Návštěvníci Centrální katolické knihovny v Praze 6 - Dejvicích si mohou prohlédnout výstavu věnovanou profesorovi filologie, jednomu z nejoblíbenějších autorů 20. století, Johnu Ronaldu Reulu Tolkienovi.
Praha: 2.9.2003 uplynulo již 30 let od doby, kdy tento pozoruhodný muž opustil svou "Středozem".

Tolkien se narodil 3.1.1892 v jihoafrickém Bloemfonteinu britským rodičům. Mladý Ronald brzy osiřel a poručníkem se mu stal katolický kněz Francis Morgan. Především díky jemu a příbuzným vystudoval Tolkien Oxford. V roce 1916 se oženil s Edith Brattovou. Jako důstojník Lancashirských střelců prošel útrapami 1. světové války, v níž přišel téměř o všechny přátele. Sám dlouhodobě onemocněl. Během rekonvalescence, ještě v roce 1917, začal psát Silmarillion.

Po válce pracoval v redakci Novoanglického slovníku. Již ve svých 32 letech se stal profesorem anglosaštiny v Oxfordu, zde pak působil celý život. Spolu s E.V. Gordonem vydali Sira Gawaina a Zeleného rytíře. Okolo společenského a optimistického Tolkiena se stále sdružovali významní autoři v nejrůznějších klubech a sdruženích. Snad nejznámější byl klub Inklingů. Velký význam měl pro Tolkiena osobní i rodinný přítel, také inkling, C.S. Lewis. Tento ateista pod jeho vlivem konvertoval. Tolkien byl totiž věřícím katolíkem a každé ráno jezdil na mši.

Tolkien se stal čtyřikrát otcem. S Edith měli tři syny a dceru. Právě pro své děti začal psát literární díla, která ho paradoxně proslavila více než jeho odborná vědecká práce. V roce 1936 dokončil dnes už legendárního Hobita. V tomtéž roce byla realizována jeho přednáška Beowulf. Před válkou vznikla přednáška O pohádkách. Během 2. světové války, v níž již bojovali Tolkienovi synové u královského letectva, pracoval na pokračování Hobita s názvem Pán prstenů. V roce 1945 byl Tolkien jmenován profesorem anglického jazyka a literatury v Oxfordu. Mnozí studenti dodnes vzpomínají na jeho nezapomenutelné přednášky.

Teprve v roce 1954, kdy mu bylo už 62 let, vyšel dlouho očekávaný 1. a 2. díl Pána prstenů. Tolkien vytvářel skutečnou novou anglickou mytologii: mapy, listiny, jazyky, písmo, dějiny, písně, eposy. O rok později vyšel poslední díl. Tolkiena překvapil ohlas, s nímž se dílo setkalo. V podstatě nezanechalo nikoho chladným: buď ho kritika chválila nebo mu spílala.

V roce 1959 odešel profesor Tolkien do důchodu a mohl se věnoval výhradně psaní. Byl v redakci překladatelů Jeruzalémské Bible. Kromě komplexní jazykové korektury Bible přeložil z francouzštiny celou knihu Job. V 1. polovině 60. let vyšly ještě Příhody Toma Bombadila a Strom a list.

Podstatným předělem bylo americké pirátské vydání Pána prstenů. Díky nízké ceně se román velmi rozšířil a vypukl dokonce univerzitní kult Tolkienova díla. V roce 1967 vyšel Kovář z Velké Lesné a Cesta jde pořád dál. Ve světě už tehdy byly vydány přes 3 miliony výtisků. Následující rok se Tolkienovi přestěhovali do Poole, kde se Edith cítila lépe než v Oxfordu a kde roku 1971 také zemřela. Tolkien se vrátil do Oxfordu a přijal od královny Řád britského impéria. Zemřel 2.9.1973 na návštěvě u přátel v Bournemouthu, ve stáří 81 let.

Až po smrti otce upravil a vydal roku 1977 syn Christopher jeho slavný Silmarillion. Vyšly také Dopisy Děda Mráze, Tolkienova Korespondence a rozsáhlé Dějiny Středozemě. Kromě toho ohromné množství literárních studií. Nejvýznamnější bylo jistě vydání autorizovaného Tolkienova životopisu od H. Carpentera.
V Československu vyšel za komunismu samizdatový překlad Pána prstenů, ale oficiální vydání bylo možné až v roce 1990. Mordor na východě, plný zla, provokoval jistě i fantazii komunistických cenzorů.

Součástí výstavy jsou nejen české překlady (většinou od Stanislavy Pošustové), ale i originální anglická vydání, mapy i časopisy českých a světových fan klubů. Většinu dokumentů zapůjčila knihovně Společnost přátel díla J.R.R. Tolkiena.

Výstava potrvá od 3.9.2003 do 5.10.2003 denně od 9 do 17 hodin v Centrální katolické knihovně v Praze 6 (Thákurova 3). Výstava byla finančně podpořena grantem Ministerstva kultury ČR.
Kontakt: Eva Novotná, autorka výstavy; tel: 220 181 514; e-mail: novotna@ckk.cz.***

Se svolením převzato z: TS ČBK