"Když vložíme svou důvěru v Ducha svatého,
můžeme jít neustále kupředu,
od jednoho začátku k druhému,
protože Bůh pohřbívá naši minulost v srdci Kristově
a sám se ujímá naší budoucnosti. ...
 
Co by člověka čekalo bez odpouštějící lásky a bez smíření?"
(Bratr Roger Schutz)...