Učiň mne, Pane, nástrojem abych přinášel jednotu, kde je nesvornost. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
23. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Pán Ježíš říká: „Shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní.“ [1] S důvěrou v jeho slovo tedy prosme:

 

  1. Za ty, kterým jsi svěřil svoje stádce, aby se nezdráhali mluvit k palčivým otázkám a dění v Církvi i ve světě. [2]
  2. Za ty, kdo nesou Kristovo jméno, aby se milovali navzájem a tak naplnili tvůj zákon. [3]
  3. Za ty, kdo mají moc, ať nenutí druhé jednat v rozporu s vlastním svědomím a protivit se tvým přikázáním. [4]
  4. Za ty, jež náboženský fanatismus vede k násilí a zákeřnostem, aby více nezatvrzovali svá srdce. [5]
  5. Za ty, kteří zbloudili nebo odešli z Církve, abychom se k nim netočili zády a přivedli je  nazpět. [6]
  6. Za ty, kdo ublížili, abychom je napomínali s mírností a s láskou jim odpouštěli. [7]
  7. Za ty, kdo o tobě nevědí, aby skrze nás poznali, jak je miluješ, a nazvali tě svým Otcem. [8]
  8. Za naši farní rodinu, abychom věřili, radovali se a děkovali, že tvůj Syn je zde uprostřed nás. [9]
  9. Za ty, které jsi odvolal z pozemské pouti, aby došli tam, kde tě budou navěky chválit. [10]

Bože, náš nebeský Otče, shlédni milostivě na svůj lid a na všechny,
kteří se dnes shromažďují a prosí tě ve jménu tvého Syna, Ježíše Krista. [11]
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje
po všechny věky věků. Amen.


________________________
[1]   Srov. Mt 18,19 (Český ekumenický překlad).
[2]   Srov. Ž 95,7; Ez 33,7-9. 
[3]   Srov. Mt 18,20; Řím 13,8-10.
[4]   Srov. Řím 13,8nn. Viz Katechismus katolické církve, čl. 2244.
[5]   Srov. Ž 95,7-8.
[6]   Srov. Mt 18,15-18.
[7]   Srov. Ez 33,7nn; Mt 18,15.
[8]   Srov. Řím 13,8nn; Mt 18,19.
[9]   Srov. Mt 18,20; Ž 95,1-2. 
[10] Srov. Ž 95,1-2.6.
[11] Srov. tamtéž, 7; Mt 18,19n.

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 21. 1.

1 Sam 24,3-21; Mk 3,13-19

Komentář k Mk 3,13-19: Jak rozdílné povahy byli apoštolové! Výzva pro dnešní vztahy a toleranci v církvi. Vždyť náročný úkol kázat a vyhánět zlo nás má spojovat.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.1.2014 zemřel P. Karel Fořt - ´Otec Karel z RFE´

(21. 1. 2022) Dlouholetý oblíbený redaktor náboženského vysílání Radia Svobodná Evropa.

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(16. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C
(15. 1. 2022) Došlo víno, i když jsme ho tak poctivě chystali. Udělal jsem něco špatně? Něco jsem zanedbal? Proč tento vztah, dílo,…

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2022) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v…

Online formační setkání pro kostelníky

Online formační setkání pro kostelníky
(11. 1. 2022) Ve čtvrtek 27. ledna 2022 ve 20:00 se uskuteční on-line on-line formační setkání pro kostelníky a pro všechny, kdo…

Ludvík Armbruster - poutavý dokument k poslechu

(10. 1. 2022) Chybí nám japonská zdvořilost. Naučili jsme se lhát, řekl před smrtí jezuita Armbruster v pořadu Příběhy 20.…

Marie Elekta od Ježíše (1605–1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2022) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka…

Svátek Křtu Páně

(7. 1. 2022) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.