Dříve než vstoupíš do zaslíbené země, musíš přejít přes Rudé moře a poušť. (Don Bosco) - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
30. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Sestry a bratři, všechny své naděje a radosti, smutky i úzkosti odevzdejme Pánu, prosme ho a volejme: Pane, smiluj se. [1]
  1. Žehnej, Pane, zemi Čechů, Moravanů a Slezanů, jejímu hospodářskému i duchovnímu rozkvětu, jakož i bratrskému slovenskému národu.
  2. Pomáhej svému svatému lidu jít za tebou s vírou a s očima dokořán. [2]
  3. Veď biskupy a kněze, aby se víc a víc připodobňovali tobě - slitovnému veleknězi nové smlouvy. [3]
  4. Učiň veliké věci malým a nevýznamným společenstvím, ať je naplní radost a sebevědomí. [4]
  5. Nedopusť, abychom odrazovali ty, kdo se ještě neobrátili, a bránili jim setkat se s tebou. [5]
  6. Dopřej duchovně osleplým, aby se k tobě vrátili a jejich víra je zachránila. [6]
  7. Ochraňuj ženy v naději, ať přivedou na svět zdravé děti a stanou se dobrými matkami. [7]
  8. Změň úděl smutných, neduživých a sociálně vyloučených, jako ses smiloval nad slepým žebrákem Bartimaiem. [8]
  9. Dej naší farní rodině, ať vidíme sebe, svět a lidi kolem nás očima víry, plnýma naděje a lásky. [9]
  10. Převeď duše z očistce do nebeské slávy, ať tě vidí tváří v tvář a navěky se radují. [10]

 

Buď nám milostiv, Pane Ježíši, ať nezapomínáme, že i nás

se den co den ptáš: Co chceš, abych pro tebe udělal? [11]

Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

 

________________________

[1]   Srov. Mk 10,47.48. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Gaudium et spes, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě, čl. 1.

[2]   Srov. Mk 10,51-52; Jer 31,7-9.

[3]   Srov. Žid 5,1-6.

[4]   Srov. Ž 126,2-3.

[5]   Srov. Mk 10,46-48.

[6]   Srov. tamtéž, 52b.

[7]   Srov. Jer 31,8.

[8]   Srov. Ž 126,4; Mk 10,46-52.

[9]   Srov. Mk 10,51. Viz vstupní modlitba.

[10] Srov. Mk 10,51b; Ž 126,4.3; Jer 31,7nn.

[11] Viz Mk 10,51a. Srov. tamtéž, 47.48.

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek Zelený čtvrtek

1 Kor 11,23-26; Jan 13,1-15

Komentář k 1 Kor 11,23-26: Chci svým životem docenit dar Kristova Těla tak, abych se proměňoval v to, co jím a piji?

Zdroj: Nedělní liturgie

Velký pátek

(9. 4. 2020) Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži.

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)
(9. 4. 2020) Na Velký pátek večer  v 21.00 proběhne v Římě křížová cesta s papežem Františkem, která bude přenášena televizí…

Velikonoční obřady v pražské katedrále

Velikonoční obřady v pražské katedrále
(9. 4. 2020) Přinášíme přehled letošních velikonočních obřadů ve svatovítské katedrále, včetně možnosti sledování jejich přenosu.

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace
(8. 4. 2020) Někteří lidé budou slavit Velikonoce sami. Nabízíme vám několik tipů, jak plodně prožít velikonoční třídení jen s…

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!
(8. 4. 2020) Maria je Matkou naděje. Stejně jako Abraham, také ona doufá, proti vší naději. (maria.cz)

Zelený čtvrtek

(7. 4. 2020) Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)
(6. 4. 2020) Podle Marko Rupnika a umělců Centra Aletti v Římě

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Kdo mi pokřtí miminko v době pandemie?

(1. 4. 2020) Křest dětí lze snadno odložit. Lze však dobře pochopit strach maminky o život právě narozeného dítěte a její touhu po…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz