PRAŽSKÁ PŘÍLOHA – září, říjen 2001
Vážení a milí přátelé katecheté,
srdečně vás pozdravujeme na začátku nového školního roku a doufáme opět v dobrou spolupráci a potkávání se ve středisku, při našich setkáních ve vikariátech, s novými studenty při katechetickém studiu, v kursech bibliodramatu, na odborných seminářích k žalmům, při naší nové soutěži, ve vašich reakcích na naše Zrcátka, v dotazech a nápadech ve Vzájemné pedagogické poradně /VPP/ i jinde a jinak.
Ve chvíli, kdy otvíráte letošní věstník, máte bezpochyby vypracované celoroční plány. V případě, že jste do nich zařadili námi avízovanou nabídku - práci se žalmy, využijete jistě rádi materiály, které vám v tomto čísle nabízíme.

Chtěli bychom v naší příloze doplnit to, co ve věstníku chybělo - nabídka pro mládež a pro starší věkové kategorie /začali jsme před časem se Zrcátky, u kterých se splnily naše předpoklady, že je mnozí využijete jako východisko k diskusi /.


AKTUÁLNĚ

Náboženští teroristé se odvolávají na Boha.
Jaký je rozdíl mezi Bohem katolickým, protestantským, islámským, židovským?

Bůh je pouze jediný, i když představy o něm se mohou lišit. Pokud se nějaký terorista na Boha odvolává, jedná se o svévolné a hrubé porušení mravních norem a těžkou urážku duchovního poselství náboženství.

Nebylo by lépe nevěřit v žádného boha, když by tím ubyly alespoň náboženské konflikty?

Podle mého přesvědčení by především bylo dobře, kdybychom vzali duchovní principy vážně. Představte si svět, který by žil podle Desatera...

Co může udělat obyčejný člověk, kterého trápí teroristické činy - hlavně proto, že trpí nevinní lidé?

Vyvažovat přeplněnou misku vah, která se neúprosně naklání na stranu zla, konáním činů dobra. Není třeba čekat na životní příležitost, ale začít už dnes - v maličkostech.

/Za odpovědi na aktuální otázky, které pokládají lidé kolem nás v těchto dnech, děkujeme P. Mgr. Danielovi Hermanovi, mluvčímu České biskupské konference/

INFORMACE ADKSSetkání katechetů:
1.10. Po Vlašimský vikariát fara Vlašim 19:00
10.10. St IV. pražský vikariát fara Karlín P - 8 17:30
10.10. St Jílovský vikariát fara Říčany 19:00
27. - 29.10. celostátní setkání Hradec Králové


Placení věstníku
Prosíme - nezapomeňte zaplatit 250,- Kč za Katechetický věstník přiloženou složenkou (za váš variabilní symbol slouží číslo uvedené na adresním štítku). Vzhledem k tomu, že se jedná o důležitou katechetickou pomůcku, měli by vám věstník zaplatit ve farnostech, kde učíte.


Návštěvní hodiny ADKS

Snažili jsme se vám vyjít vstříc a prodloužit návštěvní hodiny tak,abychom vám byli k dispozici brzo ráno i později odpoledne. Takže letos tu pro vás budeme takto:
úterý 7,00 - 11,00 čtvrtek 15,00 - 17,30
Na jinou dobu se raději předem objednejte, protože občas pracujeme i mimo naše středisko.


ž - 150 – ž
V příloze naleznete leták s informacemi o této soutěži.
Oba splněné úkoly můžete od 1. října do 20.ledna posílat do ADKS.


PŠN - plný šuplík nápadů
/osvědčené akce, nápady katechetů, nabídky/

· II. pražský vikariát nabízí: všichni, kteří se zajímají o náboženskou výchovu předškolních dětí ve spolupráci s rodiči, mohou získat zkušenosti a rady na kontaktním telefonu 02/ 56 131 43 pí. Nedbalová

· vikariát Příbram: pořádal už 4 ročníky víkendové zábavné akce Neváhej a skoč (poslední téma: Východ Izraelitů z Egypta) - zkušenosti s organizací tel.:0304/821465 (Ing. Jelenová)

· farnost Slaný: třídenní víkendovky s duchovním a zábavným programem pro děti a mládež - zkušenosti s organizací na tel.:0314/522634


NABÍDKY· ŘKF v Čechticích nabízí celoročně pro krátkodobé i delší pobyty až 35 lůžek ve čtyřlůžkových vytápěných chatkách s možností vlastního vaření ... informace na O602 / 259 264 P. Marek Halas.

· V sobotu 20. října 2001 od 9,00 do 15,00 hod. se uskuteční Druhé setkání katechetů předškolních dětí na faře ve Šlapanicích u Brna. Na programu bude praktická ukázka Mgr. Hercikové na téma: “Jak prožít s dětmi advent a vánoce“, bude více času i k osobním rozhovorům ... Přihlaste se nejpozději do 16.10. 01 na tel.: 0618/850286 nebo 0608/962799 (Jašková). Nezapomeňte si vzít své nápady a pomůcky, které se vám osvědčily.

· Pracovní listy pro výuku náboženství ve 4. - 8. třídě ZŠ, vypracované podle současných osnov (tj. „fialových“, schválených ČBK) P. Jiřím Plhoněm, jsou k dispozici v nakladatelství Gloria. Lze je objednat za následující ceny: 4. a 5. tř. po 169,- Kč (vč. domácího úkolu na každou hodinu), 6. - 8. tř. po 129,- Kč. Pro 6. třídu jsou v nakladatelství k dispozici také metodické poznámky. Při větším odběru se poskytují slevy. Informace a objednávky na adrese: Nakladatelství Gloria, p. Šrámek, Tyršova 266, Rosice, PSČ 665 01, tel.: 0502/412598. Jde o prozatímní pracovní text pro ty, kteří jsou ochotni ověřit jeho použitelnost v praxi. Poznatky a zkušenosti získané používáním této pomůcky adresujte na Diecézní katechetické centrum, Petrov 8, Brno, PSČ 601 43.

