NAZEVText je celistvým a přehledným zpracováním katolického sociálního učení. Postupně se věnuje nejdůležitějším společenským oblastem, jako jsou rodina, lidská práce, ekonomický a politický život společnosti, mezinárodní vztahy, ochrana životního prostředí, podpora míru a úloha církve ve společnosti. Dokument se také věnuje otázkám souvisejícím s demokracií, lidskými právy, terorismem, právem na přiměřenou obranu nebo účinnosti ekonomických sankcí. Kompendium je určeno všem zájemcům o aktuální témata současné společnosti.
Kompendium sociální nauky církve.