Příchovické Centrum života mládeže slaví své třicetiny
Ve dnech 12. – 14. června oslaví Křižovatka - centrum života mládeže, 30 let od svého vzniku. Organizátoři výročních oslav v Příchovicích očekávají na 300 účastníků. Mezi účinkujícími budou například česká rocková kapela Šatlava a slovenská rocková kapela Kerygma. Jako hosté se oslav zúčastní současný litoměřický biskup Jan Baxant a zakladatel centra P. Miroslav Šimáček.
„Bude to příležitost k vyjádření radosti a vděčnosti nad tím, že už tři desítky let k nám mladí lidé jezdí, aby tady strávili svůj volný čas,“ říká současný vedoucí centra, P. Vladimír Novák. „Čekáme na 300 účastníků. Bude to nejen současná mládež, ale také lidé o 20 – 30 let starší, kteří sem přijížděli v dobách svého mládí, a pro které jsou Příchovice dodnes povzbuzením,“ dodává P. Novák.

Oslava výročí začne v pátek v 18 hodin mší svatou s P. Miroslavem Šimáčkem a vyvrcholí svatovítskou poutní mší v neděli v 10 hodin dopoledne. Součástí programu v průběhu celého víkendu budou koncerty, vzpomínky, choreografie, workshopy (výlety, sport, tanec), čas na humor stejně jako na ticho a modlitbu nebo pro osobní rozhovory. To vše za doprovodu příchovické kapely - KaPři.

Na oslavy je zván každý, kdo už na Křižovatce byl, i ten, kdo by ji rád teprve poznal.

Z historie i současnosti:
Začátky příchovické Křižovatky sahají do roku 1979, kdy byl římskokatolický kněz P. Miroslav Šimáček vyhoštěn z Chomutova do pohraničí pro svůj „neblahý vliv“ na mladou generaci. Od té doby přijížděly do Příchovic stovky mladých lidí. „Celkem jich tu prošly už desetitisíce“, říká P. Vladimír Novák. Věkový průměr je v současnosti 18-19 let. „Nejvíce jich přijíždí během velikonočních svátků, kolem Silvestra a koncem léta, ale centrum je otevřené 24 hodin denně a 365 dní v roce,“ upřesňuje P. Novák. „Posláním Křižovatky je nabídnout mladým lidem kvalitní využití volného času. Jeho součástí jsou především aktivity spojené s osobnostním rozvojem, vzděláním a rozvojem sociálních dovedností, ale také turistika, sport, hry, hudba nebo divadlo,“ doplňuje P. Novák, „mládež tady často řeší svoje přátelské i partnerské vztahy, povolání, problémy doma nebo v práci.“ Styl života v Centru se inspiruje evangeliem, ale víra není podmínkou k příjezdu. Každodenní chod centra zajišťuje tým 3-4 mladých lidí, kteří zde jako dobrovolníci působí 1-3 roky.

Web: http://krizovatka.signaly.cz/

Kateřina Regendová
tisková referentka
tel.: +420 605 832 091
e-mail: KaterinaRegendova@seznam.cz
krizovatka.signaly.cz

P. Vladimír Novák
vedoucí Centra pro mládež - Křižovatka
dczm.krizovatka@gmail.com
tel.: +420 483 399 218

V Příchovicích 4. června 2009