· Nové seznamy pomůcek ke katechezi, které jsou k dispozici v ADKS, si můžete zakoupit na vašem nejbližším vikariátním setkání katechetů.

· Text „Úvod do knihy žalmů“ /vypracovaný P. ThDr. J. Brožem z KTF UK podle Il libro dei salmi - autor G. Ravasi/, který je součástí přílohy ADKS tohoto čísla Katechetického věstníku, může mimo jiné posloužit i těm katechetům, jejichž svěřenci budou plnit úkoly v letošní soutěži ž - 150 - ž.

· MOST II je 2. projekt Papežského misijního díla dětí (PMDD), který vás chce provázet v tomto školním roce. Do jisté míry navazuje na program MOST, se kterým jste mnozí pracovali loni. V případě zájmu se obraťte na ADKS a my vám materiál na celý školní rok poskytneme (osobně, poštou či emailem).

· Pouť dětí ke sv. Václavu 28.9.‘01: sraz dětí je v 15:45 v kostele sv. Václava ve Staré Boleslavi (Brandýs nad Labem), mše sv. začíná v 16:00 – hlavní celebrant je P. ThLic. Bohumil Kolář, po mši sv. je návštěva u Paládia a potom pohoštění v kněžském domově sv. Václava

$ VPP- vzájemná pedagogická poradna


Stále se mluví o pokémonech, jejich neprůhledné tajemnosti a z toho vyplývající škodlivosti. I já mám zkušenost, že je děti sbírají, vyměňují a nejspíš jim věnují víc času, než si zaslouží. Prosím o vyjádření ADKS, protože tento problém nezajímá, jak jsem zjistila, jenom mne. P.B.
Odpověď
Dotaz jsem dostala před prázdninami, a není vyloučené, že i nejzuřivější stoupenci pikačua, dodua, machampa a dalších, budou jen matně vzpomínat na své loňské idoly, zrovna tak jako na kdysi nenahraditelné miláčky z KELLY FAMILY, božského JACKSONA, oholenou barevnou hlavu, kroužky v jazyku - prostě všechno, co už je OUT.
Pokud vás zajímá zasvěcenější informace o této interaktivní skupinové hře /pokémon z angl. pocket monster- nestvůra do kapsy/, jejím filosofickém podtextu, nemalém osobním finančním zatížení stoupenců pokémonů, nebo nečekaných vážných sociálních a zdravotních problémech nadšených hráčů, obraťte se na Sekci pro mládež ČBK /Thákurova 3, Praha 6, 160 00/. Zde vám mohou poskytnout shrnutí některých pozorování tohoto fenoménu.
Zastávám názor, že odpovědný rodič, vychovatel, katecheta, farář a vůbec každý, kdo nechce žít jen sám pro sebe, sleduje samozřejmě denní dění, vzdělává se, věci srovnává, zařazuje. Ví, že bez poznávání jádra věci, pochopení souvislostí i nejbizarnějších jevů, samostatného a odpovědného osobního zhodnocení bez emocí na jedné straně a skrupulí jakéhokoli původu na straně druhé, není možné najít společnou řeč a sdělit svůj názor tak, aby partner v diskusi byl ochotný a schopný o probíraném jevu dospěle uvažovat. Informací / solidních, povrchních, nejednotných, nejednoznačných, rozporuplných - tím
lépe!/ je všude kolem dost.
Promyšlené nabídnuté vlastní stanovisko je nezbytné a nutné vzhledem k odpovědnosti, kterou výše uvedené profese představují. Tím chci říci, že mnohé jevy, které se nám jeví jako kalamitní, máme na svědomí i my tím, že nepředjímáme odpovědně každodenní situaci a její předvídatelný vývoj komplikujeme vlastní pohodlností. Někdy naopak horečně a unáhleně nabízíme direktivní řešení ve chvíli, kdy věc potřebuje rozvahu a objektivní pohled. /E.B./ZRCÁTKO
N

Šest let už chodí Marta na náboženství. Z původních patnácti dětí v první třídě zbyla sama. Každý rok někdo ubyl a přibyly jiné, neznámé, a hlavně mladší děti. Teď je všech dohromady pět a je tam čím dál tím větší nuda a dokolečka stejné věci, které se říkají těm, co je ještě neslyšeli.
Spolužačky se Martě smějí, že se učí s malými dětmi. Sousedka v lavici Mirka má ve své církvi „mládež“ a chodí tam nadšeně. Nevěřící holky ze třídy se scházejí na videu u Venduly a pak se chechtají tajnostem, o kterých Marta nic neví. Ve třídě je mezi holkami už úplně nemožná. Nikoho nikde nemá. Dál se to nedá vydržet.
Doma se o náboženství odvážila zmínit a teď je tam chmura. Marta se prý má modlit, aby ji takové bezbožné nápady přešly. Zkouší to, ale vůbec nic nepomáhá. Zato ji napadlo, že se bude modlit za to, aby se katechetka i farář odstěhovali. Třeba na Mars.
/E.B./Arcidiecézní katechetické středisko
Arcibiskupství pražského
160 00 Praha 6 - Dejvice, Thákurova 3
tel: 02/ 20 181 317, e-mail: adks@apha.cz