Vylej před Bohem své srdce "Lidé, doufejte v Boha v každé době, před ním vylejte své srdce, - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Advent (cyklus C)
3. NEDĚLE ADVENTNÍ - C / PŘÍMLUVY

Povzbuzeni výzvou apoštola Pavla: „Radujte se stále v Pánu“ (1), přistupme k Prameni této radosti a pokorně prosme za potřeby církve, světa i každého z nás slovy: Pane, smiluj se.

1. Pane Ježíši, který křtíš Duchem svatým a ohněm (2), zapal srdce mladých lidí v církvi, aby svým mládím, nadšením a čistotou přispívali k jejímu růstu a obnově.

2. Ty, který přicházíš a jsi už blízko (3), přiveď k sobě nazpět ty, kdo se ti svým smýšlením a životem vzdálili.

3. Svatý králi Izraele (4), spoj srdce a ruce lidí mocných a vlivných k úsilí o zmírňování všech podob násilí, útlaku a chudoby (5) ve světě.

4. Kéž skrze naši blízkost a laskavost zakoušejí lidé osamělí, smutní a zoufalí, jak nablízku (6) jim stojíš ty, milující Pán a Spasitel.

5. Pane, dej, ať se v našem (farním) společenství umíme radovat celým srdcem, že ty jsi uprostřed nás (7) a my smíme být tvými přáteli, služebníky a svědky.

6. Ty, jehož jméno je „Bůh zachraňuje“ (8), buď našim zesnulým věčnou radostí, pokojem a spásou. (9)
Pane Ježíši Kriste, své potřeby ti předkládáme v modlitbě a prosbě s děkováním (10), neboť bez obav můžeme doufat v tebe (11), který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 


(1) Flp 4,4.
(2) Srov. Lk 3,16.
(3) Srov. Flp 4,5.
(4) Srov. Sof 3,15; Iz 12,6.
(5) Srov. Lk 3,11-14.
(6) Srov. Flp 4,5.
(7) Srov. Sof 3,14.15; Iz 12,6. 
(8) Srov. Iz 12,2. Srov. Katechismus katolické církve, čl. 430.
(9) Srov. Flp 4,7.
(10) Srov. tamtéž, v. 6.
(11) Srov. Iz 12,2.

Čtení z dnešního dne: Sobota 21.5.

1. čtení – Sk 16,1-10; Evangelium – Jan 15,18-21

Komentář k Jan 15,18-21: Spojení s Kristem ve chvílích těžkých, jako je pronásledování, oživuje naši víru. Chci dnes myslet víc na ty, kdo trpí a poděkovat za to, že mohu svědčit podle svých sil…

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2022) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

21.5. bl. Franz Jägerstätter

21.5. bl. Franz Jägerstätter
(19. 5. 2022) Franz Jägerstätter byl rakouský farmář,  který považoval nacismus jako neslučitelný s…

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.)

(19. 5. 2022) * 1751, Tasovice u Znojma + 1820, Vídeň, Rakousko

Kdyby se Petr modlil, možná by neblbnul s tím mečem

Kdyby se Petr modlil, možná by neblbnul s tím mečem
(17. 5. 2022) Apoštolové se v Getsemanech moc nepředvedli. Bez modlitby nedokážeme být Ježíšovými učedníky.

Den modliteb za pronásledované křesťany

(16. 5. 2022) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Josef kardinál Beran († 17. 5. 1969 Řím)

Josef kardinál Beran († 17. 5. 1969 Řím)
(15. 5. 2022) * 29. prosinec 1888 Plzeň / † 17. květen 1969 Řím

Titus Brandsma - svatořečen 15.5.

Titus Brandsma - svatořečen 15.5.
(14. 5. 2022) V neděli 15.5.2022 bude svatořečen holandský kněz, karmelitán a novinář Titus Brandsma, který byl…