Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
29. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Pán Ježíš nás vybízí k ustavičné, vytrvalé modlitbě. Modleme se proto k jeho i našemu nebeskému Otci:

[1]

 

  1. Misijní dílo tvého lidu kéž přispívá k posvěcování světa, aby lidstvo došlo spásy vírou v Krista Ježíše. [2] 
  2. Pomáhej našim pastýřům statečně hlásat tvoje slovo, přicházet s ním, ať je to vhod či nevhod, usvědčovat, napomínat, povzbuzovat s všestrannou trpělivostí a znalostí nauky. [3]
  3. Četba a rozjímání Písma svatého ať je denní potravou, pramenem víry, poznání a svatosti tvých dětí. [4]  
  4. Nade všemi válkami a zbraněmi světa dej vítězit síle modlitby a poctivé práce. [5]
  5. Neprodlévej s pomocí týraným dětem, opuštěným ženám, bezmocným starým lidem a všem, jejichž soužení k tobě doléhají dnem i nocí. [6]
  6. Žehnej tomuto společenství i každému jednotlivě, ať o tobě svou vírou, modlitbou a službou lásky pravdivě svědčíme a stáváme se darem pro své okolí. [7]
  7. Zemřelým hlasatelům evangelia a služebníkům nejpotřebnějších buď ty sám odměnou a nekonečnou radostí.

 

Zvedáme oči k tobě, Bože, od něhož přichází
požehnání a pomoc Církvi, světu i každému z lidí
v Kristu Ježíši, našem Pánu. [8] Amen.

 

 

________________________

[1] Srov. Lk 18,1-8; Jan 20,17b.

[2] Srov. 2 Tim 3,15. K Světovému dni modliteb za misie, připadajícímu každoročně na předposlední říjnovou neděli: Mt 28,18-20.  II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 17.

[3] Srov. 2 Tim 4,2. Viz Český ekumenický překlad (ČEP).

[4] Srov. tamtéž 3,15-17.

[5] Srov. Ex 17,8-13; Jak 5,16. Srov. POSÁD Pavel: Slovo na cestu 2013, Brno: Vydavatelství Sypták, 2012, 42. týden.  

[6] Srov. Lk 18,7-8a (ČEP); Ž 121,1nn.

[7] Viz základní úkoly farnosti: kérygma, leiturgia, martyria, diaconia, communio. In: OPATRNÝ Aleš: Pastorace v postmoderní společnosti, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001, s. 58.

[8] Srov. Ž 121,1-2; 2 Tim 3,15.

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 31. 3.

1. čtení - Jer 20,10-13; Evangelium - Jan 10,31-42

Komentář k Jer 20,10-13: Když i přátelé číhají na můj pád, bude vztah k Hospodinu silnější. Kéž si to uvědomím ve chvílích zoufalství…

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2023) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Květná neděle

Květná neděle
(29. 3. 2023) Květná (nebo též Pašijová) neděle je označení pro poslední postní neděli před Velikonocemi. Název svátku je odvozen od…

Terezie z Avily - výročí narození

(27. 3. 2023) Svatá Terezie od Ježíše, "Terezie z Ávily" (28. 3. 1515 Ávila – 4. 10. 1582 Alba de Tormes) Nic ať tě…

Časně ráno 25. března 1951 v zajateckém táboře v Severní Korei

(25. 3. 2023) Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské…

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(24. 3. 2023) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Sv. Rebeka Rafqa (svátek 23.3.)

(23. 3. 2023) Rafqa Pietra Choboq Ar-Rayès * 29. 6. 1832 Libanon † 23. 3. 1914 Libanon 

Zvěstování Páně (25.3.)

(22. 3. 2023) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…