„Jsem jen nástroj v Boží ruce. Toho, kdo ke mně přijde, chci vést k Bohu.“ Sv. Terezie Benedikta od Kříže (Edita Steinová)

Zveme Vás na online exercicie. Můžete se připojit k mnoha lidem v mnoha zemích, kteří se jich účastní, a spolu s nimi se modlit.

Tuto dobu postní nás bude provázet sv. Edita Steinová – sestra Terezie Benedikta od Kříže – a bude nám pomáhat, abychom se připravili na Velikonoce. 

Exercicie jsou zdarma a můžete se k nim přihlásit na:

www.exercicie-online.karmel.at

Každý týden od 6.3. do 28.3.2019 přijde duchovní impuls formou e-mailu.