V souvislosti s poselstvím papeže Jana Pavla II. k letošnímu dnu modliteb za kněžská a řeholní povolání (6.5.) vám nabízíme soubor úvah a modliteb, vypracovaný Konferencí vyšších řeholních představených v ČR pro týden modliteb za povolání (29.4.-6.5.). Dále vám nabízíme dvoulisty s modlitbami, které jsou určeny jednotlivcům nebo malým společenstvím.