Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
25. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Milovaní, volejme k Hospodinu, Bohu slitovnému a blízkému všem, kteří ho vzývají: [[1]]

1.      Aby křesťané vedli život hodný Kristova evangelia. [2]

 

2.      Aby mladí i staří, ženy, muži i děti svědčili o tvém přicházejícím království. [3]

 

3.      Aby ti, které voláš k zvláštní službě společenství, šli a pracovali na tvé vinici. [4]

 

4.      Aby tě celé lidstvo chválilo svou spoluprací, solidárností a životem v míru. [5]

 

5.      Aby dělníci a pracující dostávali za poctivou práci poctivou mzdu. [6]

 

6.      Aby lidé žárliví a závistiví dovedli pohlédnout na bližní s láskou a účastí. [7]

 

7.      Aby se bezbožní obrátili k tobě a ti, kdo jdou po cestě hříchu, nalezli cestu spásy. [8]

 

8.      Aby byl Kristus oslaven na těch, kdo jsou pro něho pronásledováni a vězněni. [9]

 

9.      Abychom méně plánovali svůj život, více se modlili a svěřovali do tvé vůle. [10]

   

10.  Aby pro ty, kteří zesnuli, byl tvůj Syn životem a věčnou odměnou. [11]

 

Ty jsi, Bože, veliký, hodný veškeré chvály;

tobě náleží díky a klanění nyní i na věky věků. [12]

Amen.

 

 

________________________

[[1]]   Srov. Ž 145,8.17-18.

[2]   Srov. Flp 1,27a.

[3]   Srov. Mt 20,1-15. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL (II. VAT.): Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 3, 5.

[4]   Srov. Mt 20,1-7.

[5]   Srov. Ž 145,2-3. Viz II. VAT.: Gaudium et spes, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě, čl. 29. Viz Katechismus katolické církve, čl. 1939–1942.

[6]   Srov. Mt 20,8-15.

[7]   Srov. tamtéž, 9nn.

[8]   Srov. Ž 145,17; Iz 55,7.

[9]   Srov. Flp 1,12-14.20c. 

[10] Srov. tamtéž, 22-24; Iz 55,6.

[11] Srov. Flp 1,21.

[12] Srov. Ž 145,2n.

Čtení z dnešního dne: Středa 27.5.

SK 20,28-38; JAN 17,11B-19

Komentář k Jan 17,11b-19: Být ve světě – a přitom nebýt ze světa. Musím unést toto pnutí… Chci přitom naplňovat Ježíšovu úpěnlivou prosbu za jednotu?

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2020) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

21.5. bl. Franz Jägerstätter

(19. 5. 2020) Franz Jägerstätter byl rakouský farmář, který který nesouhlasil s nadvládou nacistů…

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.)

(19. 5. 2020) * 1751, Tasovice u Znojma + 1820, Vídeň, Rakousko

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(18. 5. 2020) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(18. 5. 2020) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz