Pro příležitost svátku seslání Ducha svatého - letnic a s nimi spojeného biřmování jsme do rubriky "Tématické texty" připravili rozsáhlé materiály (novény, vigílie, modlitby, metodické pomůcky a mnoho dalšího)...