Krbec Jan | Sekce: Kázání

Advent (cyklus C)
3. NEDĚLE ADVENTNÍ - C / PŘÍMLUVY

Povzbuzeni výzvou apoštola Pavla: „Radujte se stále v Pánu“ (1), přistupme k Prameni této radosti a pokorně prosme za potřeby církve, světa i každého z nás slovy: Pane, smiluj se.

1. Pane Ježíši, který křtíš Duchem svatým a ohněm (2), zapal srdce mladých lidí v církvi, aby svým mládím, nadšením a čistotou přispívali k jejímu růstu a obnově.

2. Ty, který přicházíš a jsi už blízko (3), přiveď k sobě nazpět ty, kdo se ti svým smýšlením a životem vzdálili.

3. Svatý králi Izraele (4), spoj srdce a ruce lidí mocných a vlivných k úsilí o zmírňování všech podob násilí, útlaku a chudoby (5) ve světě.

4. Kéž skrze naši blízkost a laskavost zakoušejí lidé osamělí, smutní a zoufalí, jak nablízku (6) jim stojíš ty, milující Pán a Spasitel.

5. Pane, dej, ať se v našem (farním) společenství umíme radovat celým srdcem, že ty jsi uprostřed nás (7) a my smíme být tvými přáteli, služebníky a svědky.

6. Ty, jehož jméno je „Bůh zachraňuje“ (8), buď našim zesnulým věčnou radostí, pokojem a spásou. (9)
Pane Ježíši Kriste, své potřeby ti předkládáme v modlitbě a prosbě s děkováním (10), neboť bez obav můžeme doufat v tebe (11), který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 


(1) Flp 4,4.
(2) Srov. Lk 3,16.
(3) Srov. Flp 4,5.
(4) Srov. Sof 3,15; Iz 12,6.
(5) Srov. Lk 3,11-14.
(6) Srov. Flp 4,5.
(7) Srov. Sof 3,14.15; Iz 12,6. 
(8) Srov. Iz 12,2. Srov. Katechismus katolické církve, čl. 430.
(9) Srov. Flp 4,7.
(10) Srov. tamtéž, v. 6.
(11) Srov. Iz 12,2.

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 23. 3.

1. čtení – Ex 32,7-14; Žl 106; Evangelium – Jan 5,31-47

Komentář k Jan 5,31-47: Pozor, abychom my křesťané „neoslavovali sebe navzájem“. Veškerá naše hrdost musí pramenit z Boží lásky. Naše svědectví, má-li být věrohodné, je nutné obrátit tímto směrem!

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Rebeka Rafqa (svátek 23.3.)

(23. 3. 2023) Rafqa Pietra Choboq Ar-Rayès * 29. 6. 1832 Libanon † 23. 3. 1914 Libanon 

Zvěstování Páně (25.3.)

(22. 3. 2023) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…

Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef

(18. 3. 2023) Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží…

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2023) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se…

Internet - dobrý sluha i zlý pán. Doporučujeme k přečtení!

Internet - dobrý sluha i zlý pán. Doporučujeme k přečtení!
(16. 3. 2023) Doporučujeme k přečtení knížku: S mobilem do Božího království? 25 úvah o tom, proč je internet dobrý sluha…

Den sv. Patrika (17.3)

(16. 3. 2023) Pro našince je velkolepá oslava, spojená se svátkem sv. Patrika, možná trochu nepochopitelnou podívanou, která však má…

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2023) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za…