Kniha profesora Kurta Schuberta v českém překladu.
Zakladatele oboru judaistiky na vídeňské univerzitě, vynikajícího znalce duchovních a kulturních tradic Izraele, profesora Kurta Schuberta, znají naši čtenáři už z jeho přehledné práce Židovské náboženství v proměnách věků. Tu vhodně doplňuje Schubertova stěžejní studie zasazující Ježíšův životní příběh do rámce židovsko-rabínské literatury.
S přispěním historickokritické exegeze osvětluje autor události Ježíšova narození, charakterizuje povahu jeho učení a posléze soudní proces vedoucí k ukřižování, i vzkříšení dosvědčenému Ježíšovými učedníky. Ukazuje také, jak důležité jsou tyto znalosti pro život dnešních křesťanů, kteří uznávají Izraele jako svého staršího bratra ve víře.

Z německého originálu přeložil Jindřich Slabý, vydalo nakladatelství Vyšehrad v r. 2003.


Kniha Kurta Schuberta:

Ježíš ve světle tradiční židovské literatury"
.


Více ukázek z této knihy naleznete zde.


***

Další texty k tématu Ježíš naleznete zde