Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování. Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
9. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Sestry a bratři, s důvěrou a pokorou volejme k Pánu, který má moc nás vyslyšet a uzdravit.

[1]

  1. Prosíme za tvůj lid a ty, kdo se k němu hlásí: kéž plníme tebou svěřený úkol, aby skrze nás tvé jméno poznaly všechny národy země. [2]
  2. Prosíme za ty, kdo uvádějí druhé v omyl, když zkreslují tvé evangelium, aby našli světlo pravdy. [3]
  3. Prosíme za náš národ, ať překonáváme strach ze všeho cizího, neznámého a jsme shovívaví k těm, kteří ač jsou zde doma, zůstávají cizinci. [4]
  4. Prosíme za všechny představené, ať jsou ke svým podřízeným spravedliví a umí v nich vidět partnery, na nichž jim záleží. [5]
  5. Prosíme za lidi staré, těžce a dlouhodobě nemocné, aby jim nechyběla svátostná posila ani blízkost a péče milujících osob.
  6. Prosíme za naši farnost (naše společenství), ať projevujeme apoštolskou horlivost a odvahu jít k těm, kdo potřebují tvoje slovo, pomoc a uzdravení. [6]
  7. Prosíme za zemřelé, ať zakusí tvé nekonečné milosrdenství a na věky se radují ve tvém domě. [7]

 

Pane Ježíši Kriste, dej nám sílu věřit a prosit tě jako setník

z Kafarnaum, jehož slovy tě vzýváme při každé mši svaté. [8]

Neboť ty s Otcem a Duchem svatým žiješ a vládneš na věky věků.

Amen.

 

 

________________________

[1] Viz Lk 7,1-10. Srov. Mk 16,15; Mt 28,18-20.

[2] Srov. Ž 117,1; 1 Král 8,43.

[3] Srov. Gal 1,6-10.

[4] Viz 1 Král 8,41-43.

[5] Srov. Lk 7,2a.

[6] Srov. tamtéž, vv. 3.7.10. Srov. homilie papeže Františka ze dne 16. května 2013.

[7] Srov. Ž 117,2; 1 Král 8,43.

[8] Srov. Lk 7,6-7; Mt 8,8. Viz Český misál: Přijímání, společná invokace před svatým přijímáním.

 

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 23. 2.

1. čtení - Ez 18,21-28; Evangelium - Mt 5,20-26

Komentář k Ez 18,21-28: Obrácení není pouze odvrácení se od špatnosti, ale změna vztahu k Bohu. On není jakýmsi „hlídačem“, ale chce mou lásku! Právě to má být impulsem pro mé jednání.

Zdroj: Nedělní liturgie

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.