Dne 18. října 2008 se koná v Břevnovském klášteře 36. setkání Opus bonum. Téma sympozia zní letos „Mezi kulturou a politikou“. Přednášející a účastníci při něm chtějí hovořit o vztahu kultury, politiky a osobního duchovního úsilí.
Příspěvky přednesou Doc. Jaroslav Med („Katoličtí intelektuálové a druhá republika“), Dr. Václav Petrbok („Mezi Krkonošemi a Švábskem: případ Josef Mühlberger“), Mgr. Robert Krumphanzl („Vladimír Neuwirth a jeho vztah k paměti, tradici a dějinám“), Mgr. Miloš Rejchrt („Ekumenický seminář v Jirchářích“) a Kamila Bendová („Politický disident Václav Benda“). Akce začíná v 9.00 v bazilice sv. Markéty zádušní mší svatou za přátele a dobrodince Opus bonum (Anastáz Opasek, Pavel Tigrid, Ivana Tigridová, Vladimír Neuwirth a další).

Během 36. setkání Opus bonum v Břevnovském klášteře bude připomenut i jeden z pozoruhodných církevně-ekumenických a intelektuálních počinů šedesátých let 20. století. Na sympoziu, které se koná v sobotu 18. října 2008 v Tereziánském sále břevnovské prelatury, zazní v odpoledním bloku nejprve příspěvek evangelického faráře Miloše Rejchrta. V následující diskusi zazní vzpomínky hlavních dosud žijících aktérů napsané přímo pro tuto příležitost. Napsali je účastníci a hlavní organizátoři Jirchářských seminářů: prof. Ladislav Hejdánek, prof. Jan Sokol a RNDr. Václav Frei.