Když opustíme zákon Boží, zákon lásky,  prosadí se zákon silnějšího proti slabšímu. - archív citátů

7. 12. 2018 , papež František (J. M. Bergoglio) (Foto: ima)

Maria umí přetvořit chlév na Ježíšův domov

Maria, Betlém, jesličky / -ima-

Maria umí přetvořit chlév na Ježíšův domov

Maria umí přetvořit chlév pro dobytek na Ježíšův domov mořem něhy a několika nuznými plenkami. I naše nitro se někdy podobá spíše chlévu…

Maria je služebnicí Otce, která ve chvále překypuje radostí. Je vždy pozornou přítelkyní, aby v našem životě nedošlo víno. Má srdce proniknuto mečem a rozumí všem našim bolestem. Je matkou, která svým mateřským citem otevírá naše srdce víře. Jako pravá matka putuje s námi, spolu s námi bojuje a nepřetržitě nás zahrnuje blízkostí Boží lásky.

V různých mariánských pobožnostech, které se většinou váží k místním svatyním, sdílí dění každého národa, který obdržel evangelium, a stává se součástí jeho historické identity. Mnozí rodiče pro své děti žádají křest v mariánské svatyni, a tak projevují víru v mateřské působení Marie, která rodí Bohu nové děti. V oněch svatyních lze pozorovat, jak Marie kolem sebe shromažďuje děti, které s tolikerou námahou putují. Nacházejí tam Boží sílu, aby snášely utrpení a únavu života.

Ježíš nechce, abychom
putovali bez matky

Na kříži Ježíš mohl u svých nohou vidět útěšnou přítomnost Matky a přítele.

V oné rozhodující chvíli Ježíš řekl Marii: „Ženo, to je tvůj syn.“ Potom řekl učedníkovi: „To je tvá matka.“ (Jan 19,26-27). Ježíš nám zanechal svoji matku jako naši matku. U paty kříže nás Kristus vede k Marii. Vede nás k ní, protože nechce, abychom putovali bez matky. Pán nechce, aby jeho církvi chyběla ženská tvář. Ona, která jej s vírou zrodila, provází také „ostatní z jejího potomstva“ (Zj 12,17). Důvěrné propojení Marie, církve a každého věřícího různými způsoby rodí Krista. V Mariině lůně Kristus prodléval devět měsíců, v lůně církve bude prodlévat až do konce světa.

Maria je ženou víry

Maria je ženou, která putuje ve víře. Nechala se Duchem vést cestou víry a ke službě. Služba a působení církve má mariánský styl. Když totiž pohlédneme na Marii, uvěříme v sílu něhy a citu. Na ní vidíme, že pokora a něha nejsou ctnostmi slabých, nýbrž silných, kteří nepotřebují zacházet špatně s ostatními, aby pocítili svoji důležitost.

Se svolením zpracováno podle exhortace papeže Františka: Evangelii gaudium,
kterou vydalo nakladatelství Paulínky. Redakčně upraveno.

Tento text ve formátu PDF k vytištění (a použití např. na nástěnku):
0250-maria-pretvari-chlev-v-domov-n-2018-2019.pdf
Rozcestník k dalším textům na nástěnky naleznete zde

 

Čtení z dnešního dne: Pondělí 25.3. slavnost Zvěstování Páně

Iz 7,10-14; Žid 10,4-10; Lk 1,26-38

Komentář k : Lk 1,26-38
Nezevšednělo mé křesťanství? Jsem ochoten i já vydat se do nejistoty a dát se k dispozici jako Maria?

Zdroj: Nedělní liturgie

Časně ráno 25. března 1951 v zajateckém táboře v Severní Korei

(25. 3. 2019) Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské...

Zvěstování Páně (25.3.)

(24. 3. 2019) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se...

Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef

(18. 3. 2019) Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží...

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2019) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se...

Den sv. Patrika (17.3)

(16. 3. 2019) Pro našince je velkolepá oslava, spojená se svátkem sv. Patrika, možná trochu nepochopitelnou podívanou, která však má...

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2019) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za...

Papež František - výročí volby (13. 3. 2013)

(11. 3. 2019) Papež František ve věcném rejstříku a ve jmenném rejstříku webu pastorace.cz

Řehoř Veliký (+ 12. 3. 604)

(10. 3. 2019) 12. března roku 604 zemřel výrazný papež, který provedl církev a společnost chaotickým dějinným přelomem mezi starověkem...

MDŽ - Mezinárodní den žen - 8.3.

(7. 3. 2019) Kontroverzní svátek? Máme slavit Mezinárodní den žen, nebo Den matek?