7. 12. 2018 , papež František (J. M. Bergoglio) (Foto: ima)

Maria umí přetvořit chlév na Ježíšův domov

Maria, Betlém, jesličky / -ima-

Maria umí přetvořit chlév na Ježíšův domov

Maria umí přetvořit chlév pro dobytek na Ježíšův domov mořem něhy a několika nuznými plenkami. I naše nitro se někdy podobá spíše chlévu…

Maria je služebnicí Otce, která ve chvále překypuje radostí. Je vždy pozornou přítelkyní, aby v našem životě nedošlo víno. Má srdce proniknuto mečem a rozumí všem našim bolestem. Je matkou, která svým mateřským citem otevírá naše srdce víře. Jako pravá matka putuje s námi, spolu s námi bojuje a nepřetržitě nás zahrnuje blízkostí Boží lásky.

V různých mariánských pobožnostech, které se většinou váží k místním svatyním, sdílí dění každého národa, který obdržel evangelium, a stává se součástí jeho historické identity. Mnozí rodiče pro své děti žádají křest v mariánské svatyni, a tak projevují víru v mateřské působení Marie, která rodí Bohu nové děti. V oněch svatyních lze pozorovat, jak Marie kolem sebe shromažďuje děti, které s tolikerou námahou putují. Nacházejí tam Boží sílu, aby snášely utrpení a únavu života.

Ježíš nechce, abychom
putovali bez matky

Na kříži Ježíš mohl u svých nohou vidět útěšnou přítomnost Matky a přítele.

V oné rozhodující chvíli Ježíš řekl Marii: „Ženo, to je tvůj syn.“ Potom řekl učedníkovi: „To je tvá matka.“ (Jan 19,26-27). Ježíš nám zanechal svoji matku jako naši matku. U paty kříže nás Kristus vede k Marii. Vede nás k ní, protože nechce, abychom putovali bez matky. Pán nechce, aby jeho církvi chyběla ženská tvář. Ona, která jej s vírou zrodila, provází také „ostatní z jejího potomstva“ (Zj 12,17). Důvěrné propojení Marie, církve a každého věřícího různými způsoby rodí Krista. V Mariině lůně Kristus prodléval devět měsíců, v lůně církve bude prodlévat až do konce světa.

Maria je ženou víry

Maria je ženou, která putuje ve víře. Nechala se Duchem vést cestou víry a ke službě. Služba a působení církve má mariánský styl. Když totiž pohlédneme na Marii, uvěříme v sílu něhy a citu. Na ní vidíme, že pokora a něha nejsou ctnostmi slabých, nýbrž silných, kteří nepotřebují zacházet špatně s ostatními, aby pocítili svoji důležitost.

Se svolením zpracováno podle exhortace papeže Františka: Evangelii gaudium,
kterou vydalo nakladatelství Paulínky. Redakčně upraveno.

Tento text ve formátu PDF k vytištění (a použití např. na nástěnku):
0250-maria-pretvari-chlev-v-domov-n-2018-2019.pdf
Rozcestník k dalším textům na nástěnky naleznete zde

 

Čtení z dnešního dne: Středa 23.1.

Žid 7,1-3.15-17; Mk 3,1-6

Komentář k Žid 7,1-3.15-17: Boží povolání není závislé na rodokmenu; Abrahámovo setkání s „králem Spravedlnosti a Pokoje“ je předobrazem setkání s Ježíšem na našich cestách.

Zdroj: Nedělní liturgie

František Saleský (svátek 24.1)

(23. 1. 2019) Učitel duchovního života pro všední život, Učitel církve, patron novinářů a spisovatelů.

21.1.2014 zemřel P. Karel Fořt - ´Otec Karel z RFE´

(21. 1. 2019) Dlouholetý oblíbený redaktor náboženského vysílání Radia Svobodná Evropa.

"Srdeční záležitost" koncem srpna na festivalu UNITED 2019

"Srdeční záležitost" koncem srpna na festivalu UNITED 2019
(18. 1. 2019) Mezi hudební interprety patří rapper Envej, slovenská chválicí skupina ESPÉ, formace Lévi a pop-rocková sestava ONMY....

Vytvořme společně "dárkovník"

Vytvořme společně "dárkovník"
(17. 1. 2019) Sdílejte s dalšími čtenáři, co za dárek Vás potěšilo (nejen) pod stromečkem 

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2019) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem...

Žalmy opět v módě: Videoseriál "Víra do kapsy"

Žalmy opět v módě:  Videoseriál "Víra do kapsy"
(13. 1. 2019) 150 schodů mezi životem a smrtí. 150 zrcadel našich vzpour a věrnosti. 150 žalmů. Poznejme jejich krásu a sílu.

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2019) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v židovské rodině...

15.1.2008 zemřel jeden z českých předních biblistů Profesor Jan Heller

(12. 1. 2019) Když se přiblíží stáří, sil ubývá. Co bude dál? Někdo ulpí na tom, co uplývá. To rozmnožuje bolest. Někomu je však dáno...

Marie Elekta od Ježíše (1605–1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2019) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka...