Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
9. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Sestry a bratři, s důvěrou a pokorou volejme k Pánu, který má moc nás vyslyšet a uzdravit.

[1]

  1. Prosíme za tvůj lid a ty, kdo se k němu hlásí: kéž plníme tebou svěřený úkol, aby skrze nás tvé jméno poznaly všechny národy země. [2]
  2. Prosíme za ty, kdo uvádějí druhé v omyl, když zkreslují tvé evangelium, aby našli světlo pravdy. [3]
  3. Prosíme za náš národ, ať překonáváme strach ze všeho cizího, neznámého a jsme shovívaví k těm, kteří ač jsou zde doma, zůstávají cizinci. [4]
  4. Prosíme za všechny představené, ať jsou ke svým podřízeným spravedliví a umí v nich vidět partnery, na nichž jim záleží. [5]
  5. Prosíme za lidi staré, těžce a dlouhodobě nemocné, aby jim nechyběla svátostná posila ani blízkost a péče milujících osob.
  6. Prosíme za naši farnost (naše společenství), ať projevujeme apoštolskou horlivost a odvahu jít k těm, kdo potřebují tvoje slovo, pomoc a uzdravení. [6]
  7. Prosíme za zemřelé, ať zakusí tvé nekonečné milosrdenství a na věky se radují ve tvém domě. [7]

 

Pane Ježíši Kriste, dej nám sílu věřit a prosit tě jako setník

z Kafarnaum, jehož slovy tě vzýváme při každé mši svaté. [8]

Neboť ty s Otcem a Duchem svatým žiješ a vládneš na věky věků.

Amen.

 

 

________________________

[1] Viz Lk 7,1-10. Srov. Mk 16,15; Mt 28,18-20.

[2] Srov. Ž 117,1; 1 Král 8,43.

[3] Srov. Gal 1,6-10.

[4] Viz 1 Král 8,41-43.

[5] Srov. Lk 7,2a.

[6] Srov. tamtéž, vv. 3.7.10. Srov. homilie papeže Františka ze dne 16. května 2013.

[7] Srov. Ž 117,2; 1 Král 8,43.

[8] Srov. Lk 7,6-7; Mt 8,8. Viz Český misál: Přijímání, společná invokace před svatým přijímáním.

 

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 31. 3.

1. čtení - Jer 20,10-13; Evangelium - Jan 10,31-42

Komentář k Jer 20,10-13: Když i přátelé číhají na můj pád, bude vztah k Hospodinu silnější. Kéž si to uvědomím ve chvílích zoufalství…

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2023) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Květná neděle

Květná neděle
(29. 3. 2023) Květná (nebo též Pašijová) neděle je označení pro poslední postní neděli před Velikonocemi. Název svátku je odvozen od…

Terezie z Avily - výročí narození

(27. 3. 2023) Svatá Terezie od Ježíše, "Terezie z Ávily" (28. 3. 1515 Ávila – 4. 10. 1582 Alba de Tormes) Nic ať tě…

Časně ráno 25. března 1951 v zajateckém táboře v Severní Korei

(25. 3. 2023) Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské…

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(24. 3. 2023) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Sv. Rebeka Rafqa (svátek 23.3.)

(23. 3. 2023) Rafqa Pietra Choboq Ar-Rayès * 29. 6. 1832 Libanon † 23. 3. 1914 Libanon 

Zvěstování Páně (25.3.)

(22. 3. 2023) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…