Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus C)
Slavnost Nanebevstoupení Páně - C / přímluvy

Sestry a bratři, volejme k tomu, který byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží, aby se za nás přimlouval: [1]
  1. Vyzbroj Boží lid mocí z výsosti, svým Duchem slávy. [2]
  2. Posiluj křesťany přítomné i budoucí, aby plnili tvůj velký příkaz, dokud znovu nepřijdeš. [3]
  3. Dej, ať tvůj mír vládne na zemi, na moři i v povětří. [4]
  4. Pomoz všem, jejichž utrpení křičí až do nebe. [5]
  5. Splň na nás, cos slíbil těm, kteří uvěří a přijmou křest. [6]
  6. Přijmi naše zesnulé tam, kam jsi slavně vystoupil. [7]

 

Důvěřujeme ti, Pane Ježíši Kriste, neboť jsi věrný;
jsi s námi s námi po všechny dny až do konce světa. [8]
Ty, který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

_______________________

[1]   Srov. Mk 16,19 (Český ekumenický překlad); Žid 7,25; 9,24.

[2]   Srov. Lk 24,49; Sk 1,1-8; 1 Petr 4,14.

[3]   Srov. Mt 28,18-20; Mk 16,15; Lk 24,46-49; Sk 1,1-11; Žid 9,28.

[4]   Srov. Ž 47,2-3.6-7.8-9.

[5]   Srov. Žid 9,24.

[6]   Srov. Mk 16,16-18.

[7]   Srov. tamtéž, 19 par.

[8]   Srov. Žid 10,23; Mt 28,20.

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 6. 5.

Sk 15,7-21; Jan 15,9-11

Komentář k Jan 15,9-11: Zůstávání v Jeho lásce je především radost. Snažím se o to, aby se můj vztah k Ježíši navenek projevoval radostí k mému okolí, k mým nejbližším?

Zdroj: Nedělní liturgie

Den matek

(9. 5. 2021) Svátek matek (den matek) se slaví druhou květnovou neděli.

Den modliteb za pronásledované křesťany

(6. 5. 2021) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Svatý Jan Sarkander (svátek 6.5.)

(5. 5. 2021) Na osobu vězněného kněze Jana Sarkandera se zástupně vylila veškerá zášť, nakumulovaná letitými náboženskými nesváry a…

Celosvětový růžencový maraton v květnu

Celosvětový růžencový maraton v květnu
(30. 4. 2021) Papež František vyzývá ke společné modlitbě růžence v květnu. Na každý den je připravený jeden konkrétní…

Květen - měsíc Panny Marie

(30. 4. 2021) Měsíc květen bývá oblíben z různých hledisek.

Panna Maria není bohyně (Vojtěch Kodet)

(30. 4. 2021) Jak by ne/měla vypadat zdravá mariánská úcta? (Odkaz na Vojtechkodet.cz)

Žena oděná sluncem, s korunou z dvanácti hvězd

Žena oděná sluncem, s korunou z dvanácti hvězd
(29. 4. 2021) Na nebi se objevilo veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy.…

1.5. Sv. Josefa, Dělníka - Svátek práce

(29. 4. 2021) Člověk se v práci nejen realizuje, ale je to zároveň i služba bližnímu, společnosti, a tím i Kristu.

Jan Pavel II.

Jan Pavel II.
(27. 4. 2021) 27. 4. 2014 o neděli Božího milosrdenství byl ve Vatikánu svatořečen papež Jan Pavel II. (* 18. května 1920 + 2. dubna…