Vážení,
rád bych Vás krátce informoval o velmi důležité akci, která právě probíhá. V Praze je docela úspěšná, ale v jiných městech zatím moc ne. Proto pokud Vás osloví moc Vás prosím o mediální pomoc. Od 1. do 31. října tohoto roku probíhá akce na kterou se podnítila Společnost křesťanů a Židů (www.etf.cuni.cz/skz). Té se podařilo spojit komerční firmu KENVELO (www.kenvelo.cz), která se zabývá prodejem oblečení (majitelé jsou izraelci), a humanitární organizaci ADRA (www.adra.cz), která se zabývá humanitární pomocí v zemích postižených chudobou, hladem, válkou, nebo živelnými pohromami (jedná se o křesťanskou organizaci).
Firma KENVELO, která má v České republice kolem 60 obchodů a působí také na Slovensku, v Rumunsku a Izraeli, se nabídla, že poskytne své prodejny pro sběr použitého oblečení pro humanitární účely. Lidé, kteří si při tom něco koupí, ještě dostanou v tomto měsíci slevu na zboží 15%.

Humanitární organizace ADRA, která byla např. první se svou pomocí ve válkou zničeném Sarajevu, jedna z prvních v Turecku postiženém zemětřesením atd., bude toto oblečení shromažďovat a následně lisovat do balíků, ty budou označeny piktogramy (malé dítě, žena, muž atd.) a odváženy do zemí, kde je oblečení třeba. Je všeobecně známo, že např. na Ukrajinu je možné posílat každý týden plný kamion věcí, nebo to, že se současná situace kolem války proti terorismu se vyhrocuje v humanitární katastrofu.

Myslím si, že podobné aktivity jsou pravou odpovědí na situaci, která se právě ve světě děje.

Předem Vám velmi děkuji za Vaši pomoc,
se srdečným pozdravem a přáním pokoje a požehnání


Mgr. Robert Řehák
předseda Společnosti křesťanů a Židů
http://www.etf.cuni.cz/skz
e-mail: skz_scj@yahoo.com

V Praze dne 19. řína 2001