Každý ať Krista následuje podle své životní situace a tomu odpovídající formou. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
23. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Pán Ježíš říká: „Shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní.“ [1] S důvěrou v jeho slovo tedy prosme:

 

  1. Za ty, kterým jsi svěřil svoje stádce, aby se nezdráhali mluvit k palčivým otázkám a dění v Církvi i ve světě. [2]
  2. Za ty, kdo nesou Kristovo jméno, aby se milovali navzájem a tak naplnili tvůj zákon. [3]
  3. Za ty, kdo mají moc, ať nenutí druhé jednat v rozporu s vlastním svědomím a protivit se tvým přikázáním. [4]
  4. Za ty, jež náboženský fanatismus vede k násilí a zákeřnostem, aby více nezatvrzovali svá srdce. [5]
  5. Za ty, kteří zbloudili nebo odešli z Církve, abychom se k nim netočili zády a přivedli je  nazpět. [6]
  6. Za ty, kdo ublížili, abychom je napomínali s mírností a s láskou jim odpouštěli. [7]
  7. Za ty, kdo o tobě nevědí, aby skrze nás poznali, jak je miluješ, a nazvali tě svým Otcem. [8]
  8. Za naši farní rodinu, abychom věřili, radovali se a děkovali, že tvůj Syn je zde uprostřed nás. [9]
  9. Za ty, které jsi odvolal z pozemské pouti, aby došli tam, kde tě budou navěky chválit. [10]

Bože, náš nebeský Otče, shlédni milostivě na svůj lid a na všechny,
kteří se dnes shromažďují a prosí tě ve jménu tvého Syna, Ježíše Krista. [11]
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje
po všechny věky věků. Amen.


________________________
[1]   Srov. Mt 18,19 (Český ekumenický překlad).
[2]   Srov. Ž 95,7; Ez 33,7-9. 
[3]   Srov. Mt 18,20; Řím 13,8-10.
[4]   Srov. Řím 13,8nn. Viz Katechismus katolické církve, čl. 2244.
[5]   Srov. Ž 95,7-8.
[6]   Srov. Mt 18,15-18.
[7]   Srov. Ez 33,7nn; Mt 18,15.
[8]   Srov. Řím 13,8nn; Mt 18,19.
[9]   Srov. Mt 18,20; Ž 95,1-2. 
[10] Srov. Ž 95,1-2.6.
[11] Srov. tamtéž, 7; Mt 18,19n.

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 18.10. svátek sv. Lukáše

2 Tim 4,9-17b; Lk 10,1-9

Komentář k 2 Tim 4,9-17b: Pouze Lukáš, „milý lékař“ je v těžké chvíli s Pavlem. Kéž je mi vzorem ve své stálosti! Jeho evangeliu vděčíme za popis událostí z Ježíšova dětství a přiblížení Ježíšovy matky Marie.

Zdroj: Nedělní liturgie

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2019) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Panna Maria Růžencová

(6. 10. 2019) Dne 7. 10. se slaví památka Panny Marie Růžencové.

Svatá Faustina (Faustyna) Kowalská / 5. říjen

(4. 10. 2019) Faustina Kowalská je zvěstovatelkou Božího milosrdenství. Její poselství dalo vzniknout duchovnímu hnutí úcty k Božímu…