž 95,7; Ez 33,7-9. 
[3]   Srov. Mt 18,20; Řím 13,8-10.
[4]   Srov. Řím 13,8nn. Viz Katechismus katolické církve, čl. 2244.
[5]   Srov. Ž 95,7-8.
[6]   Srov. Mt 18,15-18.
[7]   Srov. Ez 33,7nn; Mt 18,15.
[8]   Srov. Řím 13,8nn; Mt 18,19.
[9]   Srov. Mt 18,20; Ž 95,1-2. 
[10] Srov. Ž 95,1-2.6.
[11] Srov. tamtéž, 7; Mt 18,19n.

 

Čtení z dnešního dne: Pondělí 25.5.

SK 19,1-8; JAN 16,29-33

Komentář k Jan 16,29-33: Ježíš vyčítavě předpovídá svou opuštěnost. Nechci ho v tomto týdnu přípravy na seslání Ducha svatého ponechat bez své lásky! Můj vztah k Němu mi dává jistotu, že spolu s ním mohu přemoci lhostejný „svět“.

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2020) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

21.5. bl. Franz Jägerstätter

(19. 5. 2020) Franz Jägerstätter byl rakouský farmář, který který nesouhlasil s nadvládou nacistů…

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.)

(19. 5. 2020) * 1751, Tasovice u Znojma + 1820, Vídeň, Rakousko

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(18. 5. 2020) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(18. 5. 2020) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz