Každý ať Krista následuje podle své životní situace a tomu odpovídající formou. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
25. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Milovaní, volejme k Hospodinu, Bohu slitovnému a blízkému všem, kteří ho vzývají: [[1]]

1.      Aby křesťané vedli život hodný Kristova evangelia. [2]

 

2.      Aby mladí i staří, ženy, muži i děti svědčili o tvém přicházejícím království. [3]

 

3.      Aby ti, které voláš k zvláštní službě společenství, šli a pracovali na tvé vinici. [4]

 

4.      Aby tě celé lidstvo chválilo svou spoluprací, solidárností a životem v míru. [5]

 

5.      Aby dělníci a pracující dostávali za poctivou práci poctivou mzdu. [6]

 

6.      Aby lidé žárliví a závistiví dovedli pohlédnout na bližní s láskou a účastí. [7]

 

7.      Aby se bezbožní obrátili k tobě a ti, kdo jdou po cestě hříchu, nalezli cestu spásy. [8]

 

8.      Aby byl Kristus oslaven na těch, kdo jsou pro něho pronásledováni a vězněni. [9]

 

9.      Abychom méně plánovali svůj život, více se modlili a svěřovali do tvé vůle. [10]

   

10.  Aby pro ty, kteří zesnuli, byl tvůj Syn životem a věčnou odměnou. [11]

 

Ty jsi, Bože, veliký, hodný veškeré chvály;

tobě náleží díky a klanění nyní i na věky věků. [12]

Amen.

 

 

________________________

[[1]]   Srov. Ž 145,8.17-18.

[2]   Srov. Flp 1,27a.

[3]   Srov. Mt 20,1-15. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL (II. VAT.): Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 3, 5.

[4]   Srov. Mt 20,1-7.

[5]   Srov. Ž 145,2-3. Viz II. VAT.: Gaudium et spes, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě, čl. 29. Viz Katechismus katolické církve, čl. 1939–1942.

[6]   Srov. Mt 20,8-15.

[7]   Srov. tamtéž, 9nn.

[8]   Srov. Ž 145,17; Iz 55,7.

[9]   Srov. Flp 1,12-14.20c. 

[10] Srov. tamtéž, 22-24; Iz 55,6.

[11] Srov. Flp 1,21.

[12] Srov. Ž 145,2n.

Čtení z dnešního dne: Pátek 18.10. svátek sv. Lukáše

2 Tim 4,9-17b; Lk 10,1-9

Komentář k 2 Tim 4,9-17b: Pouze Lukáš, „milý lékař“ je v těžké chvíli s Pavlem. Kéž je mi vzorem ve své stálosti! Jeho evangeliu vděčíme za popis událostí z Ježíšova dětství a přiblížení Ježíšovy matky Marie.

Zdroj: Nedělní liturgie

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2019) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Panna Maria Růžencová

(6. 10. 2019) Dne 7. 10. se slaví památka Panny Marie Růžencové.

Svatá Faustina (Faustyna) Kowalská / 5. říjen

(4. 10. 2019) Faustina Kowalská je zvěstovatelkou Božího milosrdenství. Její poselství dalo vzniknout duchovnímu hnutí úcty k Božímu…