Království Boží je skutečností, jež má určovat ráz našeho života zde na zemi.  - archív citátů

4. 11. 2019 , papež František (J. M. Bergoglio) (Foto: -rkl-)

Projevy opovržení a odmítání vůči lidem, kteří jednají zle

zásoby jídla, šunky, kýty, prodejna / foto -RKL-

Nepoctivě bohatý

Evangelium vypráví příběh o setkání Ježíše se Zacheem - opovrhovaným kolaborantem a zkorumpovaným zlodějem (srov. Lk 19,1-10).

Ježíše v Jerichu vítá obrovský zástup lidí, mezi nimiž je právě i Zacheus, velitel celníků, tedy těch židů, kteří vybírali daně pro římské imperium. Byl bohatý nikoli poctivou prací, nýbrž vymáháním „úplatků“, a proto byl velice opovrhován. Zacheus „by rád uviděl Ježíše“; nechtěl ho potkat, ale byl zvědavý. Chtěl vidět, „jak vypadá“ ten, o kterém slyšel říkat mimořádné věci.

Ježíšův dobrotivý pohled dostihuje každého z nás

A poněvadž byl Zacheus malé postavy, vylezl na strom, „aby ho viděl“. Když Ježíš přišel k tomu místu, podíval se nahoru a spatřil jej . Toto je důležité: Ježíš mezi tvářemi mnoha jiných lidí, kteří jej obklopovali, pohlédnul právě na Zachea. Pánův slitovný pohled nás dostihuje dříve než si sami všimneme, že potřebujeme být uzdraveni, osvobozeni a zachráněni. Tímto pohledem božského Mistra začíná zázrak obrácení hříšníka z Jericha. Ježíš jej skutečně volá a nazývá jej jménem: „Zachee, pojď rychle dolů: dnes musím zůstat v tvém domě“. Nevyčítá mu, „nedělá mu kázání“; říká, že musí jít k němu. A přestože lidé reptají, Ježíš vstupuje do domu tohoto veřejného hříšníka.

Projevy opovržení a odmítání vůči špatným lidem nevedou k ničemu

Také nás by toto Ježíšovo jednání pohoršilo. Projevy opovržení a odmítání vůči lidem, kteří jednají zle,  však nevedou k ničemu jinému než k jejich izolaci a zatvrzelosti ve zlu, kterého se dopouštějí proti sobě a proti společnosti. Bůh totiž odsuzuje zlé jednání - hřích, ale hledá záchranu hříšníka, hledá jej, aby ho znovu uvedl na správnou cestu. Kdo nikdy nepocítil, že je hledán Božím smilováním, stěží pochopí mimořádnou velikost gest a slov, kterými se Ježíš obrací k Zacheovi.

Přijetí a pozornost přimějí Zachea k rázné změně smýšlení

Přijetí a pozornost, kterých se mu od Ježíše dostává, přimějí tohoto muže k rázné změně smýšlení. V jediném okamžiku si uvědomí, jak ubohý je život, který lpí na penězích za cenu okrádání druhých a obdržených projevů jejich opovržení. Mít Pána u sebe doma mu umožňuje vidět všechno jinýma očima a také s trochou té laskavostí, kterou Ježíš pohlédl na něho. Změní se rovněž  jeho pohled na peníze a způsob, jak s nimi zacházet. Hrabivost je nahrazena štědrostí. Rozhodne se totiž darovat polovinu svého majetku chudým a vrátit čtyřnásobek každému, koho ošidil. Zacheus díky Ježíši zjistí, že milovat je možné zdarma; dosud byl chamtivý, nyní se stává štědrým; líbilo se mu hromadit, nyní má radost z toho, že může rozdávat. Setkání s Láskou a objev, že je milován navzdory svým hříchům, jej uschopňuje mít rád druhé a z peněz činit znamení solidarity a pospolitosti.

Zpracováno podle promluvy papeže Františka před modlitbou Anděl Páně 3. listopadu 2019
Přeložil Milan Glaser

Se svolením převzato
webu České sekce Radio Vaticana
Redakčně upraveno

Čtení z dnešního dne: Pátek

1 Mak 4,36-37.52-59; Lk 19,45-48

Komentář k Lk 19,45-48: „Všechen lid na něm visel“, zatímco velekněží a znalci zákona jej chtěli umlčet. To, že se Ježíš dnes obrací k prostým, bezmocným, k těm, kteří na něm nechtějí vydělávat, je známkou pravosti!

Zdroj: Nedělní liturgie

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(22. 11. 2019) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2019 – Ježíše Krista Krále 2020. Texty si…

Knižní tip: Myšlenky svatého Šarbela - Hanna Skandar

Knižní tip: Myšlenky svatého Šarbela - Hanna Skandar
(22. 11. 2019) Knížečka obsahuje stručný životopis otce Šarbela a úryvky z jeho promluv. Z textů je patrná duchovní hloubka tohoto…

Slavnost Ježíše Krista Krále

(22. 11. 2019) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém…

Litanie ke Kristu Králi

(22. 11. 2019) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)

C. S. Lewis

(21. 11. 2019) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Červená středa #RedWednesday - Společně za víru a svobodu - 27. 11. 2019

Červená středa #RedWednesday - Společně za víru a svobodu - 27. 11. 2019
(18. 11. 2019) Připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro svou víru chtějí Česká biskupská konference s Ekumenickou…

Den Bible

(16. 11. 2019) "Četba Božího slova pozvedá naši duši, aby nás nepřemohlo zoufalství, a na druhé straně v nás vyvolává bázeň, aby…

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(14. 11. 2019) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen…

Světový den chudých

(14. 11. 2019) Světový den chudých se připomíná vždy 33. neděli v mezidobí, tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále.