Krbec Jan | Sekce: Kázání

Advent (cyklus C)
3. NEDĚLE ADVENTNÍ - C / PŘÍMLUVY

Povzbuzeni výzvou apoštola Pavla: „Radujte se stále v Pánu“ (1), přistupme k Prameni této radosti a pokorně prosme za potřeby církve, světa i každého z nás slovy: Pane, smiluj se.

1. Pane Ježíši, který křtíš Duchem svatým a ohněm (2), zapal srdce mladých lidí v církvi, aby svým mládím, nadšením a čistotou přispívali k jejímu růstu a obnově.

2. Ty, který přicházíš a jsi už blízko (3), přiveď k sobě nazpět ty, kdo se ti svým smýšlením a životem vzdálili.

3. Svatý králi Izraele (4), spoj srdce a ruce lidí mocných a vlivných k úsilí o zmírňování všech podob násilí, útlaku a chudoby (5) ve světě.

4. Kéž skrze naši blízkost a laskavost zakoušejí lidé osamělí, smutní a zoufalí, jak nablízku (6) jim stojíš ty, milující Pán a Spasitel.

5. Pane, dej, ať se v našem (farním) společenství umíme radovat celým srdcem, že ty jsi uprostřed nás (7) a my smíme být tvými přáteli, služebníky a svědky.

6. Ty, jehož jméno je „Bůh zachraňuje“ (8), buď našim zesnulým věčnou radostí, pokojem a spásou. (9)
Pane Ježíši Kriste, své potřeby ti předkládáme v modlitbě a prosbě s děkováním (10), neboť bez obav můžeme doufat v tebe (11), který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 


(1) Flp 4,4.
(2) Srov. Lk 3,16.
(3) Srov. Flp 4,5.
(4) Srov. Sof 3,15; Iz 12,6.
(5) Srov. Lk 3,11-14.
(6) Srov. Flp 4,5.
(7) Srov. Sof 3,14.15; Iz 12,6. 
(8) Srov. Iz 12,2. Srov. Katechismus katolické církve, čl. 430.
(9) Srov. Flp 4,7.
(10) Srov. tamtéž, v. 6.
(11) Srov. Iz 12,2.

Čtení z dnešního dne: Sobota 8. 5.

Sk 16,1-10; Jan 15,18-21

Komentář k Jan 15,18-21: Spojení s Kristem v době pronásledování oživuje naši víru. Chci dnes proto myslet na ty, kteří trpí pro svou věrnost Kristu. A děkovat, že ve svobodě mohu svědčit (zatím) jiným způsobem.

Zdroj: Nedělní liturgie

Den matek

(9. 5. 2021) Svátek matek (den matek) se slaví druhou květnovou neděli.

Projděte se, nebo proběhněte a pomozte tak těm, kteří svůj životní běh už končí

Projděte se, nebo proběhněte a pomozte tak těm, kteří svůj životní běh už končí
(7. 5. 2021) Benefiční běh (či procházka) pro Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích. 1. - 21. 5. 2021. Registračním…

Den modliteb za pronásledované křesťany

(6. 5. 2021) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Svatý Jan Sarkander (svátek 6.5.)

(5. 5. 2021) Na osobu vězněného kněze Jana Sarkandera se zástupně vylila veškerá zášť, nakumulovaná letitými náboženskými nesváry a…

Celosvětový růžencový maraton v květnu

Celosvětový růžencový maraton v květnu
(30. 4. 2021) Papež František vyzývá ke společné modlitbě růžence v květnu. Na každý den je připravený jeden konkrétní…

Květen - měsíc Panny Marie

(30. 4. 2021) Měsíc květen bývá oblíben z různých hledisek.

Panna Maria není bohyně (Vojtěch Kodet)

(30. 4. 2021) Jak by ne/měla vypadat zdravá mariánská úcta? (Odkaz na Vojtechkodet.cz)

Žena oděná sluncem, s korunou z dvanácti hvězd

Žena oděná sluncem, s korunou z dvanácti hvězd
(29. 4. 2021) Na nebi se objevilo veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy.…

1.5. Sv. Josefa, Dělníka - Svátek práce

(29. 4. 2021) Člověk se v práci nejen realizuje, ale je to zároveň i služba bližnímu, společnosti, a tím i Kristu.