Učiň mne, Pane, nástrojem abych přinášel jednotu, kde je nesvornost. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
25. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Milovaní, volejme k Hospodinu, Bohu slitovnému a blízkému všem, kteří ho vzývají: [[1]]

1.      Aby křesťané vedli život hodný Kristova evangelia. [2]

 

2.      Aby mladí i staří, ženy, muži i děti svědčili o tvém přicházejícím království. [3]

 

3.      Aby ti, které voláš k zvláštní službě společenství, šli a pracovali na tvé vinici. [4]

 

4.      Aby tě celé lidstvo chválilo svou spoluprací, solidárností a životem v míru. [5]

 

5.      Aby dělníci a pracující dostávali za poctivou práci poctivou mzdu. [6]

 

6.      Aby lidé žárliví a závistiví dovedli pohlédnout na bližní s láskou a účastí. [7]

 

7.      Aby se bezbožní obrátili k tobě a ti, kdo jdou po cestě hříchu, nalezli cestu spásy. [8]

 

8.      Aby byl Kristus oslaven na těch, kdo jsou pro něho pronásledováni a vězněni. [9]

 

9.      Abychom méně plánovali svůj život, více se modlili a svěřovali do tvé vůle. [10]

   

10.  Aby pro ty, kteří zesnuli, byl tvůj Syn životem a věčnou odměnou. [11]

 

Ty jsi, Bože, veliký, hodný veškeré chvály;

tobě náleží díky a klanění nyní i na věky věků. [12]

Amen.

 

 

________________________

[[1]]   Srov. Ž 145,8.17-18.

[2]   Srov. Flp 1,27a.

[3]   Srov. Mt 20,1-15. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL (II. VAT.): Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 3, 5.

[4]   Srov. Mt 20,1-7.

[5]   Srov. Ž 145,2-3. Viz II. VAT.: Gaudium et spes, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě, čl. 29. Viz Katechismus katolické církve, čl. 1939–1942.

[6]   Srov. Mt 20,8-15.

[7]   Srov. tamtéž, 9nn.

[8]   Srov. Ž 145,17; Iz 55,7.

[9]   Srov. Flp 1,12-14.20c. 

[10] Srov. tamtéž, 22-24; Iz 55,6.

[11] Srov. Flp 1,21.

[12] Srov. Ž 145,2n.

Čtení z dnešního dne: Pátek 21. 1.

1 Sam 24,3-21; Mk 3,13-19

Komentář k Mk 3,13-19: Jak rozdílné povahy byli apoštolové! Výzva pro dnešní vztahy a toleranci v církvi. Vždyť náročný úkol kázat a vyhánět zlo nás má spojovat.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.1.2014 zemřel P. Karel Fořt - ´Otec Karel z RFE´

(21. 1. 2022) Dlouholetý oblíbený redaktor náboženského vysílání Radia Svobodná Evropa.

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(16. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C
(15. 1. 2022) Došlo víno, i když jsme ho tak poctivě chystali. Udělal jsem něco špatně? Něco jsem zanedbal? Proč tento vztah, dílo,…

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2022) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v…

Online formační setkání pro kostelníky

Online formační setkání pro kostelníky
(11. 1. 2022) Ve čtvrtek 27. ledna 2022 ve 20:00 se uskuteční on-line on-line formační setkání pro kostelníky a pro všechny, kdo…

Ludvík Armbruster - poutavý dokument k poslechu

(10. 1. 2022) Chybí nám japonská zdvořilost. Naučili jsme se lhát, řekl před smrtí jezuita Armbruster v pořadu Příběhy 20.…

Marie Elekta od Ježíše (1605–1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2022) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka…

Svátek Křtu Páně

(7. 1. 2022) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.