Evangelijní povolání a ústřední postavení farnosti v liturgickém životě. To jsou dvě hlavní témata, které Jan Pavel II. zdůraznil v promluvě k účastníkům plenárního shromáždění Papežské rady pro laiky.
Papež vyzýval k tomu, aby opět vzali do rukou dokumenty II. Vatikánského koncilu a znovu objevili bohatství podnětů, které přinesl v pastorační i doktrinální oblasti. Dále papež povzbudil všechny přítomné k přijetí odpovědnosti, která vyplývá z poslání být Kristovým učedníkem. Jan Pavel II. v tomto kontextu akcentoval význam farní komunity, kterou označil za „srdce liturgického života“. Farnost je privilegovaným místem katecheze a výchovy k víře, řekl Jan Pavel II. a pokračoval: „Je velice důležité znovu objevit hodnotu a důležitost farnosti, jako místa, v němž jsou předávány obsahy katolické tradice!“

Svatý Otec dále kritizoval „jistý relativismus“, který vede k výběrové a subjektivní interpretaci morálního učení církve. „Pouze víra zakořeněná v sakramentální struktuře církve, která je živena prameny Božího Slova a tradicí, jež se stává novým životem a novým smyslem pro skutečnost, může pomoci křesťanům odolat vlivu dominantní sekularizované kultury.“

V závěru Jan Pavel II. připomněl svou zvláštní pozornost pro Papežskou radu pro laiky, kterou chová od doby, kdy byl - ještě coby krakovský arcibiskup – jedním z jejích poradců.


***

Se svolením převzato z: webu české sekce Vatikánského rozhlasu


***

Další texty k tématu farnost naleznete zde