Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
28. neděle v mezidobí - C / přímluvy

K Ježíši Kristu, Davidovu potomku, který byl vzkříšen z mrtvých, společně volejme: Pane, smiluj se.

[1]

 

  1. Ježíši, Světlo národů, učiň Církev svým věrným odleskem, aby lidem všech končin země donesla zvěst o tvé spáse. [2] 
  2. Kéž i náš národ, který tě po staletí vyznával, znovu pozná tvou spravedlnost a navrátí se k tobě. [3]   
  3. Očisť pokřtěné od duchovního malomocenství, zejména pýchy, povrchnosti víry a dvojakosti života. [4]
  4. Mír, bezpečí a blahobyt popřej obyvatelům zemí Blízkého východu a všem tamějším křesťanským církvím. [5]
  5. Žehnej institucím a jednotlivcům ujímacím se cizinců, běženců, přistěhovalců a jinověrců. [6]
  6. Vážně a dlouhodobě nemocným dej pocítit účinky své uzdravující lásky. [7]
  7. Pomáhej naší farní rodině, ať se neuzavíráme do sebe, nýbrž jsme otevřeni pro každého, kdo hledá tebe a společenství lásky. [8] 
  8. Zemřelí kéž jsou pro tvé milosrdenství zachráněni, dojdou věčného života a slávy v tobě. [9]  

 

Pane Ježíši Kriste, slyš a přijmi prosby poutníků

k nebeské vlasti, kde ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen. [10]

 

 

________________________

[1] Srov. 2 Tim 2,2; Lk 17,13.

[2] Srov. Ž 98,2.3a. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium (LG), věroučná konstituce o církvi, čl. 1.

[3] Srov. Ž 98,2.

[4] Srov. Lk 17,11-19; 2 Král 5,1.14.

[5] Srov. 2 Král 5,14-17; Lk 4,27.

[6] Srov. Ž 146,7-9ab; Lk 17,18.

[7] Srov. Lk 17,12-14.

[8] Srov. tamtéž, vv. 11-14.

[9] Srov. tamtéž, v. 19; 2 Tim 2,10.

[10] Srov. 2 Tim 2,11-12a. Viz LG, čl. 48.

 

Čtení z dnešního dne: Středa 22.9.

Ezd 9,5-9; Tob 13; ; Lk 9,1-6

Komentář k Ezd 9,5-9 : Smíšené sňatky ohrožovaly samotnou existenci národa. Ezdrášova modlitba je výkřikem a poznáním: lidé si tak sami ničí to, co jim Hospodin dopřál obnovit.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Padre Pio (23.9.)

Sv. Padre Pio (23.9.)
(22. 9. 2021) Otec Pio z Pietrelciny (1887 - 1968) je jednou z nejvýraznějších světeckých postav 20. století. Po celých padesát let…

Sobota pro ženy 16.10.2021 v Praze Dejvicích

(21. 9. 2021) Jedná se o program s dlouholetou tradicí. Původně to byla duchovně-vzdělávací setkání pro manželky, v současnosti jsou…

21.9. sv. Matouš

(20. 9. 2021) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19. 9. 2021) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam,…

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16. 9. 2021) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do…

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů
(16. 9. 2021) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14. 9. 2021) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné…

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021
(13. 9. 2021) Odkazy na zdroje informací o cestě papeža Františka na Slovensko.

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13. 9. 2021) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku