15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů, kteří přišli roku 1604 do trosek kláštera u Panny Sněžné v Praze. Pocházeli z Česka i různých evropských národů.

Praha byla tehdy sídlem císaře Rudolfa 

Událost proběhla v tzv. „rudolfínském období“. Císař a král Rudolf II. Habsburský (1552 - 1612) se tehdy přestěhoval z celým dvorem z Vídně do Prahy. Díky tomu se Praha stala na několik let vzkvétajícím hlavním městem monarchie a vlastně celé Evropy. Z pohledu dějin ale  Rudlof nebyl dobým panovníkem. Mnohé záliby totiž císaře stály příliš peněz, času a následné zanedbávání panovnických povinností. Nedokázal tak řešit mnohé spory a napětí, například mezi protestanty a katolíky.

Františkáni tak byli během vpádu pasovských vojsk do Čech roku 1611 na masopustní úterý 15. února 1611 povražděni pražskou lůzou. Dav asi 700 lidí, převážně městské spodiny se shromáždil kolem kláštera. Zpustošili kostel i klášter a řeholníky pobili.

Blahořečení pražských mučedníků

Úcta k těmto Čtrnácti pražským mučedníkům je doložena už krátce po jejich smrti. Čtrnáct pražských mučedníků bylo blahořečeno dne 13. 10. 2012 při slavnostní mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Hrob mučedníků v kostele Panny Marie Sněžné v Praze je místem modlitby a proseb o vyslyšení.

Komunita františkánů byla mezinárodní 

Komunita františkánů byla tvořena bratry z různých evropských národů: 

 • Vedle čtyř Čechů: P. novicmistra Bedřicha Bachsteina
 • a tří noviců: Jana,
 • Emanuela
 • a Antonína, 
 • to byli tři kněží – Španěl P. Juan Martinez,
 • Ital P. Bartolomeo Dalmasoni
 • a Francouz P. Simon;
 • jáhen Ital Girolamo de Arese;
 • podjáhen Ital Caspar Daverio;
 • dva studenti teologie s časnými sliby – Němci Klement
 • a Jakub;
 • tři bratři laikové – Ital zahradník Giovanni Bodeo,
 • Holanďan kuchař Kryštof Zelt
 • a Němec krejčí Didak Jan.

 

Čtrnáct pražských mučedníků, františkánů - omalovánka pro děti

Čtrnáct pražských mučedníků, františkánů

 

Více info: www.ofm.cz/14-prazskych-mucedniku