Kdo je pro tebe eucharistický Kristus? Tuto nevšední otázku jsme položili našim hostům v květnovém magazínu Víra do kapsy s podtitulem Eucharistie. Pozvání podělit se se svým osobním svědectvím přijalo několik laiků a řeholníků.

Je to v pořádku, když při přijetí Eucharistie necítím nic výjimečného? Odpoví Damián Sulowski, jeden z misionářů milosrdenství.

O to, co se může stát, když člověk upřímně zatouží porozumět tajemství Eucharistie a žít jej, řekně více Martin Jánoš, manžel, otec a aktivní laik u salesiánů na Trnávke v Bratislavě.

Školská sestra sv. Františka z Assisi srov. Hedvika nás díky své službě podávající svaté přijímání a také ošetřovatelky zavede za paní Zuzkou Rapkayovou. Její život je svědectvím toho, že Eucharistie nejen mění, ale také zachraňuje životy.

Za závěr pořadu nás povzbudí mladý salesiánský kněz Marián Zachar. Nabídne nám jednoduchý a účinný způsob, jak prohloubit náš vztah k Eucharistickému Ježíši.